header24

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin İlkeleri

• BMO’nun mesleki demokratik kitle örgütü olduğunu savunur.

• Eşitlikçidir, özgürlükçüdür, emekten yanadır.

• Bağımsız ve özerk, gücünü üyesinden alan; üyelerinin teknik ve sosyal gelişimini hedefleyen bir oda anlayışını savunur.

• Mesleğin, meslektaşların ve toplumun çıkarları doğrultusunda çalışır.

• Sadece var olan teknolojiyi kullanmayı değil, toplumsal ve kamusal faydayı gözeterek teknoloji üretmeyi ve geliştirmeyi önceleyen yenilikçi teknoloji politikalarından yanadır.

• Akademi üzerindeki tahakkümleri reddeder, bilimin özgür gelişimini, özerk ve demokratik üniversite anlayışını savunur.

• Nitelikli mühendislik eğitimini savunur, mühendisler arasında ayrım yaratacak, mühendisleri ucuz işgücüne dönüştürecek, yetkin mühendislik dâhil her türlü uygulamaya karşıdır.

• Her türlü sansür uygulamasına karşı, düşünce-ifade özgürlüğünü savunur.

• Bilginin kamusal olduğunu savunur, bilgiye erişimin keyfi olarak engellenmesini reddeder.

• Her türlü elektronik gözetim uygulamasını, bireyin mahremiyeti ve özel hayatın gizliliği ilkesinden yola çıkarak değerlendirir.

• Toplumun her kesiminden insanın kolaylıkla ulaşabileceği eşit özgür İnternet anlayışını savunur.

• Çevreci bilişim anlayışını savunur ve bu anlayışın yerleşmesi için çalışır.

• Sertifikaların dört yıllık akademik diplomanın alternatifi olarak sunulmasına karşıdır. Sertifika egemenliğine karşı, diplomaların geçerliliğini ve nitelikli eğitimi savunur.

• Uluslararası tekellerin ürünlerine bağımlılığı reddeder, herkesin üretimine ve erişimine açık özgür yazılımı özendirir.

• “Halk için var olan” devlet anlayışını ve herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir “elektronik devlet” yapısını savunur.

• Bilişim sektöründeki tüm çalışanların çalışma haklarını savunur,  sektörün sağlıklı bir yapıya evirilmesi için Bilgisayar Mühendislerinin öncülüğüne inanır.

• Bilgisayar Mühendislerinin mesleki ve teknik nitelikleri farklı olsa da diğer bilişim çalışanlarıyla sorunlarının ve çıkarlarının ortak olduğu bilinciyle hareket eder.

• Bilişim alanındaki sorunların çözümü için tüm bilişim çalışanlarının örgütlü mücadelesinden yanadır.

• Bilişim politikalarında her koşulda çalışandan yana, kamu yararını gözeten bir anlayışı savunur.

• Bilgisayar Mühendislerinin sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından bağımsız değerlendirmez.

• Mühendisliğin toplumsal sorumluluğuna inanır, ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü için TMMOB örgütlülüğü içinde diğer emek ve demokrasi güçleriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanır.

• Bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunmak için çalışır.