1981 yılında ilk mezunlarımızı verdik. 1987 yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) için ilk adımı attık. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) komisyonlarında ve sempozyumlarında çalıştık; yönetimlerinde yer aldık. Tek bir hayalimiz vardı: Toplum için bilişim diyen bir BMO’yu birlikte kurmak!

80’lerden bugüne taşınan birikim, yapılan tartışmalar ve örgütlenme pratikleri,  BMO için gerekli koşulların ve kadroların oluştuğunu, BMO’nun artık kendisini bir zorunluluk olarak ortaya koyduğunu gösterdi.  Temmuz 2011’e gelindiğinde odanın kurulması, EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (BM MEDAK) düzleminde resmi olarak karara bağlandı ve bu karar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda çalıştaylar, imza kampanyaları düzenlendi. Teknokentlerde, iş bölgelerinde, iş yerlerinde stantlar açıldı, üniversitelerde yapılan toplantılarla meslektaşlarımızla ve meslektaş adaylarımızla buluşuldu, EMO şubelerinin genel kurullarına katılındı ve BMO’nun artık tüm Bilgisayar Mühendislerinin ortak talebi olduğu aktarıldı ve destekleri talep edildi.

BMO 24 Mart 2012’de gerçekleştirilen ve bilgisayar mühendislerinin “24 Mart’ta 24. Oda” söylemiyle katıldığı EMO Genel Kurulu’nda, BMO kurulması kararının TMMOB Genel Kurulu’na taşınması için MEDAK tarafından verilen önerge, EMO delegelerinin büyük desteğiyle kabul edildi. Çalışmalarımız sonuç verdi. 2 Haziran 2012’de, TMMOB Genel Kurulu’nda 23 Oda’nın desteğiyle, 24. Oda BMO’yu kurduk.

Ancak DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak daha yolun çok başında olduğumuzun farkındayız ve yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Şimdi EMO’da başlattığımız yürüyüşü BMO’da sürdürmek, inandıklarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Bizim için asıl iş şimdi başlıyor!

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak EMO içerisinde 1987’den bugüne sürdürdüğümüz Bilgisayar Mühendislerinin örgütlenme çalışması, tüm bilgisayar mühendislerinin iradesi ve talebiyle BMO’ya evrildi.  DEMOKRAT MÜHENDİSLER‘in sizlerle birlikte EMO’da yaktıkları kıvılcım, BMO’ya dönüştü.  Şimdi BMO’nun temeline ektiğimiz toplumcu mühendislik anlayışını yeşertme vaktidir.

Birlikte kurduğumuz BMO’yu birlikte büyütme ve kurumsallaştırma sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak BMO Kuruluş sürecinde kullandığımız sloganımızı bir kez daha dillendiriyoruz:

“BMO’yu Birlikte Kurduk Birlikte Yaşatacağız…”

 Ve DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak bir şeyi daha ekliyoruz:

 “BMO’da Birlikte Üretip,  Birlikte Yöneteceğiz!”

 DEMOKRAT MÜHENDİSLER‘e destek olmak, BMO’nun aydınlık bir geleceğe doğru taşınmasına hizmet edecektir! Emekten, insandan, yaşamdan yana bir BMO’yu kurmak için DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak sizlerle birlikte başlattığımız yürüyüşü, gelin birlikte sürdürelim… 

Gelin BMO’yu birlikte yaşatalım!

 Tüm üyelerimizi 8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz BMO 1. Olağan Genel Kurulu’na DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in Demokrasi Şölenine Bekliyoruz!

 9 Eylül 2012 Pazar günü yapılacak seçimde

oylar DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e

            oylar KIRMIZI listeye!…