Mühendislik, Teknoloji ve Gelecek

“Artık gelecekten söz ettiğimizde aklımıza teknoloji, teknoloji dediğimizde ise bilişim teknolojileri geliyor.”

Genel olarak mühendislik 19. yüzyıldan itibaren, dünyanın dönüşümüne ve gelişime damgasını vuran meslek alanı oldu. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında transistörün icadı ve elektronik alanındaki gelişmelerle mühendislikler arasında elektronik ve ondan ayrılarak bağımsız bir disiplin haline gelen bilgisayar mühendisliği insanlık tarihinde benzeri görülmemiş büyük bir etki yarattı. 

Fiziksel dünyanın maddi kısıtlarından bağımsız olan siber dünyadaki hızlı gelişme ve dönüşüm, yaşamın her alanını dönüştürüyor. Özellikle 90’lardan başlayarak sırasıyla bilgisayar, İnternet, sosyal medya ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması bilgisayar mühendisliğinde yeni alt alanlarının gelişiminin önünü açtı. Özellikle artan veri miktarıyla birlikte bu verinin aktarılması, depolanması, işlenmesi, anlamlandırılması ve korunması çalışmaları büyük önem ve hız kazandı.
Artık gelecekten söz ettiğimizde aklımıza teknoloji, teknoloji dediğimizde ise bilişim teknolojileri geliyor. Sağlık, endüstri, gıda, tarım, ulaşım, eğitim gibi pek çok alandaki heyecan verici yeni gelişmeler insanlığa bugünkünden bambaşka bir geleceği vaad ediyor. Fakat ne yazık ki uzanıp da yakaladığımızı düşündüğümüz anda elimiz hayaller bulutunun içinden geçiyor ve gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz.

İnsanlığın geleceğinin kurtarıcısı olabilecek yapay zekâ, nesnelerin İnterneti, büyük veri, robotik gibi teknolojiler kitlesel işsizlik, savaşlar, dijital gözetim gibi kötücül uygulama ve senaryolarla karşımıza çıkıyor. Ütopyalar distopyaya dönüşüyor.

Ütopyalar, Distopyaya Dönüşürken

“Henüz dünyanın geri kalanına çok yayılmasa da Silikon Vadisinde sektörün geleceği açısından önem taşıyan etik teknoloji, örgütlenme ve sendikalaşma tartışmaları devam ediyor.”

Tekno-optimistlerin ilk darbeyi İnternet’in geniş kitleler tarafından kullanımıyla aldığı söylenebilir: İnternet’le her yurttaş gazeteci gibi bilgi paylaşabilecek, bilgiye erişimin önündeki engeller ve sınırlar kalkacak, insan hakları ve demokrasi gelişecekti… Elbette İnternet’in bu yönde ciddi bir etkisi oldu; dünyanın öbür ucundaki haksızlığı ve adaletsizliği herkesin görmesini sağladı ya da sınırlar ötesi işbirliği ve ortak çalışmaların önünü açtı. Ancak özellikle sosyal medyanın da gelişimiyle, dijital gözetim ve yanlış bilginin kasıtlı yayılımı İnternet’in bu olumlu yönüne ciddi bir darbe indirdi.

Bunun en somut örneği ise Cambridge Analytica skandalıyla yaşandı. Günümüzün süper çocuğu, son yılların en parlak girişimi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in ABD senatosu karşısında terlemesine neden olan skandal, bir devrin de bittiğinin göstergesiydi. Özetle Facebook, gözlerinin önünde milyonlarca kullanıcısına ait verilerin bir siyasi kampanya şirketinin eline geçmesine seyirci kalmıştı. Bu şirket de Donald Trump’ı başkanlık görevine getiren seçimlerde görev almış,  kitleleri manipüle ederek Trump’ın zaferinde önemli bir rol oynamıştı.

Siyaset-demokrasi-teknoloji odağında gerçekleşen bu kırılmayla genç kuşağın duygusal bir bağ kurduğu şirketler ve modellerin çoktan karanlık tarafa geçmiş olduğu açığa çıktı. Silikon Vadisinde Trump’ın seçilmesiyle başlayan huzursuzluk ve hareketlilik de bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Önce Trump’ın göçmen karşıtlığına tepki olarak sokağa çıkan teknoloji çalışanlarından bir sonraki büyük eylem Google’a karşı geldi. “Google Work Out” olarak adlandırılan protestolarda dünya çapında Google çalışanları iş bırakarak işyerinde cinsel tacize karşı taleplerini kabul ettirdiler. Yakın zamanda “Google Work Out” eyleminin örgütleyicilerinden birinin işten çıkarılmasına tepki göstererek eylem yapan Google çalışanları, Google’ın Pentagon’un otonom silahlarla ilgili bir projesine dahil olmasına karşı da bir bildiri yayımladılar.

Henüz dünyanın geri kalanına çok yayılmasa da Silikon Vadisinde sektörün geleceği açısından önem taşıyan etik teknoloji, örgütlenme ve sendikalaşma tartışmaları devam ediyor.

Teknoloji alanındaki önemli gelişmelerden biri de Çin ve ABD arasında süren ticaret savaşında ABD’nin Çin teknoloji devi Huawei için getirdiği kısıtlamalar oldu. Sonrasında Çin’in attığı adımlarla esnetilen yaptırımlar, özellikle 5G altyapı sistemleriyle ilgili olarak sürecek  gibi gözüküyor.

Küresel Krizler ve Halklar

“Ütopya ve distopya birlikte ne kadar süre daha var olmaya devam edebilir bilinmez; ama hangisinin galip geleceğini bizler belirleyeceğiz; yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla…”

Teknoloji alanında ABD-Çin ekseninde ortaya çıkan gerilim, daha büyük ölçekte ise ABD-Avrupa ve Rusya-İran-Çin ekseninde sürüyor. Hegemonya krizini aşmaya çalışan emperyalistlerin saldırganlığı Ortadoğuyu kana boğmaya devam ederken Akdeniz’i de savaşlar ve yoksulluk nedeniyle yurtlarından göç etmek zorunda kalan mültecilerin yaşamlarını yitirdiği bir trajedi bölgesine dönüştürüyor.

Öte yandan küresel güçlerin bütün bu paylaşım savaşları içerisinde göz ardı ettiği ve kendini her geçen gün daha fazla hissettiren önemli bir tehdit var: iklim krizi. Milyonlarca canlının öldüğü, çok büyük alanların kül olduğu Amazon’da ve Avusturalya’daki büyük yangınlar ve sel felaketleri, çok zamanımızın kalmadığının göstergesi. Genç iklim eylemcisi Greta Thunberg ile dünyanın daha fazla gündemine giren iklim değişikliği, özel jetleriyle gittikleri Davos’ta konuyu ele alan multi-milyonerlerin elinde bir komediye dönüşüyor.

Teknolojinin eşitsiz yayılımıyla da kendini gösteren dünya ölçeğindeki gelir adaletsizliği, yerel yönetimlerin anti-demokratik ve baskıcı uygulamalarıyla birleşerek kitlesel eylemleri tetikliyor. Son olarak Şili, Lübnan, Haiti ve Ekvator’da günlerce sokakları terk etmeyen eylemciler, Macron’un kesinti ve “ekonomik reform”larına karşı direnen Fransız emekçileriyle birlikte yeni bir toplumsal hareketlilik döneminin öncüleri olarak değerlendiriliyor.

En baştaki tartışmaya döndüğümüzde dünyanın ütopya ile distopyanın iç içe geçtiği bir dönemi yaşadığını söyleyebiliriz. İkisi birlikte ne kadar süre daha var olmaya devam edebilir bilinmez; ama hangisinin galip geleceğini bizler belirleyeceğiz; yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla…

Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Kriz

“İşsizlik istatistiklerinde ise genç ve özellikle üniversite mezunu işsizliğinin oranı (%13.1) göze çarpıyor.”

Türkiye küresel güç dengelerinin kesiştiği ve çatıştığı alanlardan biri olarak özgünlüğünü ve önemini koruyor. Dünya ölçeğindeki eşitsizliği ve gelir adaletsizliğini Türkiye içinde de gözlemleyebiliyoruz. Gittikçe etkisi artan, ama kimsenin dile getirmek istemediği ya da dile getirmekten çekindiği ekonomik krizi en açık biçimde işsizlik alanında görebiliyoruz. İstatistik el çabukluğuyla hızla düşüveren enflasyona karşı, işsizlik oranları düşmek bilmiyor. İşsizlik istatistiklerinde ise genç ve özellikle üniversite mezunu işsizliğinin oranı (%13.1) göze çarpıyor.

Teknoloji ve kentleşmenin getirdiği yabancılaşma ve toplumsal dayanışmanın çözülmesinin de bir sonucu olarak bu geçim sıkıntısı ve işsizlik, hepimizi derinden sarsan intihar vakaları olarak gündeme geldi. İnsanları kimi zaman topluca kendi yaşamlarından vazgeçecek kadar umutsuz ve karamsar hale getiren sorunlar karşısında iktidarın ürettiği yanıt daha fazla dinselleşme oldu; sabır, şükür ve aza kanaat fetvaları verilirken şirketleri kurtarma operasyonları, yandaş sermayeye zengin etme projeleri, vergi afları ise hız kesmeden devam etti.

Ülkenin geleceğinde ancak cehaleti güçlendirerek söz sahibi olabileceğini görenler, tarikatlar ve onların vakıflarına milli eğitim bakanlığı ve üniversiteler başta olmak üzere devletin kapılarını ve imkânlarını sonuna kadar açtılar. Bir başka “aldatıldık” hikâyesini yazmaya hevesli görünenler; uyaran, ses çıkaran ve tepki gösteren toplumsal muhalefeti ise sayısı artan kolluk gücü, artık tamamen siyasi iradenin kontrolüne aldığı yargı ve tek bir merkezden yönetilen ana akım medya tarafından baskı altına alarak susturmaya çalıştı.

BMO’da yeni yönetimin göreve geldiği 2018 yılının Mart ayından bu yana Türkiye bir genel ve bir yerel seçim gördü. 24 Haziran 2018’de  yapılan genel seçimle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” uygulamaya alınırken 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde iktidar partisi -İstanbul’u hukuksuz bir yeniden seçimle iki kez olmak üzere – büyükşehirleri kaybetti. Bunun sonucu iktidar bloğundaki gerilim ve tartışmalar artarken toplumsal tepkiyi bastırmak uğruna/için zor araçları ve askeri operasyonlarla “milli birlik” söylemi daha çok devreye sokuldu.

Bütün bu gelişmelerin, meslek alanımızdaki birincil etkisi ise yurtdışına göç eden meslektaşlarımız oldu. 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasından gelen OHAL ile ülkenin, kendisinin ve çocuklarının geleceğinden kaygı duyan birçok bilişim çalışanı yurtdışına yerleşmeyi yeğledi/seçti. Bu eğilim, OHAL sonrasında da yurtdışından Türkiye’ye yönelik talebin artması ve giden meslektaşların ilişkilerinin sonucu artarak sürdü.

BMO’nun 4. Dönemi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

“BMO artık bir olgunluk dönemi denebilecek 4. döneminde, yönetsel ve örgütsel işleyişini bir düzene oturtmuş durumda.”

Türkiye’de 2018 ve 2019’da yapılan seçimlerde, BMO’nun Mart 2017’de, 16 Nisan 2017’deki referandum öncesinde yayımladığı “Her Yönüyle SEÇSİS Raporu” yeniden gündeme geldi. SEÇSİS Çalışma Grubu etkinliklerine devam ederek Yüksek Seçim Kurulu ile görüştü, seçim güvenliği ile ilgili birçok seminer düzenledi, çeşitli kurumların gerçekleştirdiği etkinliklere konuşmacı olarak katıldı. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında, 4 Ekim 2018’de ise “Seçim Sonuçları Veri Analizi Raporu” yayımlandı; rapor, kamuoyunda ciddi bir etki yarattı. Yüksek Seçim Kurulu’na da iletilen bu rapor ve BMO’nun konuya ilişkin açıklamaları, iktidara yakın basının BMO’ya yönelik saldırılarına ve karalamalarına neden oldu. BMO, karalama girişimlerine karşı  hukuki süreç başlattı.

Bilişim alanındaki örgütsüzlük ve sendikasızlığın sonucu olarak BMO bir başka hukuki sürecin daha muhatabı oldu: o dönem COMODO adıyla faaliyet gösteren Nurd firmasının, organizasyon değişikliğini gerekçe göstererek yaptığı toplu işten çıkarmalar hakkında Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu bir açıklama yayımladı. Önce açıklamanın Odanın web sitesinden kaldırılmasını talep eden firma yetkilileri, daha sonra süreci olanca netliğiyle anlatan, somut bilgiye dayalı olmayan hiçbir iddia ve ifade içermeyen açıklamayla ilgili tazminat davası açtı.

BMO 2018 – 2020 yılları arasını kapsayan 4. dönem içerisinde bu tür hak kayıpları, İnternet ve özellikle Wikipedia sansürü, kişisel veri sızıntıları ve hırsızlıkları, İnternet altyapısı ve Adil Kullanım Noktası, FATİH projesi ile ilgili önemli çalışmalar yürüttü, açıklamalar yaptı, kamuoyunu bilgilendirdi. Bu dönemde TMMOB’ye bağlı diğer odalar, barolar, bilişim STK’ları olmak üzere pek çok meslek odası ve kitle örgütleriyle ilişkiler geliştirildi ve ortak çalışmalara imza atıldı. Bu tür işbirliklerinin bir sonucu olarak düzenlenen Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı  ile Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi büyük ses getirdi. Samsun’da düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Kongresinde sunulan, BMO Eğitim Komisyonunca hazırlanmakta olan “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama Raporu” akademik çevrelerin yanı sıra bilişim basınında da ilgiyle karşılandı.

BMO’nun en önemli etkinliği olan Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın ikincisi, Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kurultay, BMO’nun yürüttüğü çalışmalar ve mesleğimiz açısından çok önemli paylaşım ve tartışmalara ortam yarattı. BMK 2019’da mesleğimizin öncülerinden Prof. Dr. Esen A. Özkarahan ve dönem içerisinde yitirdiğimiz Prof. Dr. Yüksel Uçkan ile Prof. Dr. M. Nadir Yücel de oturumlara adları verilerek anıldı. BMO’nun desteklediği bir diğer önemli etkinlik ise “İnternet’in Türkiye’de 25. Yılı” etkinliği” oldu; etkinlikte Türkiye’de İnternet’in çeyrek yüzyıllık macerası değerlendirilirken Türkiye’nin İnternet’e bağlanmasında ve İnternet kullanımının yaygınlaşmasında büyük emeği olan ve etkinlikten 4 ay önce yaşamını yitiren Doç. Dr. Mustafa Akgül de saygıyla anıldı.

Bu dönem içerisinde anılan öncülerimizden biri de BMO 4. Olağan Genel Kurulunda adına bir etkinlik düzenlenmesine oyçokluğuyla karar verilen, 1978’te silahlı bir saldırı sonucu aramızdan ayrılan  Dr. Necdet Bulut oldu. Necdet Bulut’un adını ve düşünsel mirasını sahiplenen meslek ve kitle örgütlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Dr. Necdet Bulut’un ailesi ve dostları da katıldı.

BMO artık bir olgunluk dönemi denebilecek 4. döneminde, yönetsel ve örgütsel işleyişini bir düzene oturtmuş durumda. Yönetim, Denetleme, Koordinasyon ve Danışma Kurulları düzenli olarak toplantılarını sürdürdü; Genel Merkez ve temsilciliklerde çok sayıda teknik eğitimler düzenlendi; kamuoyuna açık seminerler gerçekleştirildi; TMMOB’deki etkinlik ve çalışmalara katkıda bulunuldu; kamu kurumlarıyla bağlantılar kurulup yazılar gönderildi, görüşmeler yapıldı; üniversitelerle işbirlikleri geliştirildi; özellikle bilişim basınıyla sıkı bir iletişim sürdürüldü; Oda’nın yaş günü kutlamaları yapıldı ve meslekte 35. yılını tamamlayan üyelere anmalıklar verildi.

BMO bir yandan mesleğin geçmişine ve bugünlere gelmesi için emek harcayan hocalarına sahip çıkarken diğer yandan genç meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla StajYeri Programını, teknokentler ve organize sanayi bölgeleriyle bağlantılar kurarak sürdürdü; okul etkinliklerinde öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirildi; İzmir’de BMO Genç Yaz Kampı, İstanbul’da Yapay Zekâ Yaz Kampı gibi etkinlikler düzenlendi. BMO, çok önemsediği Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi’ne (BİLMÖK’e) her zaman koşulsuz destek vermeye devam etti.

4. dönemde, bir meslek odasının temel görevlerinden olan meslek alanına yönelik kuralların tanımlanıp uygulamaya geçirilmesi açısından önemli adımlar atıldı. Üye ve meslektaşlarımızın en az ücretlerinin hesaplanmasında izlenecek yöntemi tanımlayan “BMO En Az Ücret Yönergesi” ve bu yönerge uyarınca oluşturulan “Bilgisayar Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları-2019” kitapçığı 2019 başında yayımlandı. Bilişim alanındaki meslekler için hizmet bildirimlerinde kullanılması gereken Meslek Kodları derlenerek işyerlerine ve üyelerimize duyuruldu. Meslek alanı tanımlarının taslaklarını oluşturuldu; bilgisayar mühendislerinin imza altına alabileceği mühendislik süreçleri çıktıları belirlenerek mesleki denetiminde izlenecek yöntem önerisi hazırlandı.

Üyelerimizin iş yaşamlarındaki sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla önceki dönem başlatılan ücretsiz hukuksal danışmanlık hizmetleri sürerken Odamızın hukuk danışmanlarının katılımıyla çalışma ortamındaki haklarımızın ele alındığı seminerler düzenlendi. Ücret gelirlerinin “gelir vergisi beyannamesi”ne yansıtılması konusunda bilgi almak isteyen üyelerimize için de ücretsiz mali müşavirlik desteği başlatıldı.

Örgütlenmemizi güçlendirmek, daha çok meslektaşımıza erişebilmek amacıyla 4. dönemde Adana ve Samsun’da il temsilcilikleri kuruldu, Gaziantep’te BMO Temsilcisi görevlendirildi.

Yeni Bir Programla, Yeni Bir Döneme Başlarken

“Geçtiğimiz dönem çalışma programımızda yer verdiğimiz birçok başlığı yaşama geçirirken uygulamada yetersiz kaldıklarımızın değerlendirmesi ve özeleştirisiyle yeni döneme hazırlanıyoruz.”

Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin kırmızı liste ile aday gösterdiği ve yoğun bir destekle göreve gelen BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu; Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin ortak emeğiyle hazırlanan çalışma programı temelinde Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle hem meslektaşlarımız arasındaki örgütlenmeyi ve dayanışmayı artırmak hem de meslektaşlarımızın haklarını savunmak, mesleğimizin toplumun çıkarları doğrultusunda gelişimi ve uygulanması için çaba içerisinde olmak gibi görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Şimdi bir dönemin sonunda geriye baktığımızda, yalnızca BMO’nun 4. dönemini değil, BMO’nun kuruluş sürecinden bugüne kat ettiği yolu görüyoruz. Geçtiğimiz dönem çalışma programımızda yer verdiğimiz birçok başlığı yaşama geçirirken uygulamada yetersiz kaldıklarımızın değerlendirmesi ve özeleştirisiyle yeni döneme hazırlanıyoruz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak yaklaşık 8 yılda BMO bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara yenilerini eklemek, geçmiş, bugün ve yarın arasındaki köprüyü kurmak, en başta yönelttiğimiz “ütopya ve distopya mı?” sorusuna hep birlikte yanıt üretmek için hazırladığımız programı siz değerli meslektaşlarımız ve dostlarımızın bilgi ve değerlendirmelerine sunuyoruz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, TMMOB bünyesinde 1970’lerden başlayarak gelişen “toplumcu mühendislik” anlayışı içerisinde, “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak” amacıyla ortak ilkeler çerçevesinde hareket eden bilgisayar mühendislerinden oluşan bir platformdur.

Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokratlık, yurtseverlik ve adalet değerlerinin mesleki çalışmaların da zeminini oluşturması gerektiğini savunan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri,  Oda çalışmalarında tüm üyelerin hakları için çalışmalar yürütür, tüm üyelerinin sorunlarını çözmeye çalışır, öneri ve taleplerini dikkate alır. Çalışmalarda ve alınan kararlarda tüm bileşenlerin eşit söz hakkı olduğunu savunur. Kararlar her durumda tartışma-uzlaşma-ikna yöntemleriyle alınır. Kişiler ve makamlar değil, ortak akıl ve ortak üretim esastır. Bununla birlikte yalnız meslektaşlarının değil, bütün bilişim emekçilerinin haklarının gözetilmesi ve tüm bilişim çalışanlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunur.

Bu anlayışla, meslek alanında ayrım gözetmeksizin kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle beraber çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran faaliyetler belirler, tasarlar ve gerçekleştirir. Sadece meslek alanında değil, aynı zamanda ülkemizdeki güncel gelişmelere bağlı olarak gerek bilgilendirme gerekse tartışma ve yeni politikalar üretmek amacıyla kongre, kurultay, sempozyum, forum, çalıştay gibi etkinlikler düzenler. Yaptığı tüm çalışmalarda, yürüttüğü tüm faaliyetlerde  kişisel verilerin mahremiyetinin korunması ilkesini göz önünde tutarak kamusal verinin oluşturulmasını, oluşturulan bu veriden elde edilen tüm çıktıların yine kamuyla paylaşılmasını savunur.

 • Çalışma anlayışımız uyarınca Yönetim Kurulunda, Oda’nın yönetsel işleyişi, Oda faaliyetleri ve komisyon çalışmalarıyla ilgili görev paylaşımı yapılacak, asıl ve yedek tüm yönetim kurulu üyelerinin Oda işleyişinde etkin rol alması sağlanacaktır.
 • Yönetim Kurulu toplantılarının, çalışma takvimi oluşturularak belirli sıklıklarla, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılmasına devam edilecektir.
 • Yönetim Kurulu toplantıları, önceki dönemlerdeki gibi Genel Merkezin yanı sıra İl Temsilciliklerinde de düzenlenecek; Yönetim Kuruluyla Temsilcilik Kurullarının bir araya geldiği toplantılarda Oda’nın ve yerellerin gündemleri birlikte ele alınacaktır.
 • Oda organ, kurul ve komisyonlarının faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımını ve eşgüdümü sağlamak, Oda çalışmalarında ortak politikalar geliştirmek amacıyla kurulan, Oda organlarında ve komisyonlarında görev alan üyelerden oluşan Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 5. dönemde de düzenli olarak toplanacaktır.
 • BMO Ana Yönetmeliğinde tanımlanan Danışma Kurulu, önceki dönemlerde başlayan toplantılarını, 5. dönemde de düzenli olarak sürdürecektir.
 • BMO çalışmalarına ilgi duyarak destek olan, Bilgisayar Mühendisliği Kurultayı’nın Danışma Kurulunda yer alan ve çalışmaları 4. dönemde başlatılan “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama Raporu”na görüşleriyle katkıda bulunan öğretim üyeleri/görevlilerine çağrı yapılarak Odamızın “Bilim Kurulu”nun oluşması sağlanacaktır. 
 • Oda iletişim kanallarının işlerliğini ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 4. dönemde oluşturulan Kurumsal İletişim Birimi, 5. dönemde daha verimli kılınacak; üyelere ve kamuoyuna yönelik duyuru, açıklama ve paylaşımları hazırlayarak yayımlamanın yanı sıra geribildirimlerin derlenmesini de sağlayacaktır.
 • Oda organ, kurul ve komisyonlarının tüm çalışmalarının belgelenmesi, tutanak ve raporlarının disiplinle oluşturulması, dosyalanması ve paylaşılması için önceki dönemlerde oluşturulan düzen, gerekli iyileştirmeler yapılarak geliştirilecektir.
 • Oda’nın gerçekleştirdiği ve katıldığı tüm etkinliklerin, yayımladığı duyuru ve açıklamaların belirli bir yapısallıkla kaydedilmesi ve çalışma raporlarına girdi oluşturması için geçen dönemde yaşama geçirilen işleyiş, bilişim uygulamalarından yararlanılarak iyileştirilecektir.
 • Oda’nın ürettiği her türlü belge ve rapor, kurumsal belleğin oluşmasını sağlayacak biçimde yapısallaştırılıp kayıt altına alınacak; gerekli bilişim uygulamaları yaşama geçirilerek ilgili kurul/komisyonların kullanım ve erişime açılacaktır.
 • Oda çalışmalarının belgelenmesi ve iç işleyişle ilgili kurallar tanımlanarak yönergeler hazırlanacaktır. Bu yönergeler, Oda organlarında görev alan üyelere ve Oda personeline kurum içi eğitimlerle aktarılacak, yönetsel işleyişte bütünlük ve eşgüdüm sağlanacaktır.
 • Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın görüş, öneri, gereksinim ve beklentileri belirlenerek farklı illerde de temsilciliklerin açılması çalışmalarına devam edilecektir.
 • İl temsilcilikleri açılması çalışmalarının yanında il temsilciliği olmayan veya açılamayacak yerlerde Oda Temsilcileri görevlendirme çalışmaları sürdürülecektir.
 • Temsilcilik kurullarının belirlenmesi ve temsilcilik faaliyetlerinin yürütülmesinde ilk günden bu yana çalışmalarımızın temelinde bulunan katılımcı çalışma ilkesiyle yol alınacaktır. 
 • Temsilciliklerimizin üyelerimiz ile iletişimini, birlikte yapılan çalışmaları ve üretkenliği arttırmak için temsilcilik fiziki koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
 • “Gücünü üyesinden alan oda” ilkemiz ile meslek çalışmalarımız kapsamında üyelerimizle birlikte düşünüp, çalışıp, emek vererek; temsilcilik ve temsilciliğe bağlı komisyonlarda alınan çıktıların Genel Merkez çalışmaları ile birleştirilmesi sağlanacaktır.
 • Temsilciliklerde ve bölgelerinde üye toplantıları gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Bu toplantılar ile üyelerden alınan görüş ve öneriler, temsilcilik ve genel merkez çalışmalarında hedeflerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir.
 • Temsilciliklerin bulundukları bölgelerde adil yargılanma sürecine katkıda bulunmak amacıyla bilişim alanında uzman kişiler tarafından bilirkişilik yapılması için bilirkişilik eğitimlerinin verilmesi sürdürülecektir.
 • Temsilciliklerin kapsadığı illerdeki üniversitelerle iletişimler geliştirilerek meslektaş adaylarımız ve öğretim görevlileri, meslek ve oda çalışmaları konusunda bilgilendirilmeye devam edilecektir.
 • Temsilciliklerin kapsadığı bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile iletişim devam ettirilecek; mesleki alanımıza giren bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, toplum için mühendislik konularında işbirliği geliştirilecektir.
 • Temsilciliklerin üyelerle ve işyerleriyle etkileşimini artırmak, ilişkilerini geliştirmek için işyeri ziyaretleri sürdürülecektir.
 • Temsilciliklerin kullanım takviminin uygunluğuna göre serbest çalışan üyeler ve öğrenci üyelerin günlük kullanımına açılması ve etkileşimlerini arttıracak bir ortam kurulması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
 • Temsilcilikler bulundukları bölgede yerel yönetimlerin bilişim ile ilgili çalışmalarını takip ederek, katkı sunmak için çaba sarfedilecektir.
 • Oda bilişim altyapısının, güncel gereksinimler doğrultusunda  yeni işlevsellikler katılarak; güvenlik, nitelik, kullanılabilirlik gibi ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilmesine devam edilecektir.
 • Mevcut otomasyon sistemindeki aksaklıklar tespit edilerek giderilmesi için çalışma planlanacak, geliştirme ve güncelleme işlemlerinde yeni teknoloji ve yaklaşımların uygulanması sağlanacaktır.
 • Üyelik verilerine erişilmesini, güncellenmesini sağlayan Üye Otomasyon Sisteminin, daha etkin ve etkileşimli kullanımı için çalışmalara devam edilecektir.
 • Üyelere yönelik mobil uygulama geliştirme çalışmaları başlatılacaktır.
 • Üyelerin çalışma  alanlarının ve uzmanlıklarının  uluslararası standartlar çerçevesinde  alt uzmanlıkları da belirtecek biçimde   kayıt altına alınacağı “Uzmanlık Veri   Tabanı”nın oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.
 • Oda’nın  üyelere sağladığı  belgelerin (etkinlik  katılım, üyelik, ihale  katılım, bilirkişilik yetki  vb.) elektronik ortamda üretilmesi  ve olanaklı olduğunca üyelere sağlanabilmesi  için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
 • BMO’nun kuruluşundan bu yana tüm içeriğini barındıran web sitesi, geçmiş içeriklere daha kolay erişilebilecek şekilde düzenlenecek, temsilcilikler için sitede ayrı bölümler oluşturulacaktır.
 • 4. Dönemde yayını aksayan BM Dergi’nin özellikle web sitesinin etkinliğini sağlamak, güncel konularla içeriğini zenginleştirmek, derginin görünürlüğü ve okunurluğunu artırmak amacıyla tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarının yürütülmesi sürdürülecektir.
 • Çevrimiçi yayımlanan BM Dergi’den çeşitli yazılardan oluşturulan seçkiler Yönetim Kurulunun belirleyeceği aralıklarla basılacaktır.
 • Meslek alanıyla ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve e-kitapların hazırlanması sağlanacaktır.
 • Üye, işyeri ve akademi ilişkilerimizin geliştirilmesi hedefine uygun olarak gerek Oda üyelerinden gerek biliim meslek alanında araştırmalar, çalışmalar yürüten akademisyenlerden yayınlar için daha fazla içerik üretmelerine çaba sarfedilecektir.
 • 4. dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de meslek alanı ve güncel gelişmelerle ilgili ayrıntılı rapor ve açıklamalar hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 • 3. dönemden başlayarak düzenli hale getirilen Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın videoları ve sonuç raporları sayısal ortamda üretilip üyelerimizle paylaşılmaya devam edecektir.
 • Oda ve meslek alanıyla ilgili haber, bilgi ve duyurular için sesli, yazılı ve görsel araçlardan etkin biçimde yararlanılacak, üyelerimize ve kamuoyuna kitle iletişim araçları kanalıyla erişmek için gereken girişimlerde bulunulacaktır.
 • Oda çalışmaları ve meslek alanındaki gelişmeler başta olmak üzere, meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda video ve sesli (podcast) içerik oluşturulup, paylaşılacaktır.
 • Basın ile ilişkiler geliştirilerek, ortak çalışmaların yapılması için çaba gösterilecektir.
 • Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitiminin güncel durumunu kapsamlı biçimde ortaya çıkarmak amacıyla alanyazın çalışması, kurum ve kuruluşlardan sağlanan verilerle hazırlanan “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama Raporu”, mezun olma aşamasındaki öğrenciler, mezunlar, öğretim üyeleri ve sektöre uygulanacak sormacanın (anket) değerlendirilmesi ile geliştirilecektir. Ayrıca aynı çalışma Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği eğitimleri için de yapılacaktır.
 • “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama” çalışmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca üniversitelerde oturumlar, forumlar, çalıştaylar düzenlenerek tartışılacaktır.
 • Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinin müfredat çalışmalarını gerçekleştiren kurullarında görev alınarak ders programlarının ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.
 • Üniversite bölüm başkanları ile yapılan görüşmelerin sürdürülmesine devam edilecektir.
 • Meslek içi eğitim uygulamalarının; üyelerin, akademisyenlerin ve uzmanların görüşleriyle geliştirilmesine ve eğitim içeriğinin zenginleştirilmesine devam edilecektir.  
 • Meslek içi eğitim uygulamalarının, başta Oda birimleri olmak üzere diğer illere, işyerlerine ve üniversitelere yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.
 • Bu yıl uygulanan, üniversite desteği ile düzenlenen ve bir günden uzun uygulamalı eğitimlere devam edilecektir.
 • Kısa süreli meslek içi eğitimlerin yanı sıra konu uzmanları ve ilgililerin katılımıyla oluşturulacak ve uzun süre devam edecek atölye çalışmaları planlanacaktır.
 • Yeni teknolojiler konusunda üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirme seminerlerinin TMMOB’un diğer odaları, ilgili dernek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte düzenlenmesine devam edilecektir.
 • Ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “Temel Bilirkişilik” eğitimleriyle kamusal sorumluluğumuzu yerine getirme çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir.
 • İş kurarak mesleğini girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımızın yararlanması amacıyla kamu kaynaklı teşvik ve destekler, teknokentler ve diğer iş mevzuatıyla ilgili bilgilendirici eğitim içerikleri oluşturulacaktır.
 • Düzenlenen seminerlerin video kayıtlarının yayımlanmasının yanı sıra eğitimlerin de video kayıtlarının, sunularının ve özel olarak e-ders biçiminde hazırlanan eğitim içeriklerinin üyelerin çevrimiçi erişimine açılması sağlanacaktır.
 • Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışıldığı, sonuçlarıyla BMO’nun öncelikli hedef ve stratejilerinin belirlendiği,ilk olarak BMO 3. döneminde gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı”nın düzenlenmesine devam edilecektir.
 • Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının sonuçları göz önüne alınarak meslektaşlarımızın öncelikli beklentileri ve toplumsal sorumluluklarımızın gerektirdiği özel gündemli ve içerikli çalıştaylar, buluşmalar, oturumlar düzenlenecektir.
 • Meslek alanında aynı sorunları yaşayan çalışanların bir araya gelebileceği ve çözüm önerileri geliştirebileceği üye buluşmaları düzenlenecektir.
 • Teknokentler başta olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan düzenli toplantılar ve etkinlikler sürdürülecek, ortak platformların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.
 • İlk olarak BMO 3. döneminde gerçekleştirilen, Türkiye genelini kapsayacak biçimde düzenlenen “BMO Genç Yaz Eğitim Kampı”nın tüm katılımcılarının etkileşimiyle, atölye ve sunumlarla zenginleştirilerek yapılmasına devam edilecektir.
 • Liselerde meslek seçimine yönelik mesleği tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesine devam edilecektir.
 • Üniversitelerde mesleği ve Oda’yı tanıtıcı toplantılar düzenlenmesi sürdürülecektir.
 • Üyeler arası iletişimi artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi sürdürülecektir.
 • Diğer kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen, Oda politikalarına uygun etkinliklere aktif katılım sağlanacak ve destek verilecektir.
 • İlk kez 3. dönemde gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması”nın sonuçları, hazırlanacak ayrıntılı bir raporla kamuoyuna duyurulacaktır. Bu araştırma baz alınarak, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği alanına ilişkin detaylı araştırmalar yapılmaya devam edilecektir.
 • Üye işyeri ziyaretlerinin yapılmasına devam edilecektir.
 • Bilgisayar mühendisleri en az ücret çalışmasının güncellenmesi, yaygınlaşması, hukuki geçerlilik kazanması ve TMMOB’nin belirlediği mühendis asgari ücretinin meslektaşlarımızın uygulanması sağlamak üzere çalışmalara devam edilecektir.
 • Üyelere yönelik verilen ücretsiz hukuksal destek hizmeti daha yaygın katılım ve üyelere yönetlik bilgilendirme toplantıları düzenleme hedefleriyle sürdürülecektir.
 •  “İş Hukuku” seminerleri yaygınlaştırılarak devam edecek, bezdiri/yıldırı (“mobbing”) ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların ortaya konması ve giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 • Çalışma ortamı koşulları ve standartları konusunda uzmanlardan görüş alınarak ilgili tanımlar yapılacak; üyelerimizin ve işyerlerinin bu konularda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
 • Deneyimli üye ve meslektaşlarımızın birikimlerini genç üyelerle paylaşabileceği sosyal ortamların yaratılması sürdürülerek, mesleğimizin sözlü ve yazılı arşivinin oluşturulması sağlanacaktır.

BMO üyelerinin önerileri göz önünde tutularak oluşturulan komisyonlarda somut ürünler vermeye yönelik verimli, üretken ve katılımcı anlayışın temel alındığı çalışmalar yürütülecektir. Dönem içinde yapılacak Komisyon Yürütmeleri toplantılarıyla komisyonların eşgüdümü sağlanacak, ortak iş üretme ortamı yaşama geçirilecektir.

Önceki dönemlerde kurulan aşağıdaki komisyonlar 5. dönemde de kurulup etkin biçimde çalışmalarını sürdüreceklerdir.

 • Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
 • BMO Öğrenci Üye Komisyonu (BMO-Genç)
 • Eğitim Komisyonu
 • Kadın Mühendisler Komisyonu
 • Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
 • Özgür Yazılım Komisyonu
 • Siber Güvenlik Komisyonu
 • Toplum için Mühendislik Komisyonu
 • Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
 • Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
 • Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Yukarıdaki komisyonların yanı sıra meslek alanımızla ilgili güncel gelişmeler ile üyelerimizden, Oda organ ve kurullarından gelen istem ve öneriler değerlendirilerek belirli konu başlıklarında çalışmalar yürütmek, raporlar üretmek amacıyla “Çalışma Grupları” oluşturulacaktır. 3. dönemde kurulup 4. dönemde de çalışmalarını sürdüren SEÇSİS Çalışma Grubu ile 4. dönemde kurulan En Az Ücret Çalışma Grubu ve İnternet Çalışma Grubunun 5. dönemde de etkin çalışmalar yapması hedeflenmektedir. 
Üyelerimiz, 4. dönemde olduğu gibi 5. dönemde de TMMOB’nin çalışma gruplarında yer alarak BMO’nun temsil edilmesini sağlayacaklar; Birlik çalışmalarına, sistemci yaklaşımlarıyla, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle katkıda bulunacaklardır.
 • Oda birimlerinin olduğu illerde, güz ve bahar döneminde en az birer kez olmak üzere öğrencilerin bir araya geleceği, serbest kürsüde fikirlerini paylaşabilecekleri etkinlikler düzenlenecektir.
 • StajYeri destek programı her yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de firma ve öğrenci katılımı artırılarak sürdürülecektir.
 • Eğitim programının öğrenci üyeler arasında yapılacak sormaca(anket) katkısı ile belirlenmesi ve öğrenci üyelerin katılabileceği eğitimler düzenlenmesi sağlanacaktır.
 • Üniversitelerle ilişkiler güçlendirmek ve Odayı tanıtmak amacıyla üniversite mezuniyet törenlerine ve bitirme projesi sergilerine katılım devam edilecektir.
 • Üye – öğrenci üye buluşmaları düzenlenerek, öğrencilerin sektöre ve mesleğe yönelik sorularının cevaplanması ve deneyim aktarımı sağlanacaktır.
 • “Bilgisayar Mühendisleri Öğrencileri Kongresi”nin (BİLMÖK’ün) düzenleme çalışmalarına öğrencilerin talepleri doğrultusunda desteklenmesine devam edilecektir.
 • Üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği öğrenci topluluklarıyla iletişim güçlendirilerek ortak etkinlikler gerçekleştirilecektir.
 • Odanın mesleki denetim ilkeleri, esasları ve çerçevesinin belirlenmesine ilişkin bir önceki dönem başlatılan çalışmaların yürütülen tartışmalar ve üyelerimizin katkıları ile son haline getirilmesi, oda politikası olarak belirlenmesi ve yürürlüğe konması sağlanacaktır. 
 • Önceki dönem Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu tarafından başlatılan ve yürütülen komisyon çalışmalarının sürekli bir komisyon olarak devam etmesi sağlanacaktır.
 • Farklı meslek alanlarında mesleğini yerine getiren üyelerimizin/meslektaşlarımızın uluslararası ve ulusal bazda hangi standartları, yöntemleri araç olarak kullandığını ve otoritelerini belirten Ulusal/Uluslararası Standartlar Çerçeve Dokümanının son biçimine getirilerek üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılacak, gelişmeler ışığında güncelliği sağlanacaktır
 • Yasa ve yönetmeliklerimizden aldığımız yetkiyle bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinlerin başat olduğu meslek alanlarının belirlenmesine yönelik taslak olarak hazırlanan Meslek Alanları Tanımları Dokümanının akademisyenlerin ve üyelerimizin katkısıyla son biçimine getirilerek kamuoyuyla paylaşılması sağlanacaktır.
 • Mesleki denetime ilişkin oda politikasının belirlenmesinde, denetim süreçlerinin hedef kitle olarak serbest mühendislik hizmeti veren üyelerle sınırlı kalmadan tüm üyeleri kapsayacak şekilde kurgulanması sağlanacak, üyelerin ve meslektaşların yetki, sorumluluk alanlarının ve istihdamlarının artırılması hedeflenecektir.
 • BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun 2019 yılı için yaptığı en az ücret tanımları, Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonunun hazırladığı meslek alanları tanımları ile bütünleştirilerek, bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinlere ilişkin meslek alanlarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik hizmetleri için aylık-günlük-saatlik ücretlerin belirlenmesi sağlanacaktır.
 • Bilirkişilik Yönetmeliği, 6754 sayılı Bilirkişilik Yasası uyarınca güncellenecek; uzmanlık ve alt uzmanlık tanımları ve eğitimleri yapılarak üyelerimizin yetkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.
 • Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, yaşamın dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Dava süreçlerini etkileyen bu konular hakkında bilimsel temelde, sağlıklı bir yaklaşım üretilmesi için ilgili hukuk birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır.
 • Bilgi güvenliği meslek alanının mesleki denetim kapsamına alınması, KVKK uyum süreci kapsamında tüzelkişilere üyelerimiz tarafından teknik danışmanlık verilmesini sağlayacak eğitimlerin düzenlenmesi bu çerçevede oda mevzuatın oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
 • 4. dönemde taslakları oluşturulan aşağıdaki yönergelerin son biçimine getirilerek yürürlüğe konması sağlanacaktır.
  • Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
  • Öğrenci Komisyonu (BMO-Genç) Çalışma Esasları Yönergesi
 • Aşağıdaki yönetmelik ve yönerge çalışmaları yürütülecektir:
  • Bilim Kurulu Yönergesi
  • Bilgi Güvenliği Yönergesi
  • Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği
  • İşyeri Temsilciliği Yönergesi
 • Oda üyelerinin TMMOB kurul, komisyon ve çalışma gruplarında etkin görev almasına devam edilecek, TMMOB’nin tüm eylem, etkinlik ve faaliyetlerine etkin katılım sürdürülecektir. Meslek alanımızdaki önemli gelişmeler TMMOB ve diğer odaların gündemine taşınacaktır.
 • Meslek  alanımızla  ilgili konularda  diğer oda, dernek,  sendika gibi yapılara  destek vermeye devam edilecektir.
 • Meslek  alanımızın  bileşeni tüm  kamu kurumları,  örgütler ve diğer  ilgili yapılarla iletişim  içinde olunacak, ortak çalışma zeminleri yaratılmaya devam edilecektir.
 • Üniversitelerle ilişkiler güçlendirilerek her alanda ortak çalışma ve etkinlikler sürdürülecektir. Meslek alanımızdaki akademisyenlerin odaya katkıları artırılacak, öğrencilerin odaya ilgisinin artırılması için öğrenci kulüp ve topluluklarıyla ilişkiler geliştirilecektir.
 • Üniversitelerle  birlikte bilimsel  etkinliklerin düzenlenmesi  ve yayınların hazırlanması amacıyla  bir Bilim Kurulu oluşturulacaktır.
 • Öncelikle büyük ölçekli kamu bilişim projeleri ve uygulamalarındaki durum ve gelişmeler, meslektaşlarımız ve yurttaşlarımız adına izlenecek, raporlar oluşturulacaktır.
 • Bilişim alanını ilgilendiren plan ve stratejilerin oluşturulmasında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın etkin yer alması sağlanacak, kamu kurumlarınca yürütülen ilgili faaliyetler yakından izlenecektir.
 • Özgür yazılım felsefesi ve teknolojilerinin özellikle kamu uygulamalarında yaygınlaştırılması için 4. dönemde başlatılan çabalar sürdürülecektir.
 • İnternet kullanımının bir yurttaşlık hakkı olarak tanınması, sayısal uçurumun  azaltılması ve tüm yurttaşlara hızlı, güvenli ve sansürsüz İnternet erişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.
 • Yurttaşlarımızın İnternet’i güvenli kullanımını sağlayacak, sanal dolandırıcılıklara karşı farkındalık yaratmak için sosyal ve görüntülü medyada yayımlanmak üzere kamu spotu ve benzeri projeler gerçekleştirilecektir.
 • İnternet’in yaygınlaşmasıyla, İnternet özel şirketler ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Başta veri koruma araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime karşı ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde her türlü çalışma etkin bir biçimde yürütülecektir.
 • Bilişim alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknolojik gelişme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kısa erimli, yalnızca kâr odaklı AR-GE faaliyetleri yerine uzun erimli, insan ve toplum odaklı AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için akademi, sektör ve ilgili kamu kurumları bileşenleriyle ortak çalışmalar yürütülecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda 4. Dönemin sonuna gelirken, BMO’yu 10. yılını kutlayacağı 2022 yılına taşıyacak yeni bir dönemin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz 8 yıla baktığımızda, Türkiye’nin çok zorlu ve çalkantılı süreçlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Bütün bu gelişmelerden doğrudan etkilenen meslek odamızın bilimden ve toplumdan yana bağımsız ve dik duruşunu korurken, öte yandan mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ettik.

 

BMO’nun kuruluşundan bu yana bilişim teknolojileri hızla gelişir ve yaşamın her alanında etkisi hızla artarken, mesleğimiz de aynı derecede önem kazanmıştır. Üniversite-kamu-özel sektör bileşenlerinin etkin olduğu meslek alanımıza BMO kayda değer katkı ve müdahalelerde bulunmuş, yaptığı çalışmalar ve üretimleriyle ismini duyurmuş ve belirli bir yer edinmiştir. Bu Türkiye tarihinde ilk kez, bilgisayar mühendislerinin ortak sesini ve sözünü güçlü bir şekilde duyuruyor olması demektir. BMO’nun attığı her adım, yaptığı her açıklama, yürüttüğü her çalışma BMO’ya yönelik ilgiyi artırmış ve yeni beklentiler yaratmıştır. İşte BMO’da yeni bir döneme başlarken, tüm üye ve meslektaşlarımızı Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin ilkeleri, hedefleri ve çalışma programı doğrultusunda, bu beklentileri karşılayacak çalışmaları yaşama geçirmeye davet ediyoruz.

 

Hayallerimizin uzağında olduğumuzu biliyoruz; ancak katettiğimiz yola baktığımızda bir o kadar yakın olduğumuzu da… Bu yolun bu topraklardaki başlangıcında 1960’da Türkiye’ye gelen ilk bilgisayarı gördüklerinde kalpleri heyecanla atan mühendisler var. Kamu kurumlarında bilgisayar altyapılarını kurmak için sabahlayan programcılar var. Türlü teklif ve imkanı elinin tersiyle itip, Trabzon’a bilgi işlem merkezi kurmaya gittiğinde yaşamını yitiren Dr. Necdet Bulut’lar var. Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisliği bölümleri için öğretim elemanı yetiştirmenin yanı sıra, bilişim terimlerini Türkçeleştiren Prof. Dr. Aydın Köksal’lar var. Türkiye’nin ilk İnternet bağlantısı ve sonrasında İnternet’in yaygınlaşması için canla başla çalışan Doç. Dr. Mustafa Akgül’ler var. Ve Türkiye’nin bilgisayar tarihini ilmek ilmek ören daha nice öğretmenimiz, büyüğümüz, meslektaşımız…

 

İşte bu mirası sahiplenen ve geleceğe taşımaya görev bilen bilgisayar mühendisleri olarak, mesleğimize, haklarımıza ve meslek alanımıza daha fazla sahip çıktığımızda, çok daha büyük hayaller kurabileceğimizi de biliyoruz; ürettiklerimiz ve emeğimiz üzerinde daha fazla söz söylemeye başladığımızda birer uygulayıcı ve izleyici olmaktan çıkıp geleceği şekillendirecek gücümüz olduğunu da…

 

Tüm meslektaşlarımızı dün, bugün ve yarın arasındaki bağı her gün yeniden kurmaya, bilimin ve aklın ışığında birlikte üretmeye, dayanışmaya, paylaşmaya, daha güzel bir ülke, daha iyi bir dünya için çalışmaya davet ediyoruz.

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki o sloganla, hep birlikte yürüyelim: “Her şeyi kendimizden bekleriz”.

 
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri