Karelerle Bilgisayar Mühendisleri Odası Kuruluş Süreci

Oldukça uzun bir tarihçesi olmakla birlikte bu videoda Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluş sürecinde yaşanan önemli dönüm noktalarına dair anlar bulabilirsiniz…