header24
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin İlkeleri

Eşitlikçidir, özgürlükçüdür, emekten yanadır.

Bağımsız ve özerk, gücünü üyesinden alan; üyelerinin teknik ve sosyal gelişimini hedefleyen bir oda anlayışını savunur.

Mesleğin, meslektaşların ve toplumun çıkarları doğrultusunda çalışır.

Sadece var olan teknolojiyi kullanmayı değil, toplumsal ve kamusal faydayı gözeterek teknoloji üretmeyi ve geliştirmeyi önceleyen yenilikçi teknoloji politikalarından yanadır.

Akademi üzerindeki tahakkümleri reddeder, bilimin özgür gelişimini, özerk ve demokratik üniversite anlayışını savunur.

Nitelikli mühendislik eğitimini savunur, mühendisler arasında ayrım yaratacak, mühendisleri ucuz işgücüne dönüştürecek, yetkin mühendislik dâhil her türlü uygulamaya karşıdır.

Her türlü sansür uygulamasına karşı, düşünce-ifade özgürlüğünü savunur.

Bilginin kamusal olduğunu savunur, bilgiye erişimin keyfi olarak engellenmesini reddeder.

Her türlü elektronik gözetim uygulamasını, bireyin mahremiyeti ve özel hayatın gizliliği ilkesinden yola çıkarak değerlendirir.

Toplumun her kesiminden insanın kolaylıkla ulaşabileceği eşit özgür İnternet anlayışını savunur.

Çevreci bilişim anlayışını savunur ve bu anlayışın yerleşmesi için çalışır.

Sertifikaların dört yıllık akademik diplomanın alternatifi olarak sunulmasına karşıdır. Sertifika egemenliğine karşı, diplomaların geçerliliğini ve nitelikli eğitimi savunur.

Uluslararası tekellerin ürünlerine bağımlılığı reddeder, herkesin üretimine ve erişimine açık özgür yazılımı özendirir.

“Halk için var olan” devlet anlayışını ve herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir “elektronik devlet” yapısını savunur.

Bilişim sektöründeki tüm çalışanların çalışma haklarını savunur,  sektörün sağlıklı bir yapıya evirilmesi için Bilgisayar Mühendislerinin öncülüğüne inanır.

Bilgisayar Mühendislerinin mesleki ve teknik nitelikleri farklı olsa da diğer bilişim çalışanlarıyla sorunlarının ve çıkarlarının ortak olduğu bilinciyle hareket eder.

Bilişim alanındaki sorunların çözümü için tüm bilişim çalışanlarının örgütlü mücadelesinden yanadır.

Bilişim politikalarında her koşulda çalışandan yana, kamu yararını gözeten bir anlayışı savunur.

Bilgisayar Mühendislerinin sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından bağımsız değerlendirmez.

Mühendisliğin toplumsal sorumluluğuna inanır, ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü için TMMOB örgütlülüğü içinde diğer emek ve demokrasi güçleriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanır.

Bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunmak için çalışır.