Odamız artık 10 yaşında. Bu süre içinde biriktirdiği deney ve tecrübelerinden damıttığı bilgilerle mesleğimize ve meslektaşlarımıza daha fazla katkı sunmaya hazır, hızla büyüyen, büyürken farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, bunları aynılaştırmaya değil kendi kulvarlarında özgünleştirmeye destek veren bir oda olarak varlığına devam ediyor.

Oda Genel Kurul süreçleri, hem hazırlık hem de seçim sürecindeki tartışmaları ile bizleri daha ileriye taşıyarak bir sonraki dönemin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarına yön verme fırsatı sunmuştur. Bu sene de benzer deneyimleri birlikte yaşayacağız. Mümkün olan en çok sayıda meslektaşımızla temasa geçerek ortaklaştırdığımız çalışma programımız, taleplerimizi, beklentilerimizi, hedeflerimizi, eylem alanlarımızı içeriyor. Bu dönemki çalışma programımızı hazırlarken de bir önceki döneme dair tasarılarımızı ve sonuçlarını gözden geçirdik, yeni ihtiyaçları tespit ettik. Çıkan program hem geçmişten gelen ödevlerimizin sonuçlarını hem de gelecek dönemdeki yeni hedeflerimizi içeriyor.

Hazırladığımız bu programı siz değerli meslektaşlarımızın görüşlerine sunarken;

demokratik bir Türkiye hayaline sahip, 

eğitim, istihdam, çalışma alanı hukuku ve çalışan hakları konularında evrensel standartlarını yakalamış,

insan hakları ve düşünce özgürlüğü sorunu olmayan

bir ülkede yaşamak istediğini bildiğimiz tüm meslektaşlarımızı, gerek genel kurul hazırlık süreçlerine gerekse genel kurulumuza etkin katılıma ve aynı zamanda programın hayata geçirilmesinde de birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Dünya halkları 2020 – 2021 yıllarını, derinleşen bir pandemiyle ve onun beraberinde getirdiği ekonomik krizle boğuşarak geçirirken bir yandan kapitalizmin HES’ler, siyanürlü altın madenleri gibi kar odaklı ve doğayı katleden yaklaşımları sonucu oluşan çevre felaketlerinden canlı kurtulmaya uğraştılar. Sağlıklı olma hakkı, insanca bir yaşam için yetecek gelire sahip olma hakkı, barınma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, eğitimde fırsat eşitliği hakkı, hatta kadınlar için yaşam hakkı gibi en temel haklarının gaspı ile karşı karşıya kaldığımız zor yılların içinden geçtik, geçiyoruz. 

Bu zor dönemde ortaya çıkan “mesafeli yaşam zorunlulukları” yıllar içinde oluşan pek çok alışkanlığımızı değiştirmemize sebep oldu. Bu mecburi değişikliklerin lokomotifi her zaman olduğu gibi teknoloji ve dijital çağ dönüşümleri olarak karşımıza çıktı. Pandeminin en zorlu dönemlerinde ve herkesin evlerine kapandığı o zaman diliminde, bilişim sektörü çalışanları, sağlık sektörü çalışanlarından sonra belki de en fazla mesai harcayan emekçi kitlesiydi. Değişmek zorunda kalan yaşam alışkanlıklarımız işlerimizi uzaktan ve mümkün olan en yüksek performansla ve güvenlik ihlaline sebep olmadan yapmaya zorladı. Bu dönemde pek çok bilişim kazası da yaşandı. Çağın baş döndüren değişim hızı bizim sektörümüzü de hiç durmadan koşmaya programladı. Öyle ki bu yarışta geri düşenleri düştüğü noktada bırakan ve “bayrağı” sürekli ileri taşımaya çalışan emekçiler haline geldik. İşte belki de tüm bunları gören bir yerden; “durmak”, “etik ve insani değerleri hatırlamak”, “örgütlenmek” ve “birlikte iyileşmek” şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler olabilir. 

 

BU DÖNEMDE TÜRKİYE NELER YAŞADI?

Çalışma programımızın detaylarına geçmeden Odamızın 5.döneminde Türkiye’de yaşanan değişimlere kısa bir göz atalım 

 • Pandemi hayatımızdaki çok fazla şeyi değiştirdi. 3M yani maske – mesafe – maksimum temizlik kuralını sürekli tekrarladık. Bilime inanan ve güvenen insanlar olarak hem tehlikenin farkındaydık hem de yükselen endişemizi aldığımız önlemlerle dengelemeye çalıştık. Yaşamakta olduğumuz pandeminin en büyük indirgeyicisi olan Covid-19 aşıları bu dönemde hayatımıza girdi. Ancak gelişmeleri topluma olduğu gibi anlatmayan, şeffaflıktan uzak devlet politikaları, aşılara güvenmeyen ve aşı olmayı reddeden ciddi sayıda bir “karşı” kitle yarattı. Türkiye’de özellikle hükümetin kendi koyduğu kuralları dikkate almayarak yaptığı “lebalep kongreler” ya da çay dağıtılan mitinglerle halk sağlığını göz göre göre riske atması, tamamen siyasal kaygılarla hastalık ve ölüm oranlarını kamuoyuna eksik bildiriyor olmaları bu konuda devlete olan güveninin iyice kaybedilmesine sebep olduğu gibi, anlatılanlarla yapılanların arasındaki derin uçurum aşı karşıtlarının ikna edilmelerini hayli zorlaştırdı. 
 • Pandeminin tüm dünyadaki önemli etkilerinden biri olan ekonomik kriz ise Türkiye’de yaz aylarında son derece zamansız gevşetilen önlemlerle halk sağlığını hiçe sayarak atlatılmak istendiyse de maalesef bu bile beklenen iyileşmeyi sağlayamadı. Türk tipi ekonomi modeli adıyla hiçbir bilimsel temele dayanmayan, döviz rezervlerini halkın çıkarı yönünde kullanmayıp yok pahasına harcayan bir yönetimin, tamamen popülist söylemlere göre yön çizdiği ekonomi politikaları bugün bizi dolara endekslemiş bir faiz modeline mecbur bıraktı ve istikrar çizgisinin çok uzağına attı. Enflasyonun açıklanan TÜİK rakamlarının çok daha üstünde olduğunu, halk hayatın tüm pratik alanlarında yaşayarak görmektedir. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında her geçen gün değer kaybederken, temel birçok yaşam hammaddesi zam görmekte ve enflasyonist bir sistem hızla kendini inşa etmektedir. Bu krizin faturası geçmişte de olduğu gibi yine emeği ile geçimini sağlayan, mavi ya da beyaz yakalı işçilere, çiftçi ve küçük esnafa kesilmiştir. İşsizlik hızla büyürken, genç nüfusu ile övünen Türkiye’nin yerini, sürekli artan genç işsizliği ile boynu bükülen bir Türkiye almıştır. 
 • Pandemi yaşam şeklimizi olduğu gibi çalışma şekillerimizi de değiştirdi. 10 Mart 2021’de alelacele bir UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ çıkarılmış olsa da bu daha çok işveren tarafından bakan bir perspektifle hazırlanmış ve uzaktan çalışan işçilerin haklarını tamamen işverenin insafına bırakılmış bir yönetmelikti. Bu yeni çalışma modeli için sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak, çalışan haklarını gözeten bir yerden usul ve esasları belirlenmemiş bir düzenleme yapılmasına acilen ihtiyaç var. Uzaktan çalışma pek çoğumuzun istediği bir çalışma biçimi olarak görünse de beraberinde birçok sorun ve hak gaspları da getirdi. Bilişim emekçilerimiz, ofis ortamının koşullarına hiç benzemeyen evlerini, birer çalışma alanına çevirmek zorunda kaldı, kendisi ve ailesi için kullandığı interneti, enerjiyi tüketerek sınırları belirli olmayan süre ve zaman dilimlerinde çalışmak zorunda bırakıldı.
 • Kapitalizmin kar odaklı çevre politikalarıyla bozulan ekolojik sistem, doğal afetlerin doğal olmayan sebebidir. Bu sene Türkiye’de 204 bin hektar orman alanı, ilgili bakanlıkların öngörüsüz ve bilimsellikten uzak afet yönetimi yüzünden yok oldu ve bu durum ülke tarihinde bir ilkti. Bunun dışında sel felaketleri, kuraklık ya da müsilaj belasına da tanıklık ettik. TMMOB’nin defalarca açıkladığı gibi bu felaketleri daha da büyütecek olan çılgın projeler ise ısıtılıp ısıtılıp tekrar önümüze bir tehdit olarak konmaya devam ediyor. Neyse ki bilimin aydınlık ışığı ve aynı zamanda doğru olanı yapmanın dayanılmaz haklılığı ile bu konuda topyekün bir mücadele verilmekten asla vazgeçilmiyor, vazgeçilmeyecek
 • 2021 senesinde 280 kadın, erkekler tarafından öldürülürken 217 kadının ölümü ise şüphe uyandırıcıydı. Buna rağmen kadın mücadelesinin önemli kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesinden bir gece bir kararname ile ve hukuksuz bir şekilde imzamız geri çekildi. İktidarın ezilenlere yönelik tahakküm çabasının en belirgin alanlarından biri kadınlardı ama kadınlar bu konuda tüm muhalif hareketlere örnek olacak oranda güçlü direnişler sergilediler ve asla duruşlarından taviz vermediler. Tüm kadın eylem ve etkinlikleri olanca göz korkutmalara ve tehditlere rağmen en büyük sokak eylemleri olmaya bu sene de devam etti. Dolayısıyla muhafazakar politikaların kadına uzanan elleri amaçlarına ulaşamadı ve mücadele tüm gerçekliğiyle devam ediyor. 
 • Bağımsız ve özgür üniversiteler geleceğimizin ve onu emanet ettiğimiz gençliğimizin en büyük dayanaklarıdır. İktidar bu sene de bu alana karşı harekete geçti ancak Boğaziçi üniversitesinin liyakat sahibi akademisyenleri ve üniversitenin her biri birbirinden kıymetli öğrencileri büyük bir direniş gösterdiler, tüm baskılara ve kriminalize etme çabalarına rağmen direnmeye devam ediyorlar ve geri adım atmadan nöbet tutuyorlar. Onların mücadelesi, umudumuzu korumamıza ve ideallerimiz için savaşmaya dair tüm kitlelere güç veriyor. 
 • Bu sene üniversitelerde yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte öğrencilerin yurt sorunları artık bir barınma sorunu haline geldi ve “barınamıyoruz” hareketi, toplum dinamiklerini harekete geçirdi. Zor kullanılarak bastırılan gençlerin seslerini önce kaçak bir yurtta katledilen 18 yaşındaki bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesinde, ardından bir cemaat yurdunun baskısına dayanamayarak kendi canına kıyan Tıp öğrencisi Enes Kara’nın ardında bıraktığı videosunda duyduk.
 • Az ücret ve yoğun mesai altına ezilen işçi ve emekçiler “Geçinemiyoruz”, “nefes alamıyoruz” dediler. Onları her gün metrelerce uzayan ucuz ekmek kuyruklarında görebilirsiniz. 
 • Çiftçiler mazot ve gübre fiyatları nedeni ile bu sene tarlasına gübre kullanmadan ekim yaptı
 • Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin ”Yasal Sürecin Gölgesinde Hayvan Hakları İhlalleri” temasıyla hazırladığı 2020 Hayvan Hakları İhlal Raporu Hayvan Hakları Yasası’nın eksikliğinin çok büyük hak ihlallerine sebep olduğunu gösterdi. Türkiye’de son bir yılda 1 milyar hayvanın yaşam hakkı gasp edildi; 22 milyon hayvan işkence gördü.
 • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 2025 yılına kadar geçerli olacak bir Ulusal Yapay Zeka Strateji planı açıklandı. Planın hazırlanma sürecinde her ne kadar kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’ler, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlardaki paydaşların yer aldığı belirtilmiş olsa da, bu konunun en önemli mesleki muhatabı olan Bilgisayar Mühendisleri Odasının ne yazık ki görüşleri alınmamıştır. 
 • Gelişim hayatına ülkemizde başlamış pek çok teknoloji girişiminin dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göstermeye başladığı, önemli yatırımlar aldığı, faaliyet alanlarını ve hacimlerini geliştirdikleri haberleri yakından takip ediyoruz. Bilişim sektörünün kalkınma ve ekonomik gelişimdeki payı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Bu alandaki katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatının ekonomik büyüme rakamları içerisinde kapladığı yer giderek artarken, Ar-Ge faaliyetlerinin GSMH içerisindeki oranının %1 seviyelerine gelememiş olması, teknolojik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlayacak politikaların, bu politikaları istikrarla uygulayacak mekanizmaların yetersizliğini bir kez daha hatırlatmıştır. 
 • 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında denetimler hız kesmeden devam etmiş, özellikle 2019 yılından itibaren veri ihlali yapan ve kanun hükümlerini yerine getirmeyen pek çok kurum ve kuruluş hakkında cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Yaptırım uygulanan firmaların önemli bir kısmının alanında ülkemizin önde gelen firmaları olduğu düşünüldüğünde, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konularında karnemizin pek de iyi olmadığını söyleyebiliriz. 
 • Sosyal Medya Kanunu diye bilinen bir dizi hükümle sosyal medya sağlayıcısı kurumlara pek çok düzenleme getirildi. Bu kurumlar hem Türkiye’de ofis açmak zorunda bırakıldılar hem de hükümet yetkililerince talep edildiğinde kullanıcılara ait verilerin paylaşımını sağlamaya mecbur bırakıldılar. Aynı zamanda hükümetin beğenmediği içeriklere erişim engellemekle kalmayıp kaynağından silinmesinin de talep etmenin yolu bu kanunla açılmış oldu. Yıllardır internetteki sansür sebebi ile eleştirilen hükümetin bu kararı, ülkemizin demokrasi karnesine bir başka kırık not olarak yazıldı. 
 • Bu dönemin en umut verici hareketliliği yine kadınlardan geldi, sosyal yaşama dair pek çok haklarının kısıtlanmasına “yaşamak istiyoruz”, “haklarımızı istiyoruz” sloganları ile karşı çıktılar ve 25 Ekim’lerde, 8 Mart’larda kadınlar direnmek için sokaklardaydılar.

 

İktidarın toplumu onlar ve biz şeklinde ayrıştıran son derece tehlikeli sosyal politikalarına rağmen halk maalesef yoksullukta, adaletsizlikte ortaklaştı ve sesler tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen daha güçlü çıkmaya başladı. 

Bilişim sektörünün ve çalışanlarının tüm bu yaşanmakta olan toplumsal sarsıntıdan etkilenmemesi elbette beklenemezdi. Zaten son dönemde oldukça artan yurtdışına beyin göçü, hız kesmeden devam ettiği gibi, ülke değiştirmek istemeyen bilişim sektörü çalışanlarının bir kısmı da işyerlerinden ayrılıp yurtdışındaki şirketler için uzaktan çalışmaya başladı. Önemli bir bilişimci açığı olmasına rağmen kütüphanesinde 1000 tane bile kitap olmayan tabela üniversitelerden mezun bilgisayar mühendisleri maalesef mesleki olarak yeterlilik gösteremedikleri için işsiz üniversite mezunları arasında yerlerini almaya başladılar. 

Bu sene çalışma programımız içinde yer alan gerek mesleki denetim çalışmaları, gerekse eğitim alanında yapmayı hedeflediklerimiz tam da bu konuya ve ülkenin içinde bulunduğu dinamiklerde mesleğimize ve meslektaşlarımıza katma değer sağlamak adına yapacaklarımıza odaklanıyor.

 

BİLİŞİM ALANINDA NELER OLDU?
 • Amerika başkanlık seçimleri ardından Kongre binasını baskınına yönelik Trump’ın atmış olduğu şiddet yanlısı tweetler sebebi ile Twitter önce eski ABD başkanının hesabını bloke etti, daha sonra da kalıcı olarak sildi. Bu olayla birlikte sosyal medya şirketleri, milyonlarca takipçisi olan siyasetçilerin hesaplarıyla ilgili yeni kurallar gündeme getirdi. Türkiye’nin şu anki siyasi konjonktürü içinden  baktığımızda olay sanki uzayda gerçekleşiyormuş izlenimi vermedi mi hepimize?
 • Dünyada en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat’ta değiştireceğini, hesap bilgilerinin Facebook’la paylaşılmasının zorunlu hale getireceğini açıklayınca dünyada ufak bir sallantı gerçekleşti. Buna dair atılan milyonlarca tepki mesajının ve WhatsApp uygulamasından çıkışlar olmasının üstüne, İrlanda merkezli veri koruma kurumunun uyguladığı 250 milyon doları aşkın ceza da gelince şirket, topladığı bilgileri tam olarak nasıl kullandığına daha fazla açıklık getirecek şekilde kullanım şartlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bu olay bile bize örgütlü ve kararlı muhalefetin bu tip tekelleri dahi nasıl geri adım atmaya zorladığını bir kez daha göstermiş oldu.
 • Geçen dönemin belki en büyük komplo teorilerinden biri olan “bize çip takacaklarmış “ söylentilerine belki biraz daha hız kazandıran çip kıtlığı, pandemi ile birlikte eve kapanan insanların çipli cihaz kullanımındaki artan ivmelenmesine cevap veremeyen üretim sebebiyle yaşanmaya başlandı. Bakalım çipsiz ne kadar daha yaşayabileceğiz?
 • Haziran’da birçok büyük şirketi etkileyen büyük bir internet kesintisi yaşandı. Amazon, Reddit, Twitch gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra büyük media devleri de bundan etkilendi. Birkaç kez daha yaşanan benzer sorunların tam ve kesin sebepleri bulunamadı ya da tatmin edici açıklamalar getirilemedi ama bu bile gösterdi ki, internet hizmetinin tekelleşmesi her konuda olduğu gibi teknoloji konusunda da toplumsal fayda sebebiyle engellemeyi hak eden bir durumdur.
 • Gene bir erkek, gene bir garaj ve gene bir CEO. ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan bahsediyoruz. O ayrıldığından şirketin değeri 1,8 trilyon dolara ulaşmıştı. Ancak Amazon hem depolarında çalışanlara yönelik tutumundan dolayı hem de perakende satışta tekel oluşturma özelliği bakımından giderek daha fazla sorgulanır hale geldi.
 • Dünya sanatın ya da satın alınabilir metaların yeni bir versiyonu ile karşılaştı bu sene; NFT (Non-Fungible Token). Sanat ve teknolojinin bu muazzam ve biricik birleşmesi zaman zaman değeri milyonları bulan ürünler olarak karşımıza çıktı. Serbest piyasa ekonomisi kendini belki hiç bu kadar serbest hissetmemişti. Bu serbestlik bizlere ne hissettiriyor? Özgürlük mü? Fırsat mı? Yoksa gittikçe büyüyen dev bir pazar karşısında yalnızlık ve çaresizlik mi? Teknolojiyi kimin ne için kullanacağını başka bir boyutundan yeniden düşünme zamanı! İşte tam bunları konuşurken başka bir dahi çocuk Zuckerberg belki davalarla iyice kirlenen adını temize çekmek için belki de gerçekten artık “META” tam olarak bu yaşananların en basit halini söylediği için yeni bir isimle farklı bir sanal platformlar birleşmesi tarifledi. Metaverse. Eğer anlatılanların birazı bile gerçekleşirse daha bu dönüştürülmüş halini özümsemek ile uğraştığımız yeni hayat algısı başka bir boyuta çekiliyor ve bizi fiziksel dünyanın sınırlarından sanal aleminin sınırsızlığına (maddi gücümüz çerçevesinde elbette) götürüyor olacak.
 • Artık bu çağda siber savaşlara tanıklık ediyoruz. Pek çok ulus hacker yazılımlar, fidyeci hackerlarla uğraşırken iddialar bazı ülkelerin onlara kucak açtığını söylüyor. Her ne olursa olsun, siber güvenlik en küçük birimlerden en büyük devlet ağlarına kadar şartsız ve tartışmasız ihtiyaç halini aldı.
 • Pandemi nedeniyle bu yıl da aşılar, Covid-19 ve siyaset konularıyla ilgili pek çok dezenformasyona tanık olduk. Bilimin ışığının çok uzağına düşse de komplo teorileri “bilimsel” görülen pek çok mesnetsiz iddialarla kitlelerin kafa karışıklığından faydalanmayı ve bunu bir tür ticari metaya dönüştürmeyi başardı. Cep telefonlarına yapıştırılarak radyasyondan koruduğu iddia edilen etiketlerin Amazon’dan satışının yapıldığı haberlerini okurken öte yandan da Hollandalı yetkililerin, 5G teknolojisinin yaydığı iddia edilen radyasyona karşı koruyucu olduğu iddiasıyla satılan kolyelerin radyoaktif olduğunu tespit etmesi trajikomik değilse nedir?

 
Evet teknoloji akıl almaz bir hızla ilerliyor. Hep dediğimiz gibi,  bunun sonu Distopya mı? Ütopya mı?

Cevap bizce şu; bu teknoloji, gelişmeyi doğru okuyan ve onu toplumsal fayda adına kullanabilecek kişilerin elinde elbette ki bir Ütopya olur ve biz onu yapmaya talibiz.

Teknoloji, insanlığın yararı için kullanıldığında hastalıkları iyileştirebilir hatta biz hastalanmadan önleyebilir, üretim için gerekli operasyonel işleri bizlerden alıp zamanlarımızı daha yaratıcı işler için kullanabileceğimiz boşluklar yaratabilir. İnsanları yapmak zorunda bırakıldıkları tekdüze işlerden kurtarıp, çalışma ve yaşama şeklimizi kökten değiştirebilir. 

Bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinleri, son yüzyılda her büyük teknolojik ilerlemelerin lokomotifi oldular. Bilgisayar teknolojisi ve daha geniş anlamda bilgi teknolojisi, toplumumuzda endüstriyel ekonomiden bilgi ekonomisine köklü bir dönüşüm getirdi. İnternet, kişisel bilgisayarlar ve akıllı telefonlara kadar yaşam biçimimizde devrim yarattı. Ancak bu teknolojinin kim için ve nasıl kullanıldığı da bizim mesleğimizin etik algoritmaları içinde yer alıyor.

Bilişim sektörü dünyayı değiştirmeye devam ediyor. “Yapay zeka”, “Makine öğrenmesi”, “Robot Teknolojisi”, “Akıllı Fabrikalar”, “Sanal gerçeklik”, “Sürücüsüz araçlar”, “Kripto para”, “NFT”, “sosyal ağlar” o denli birbirine içine geçmiş ve hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda ki, sektörünün geliştirdiği bu ürün ve hizmetler hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiler.

Ama bütün bunların arkasında, bilim, akıl ve mühendislik var, yani insan bilgisi, tecrübesi ve kabiliyeti var. Bu bileşenlerin dünyayı nereye götüreceğine de gene insanlar karar verecek, yani bizler. Biz Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak tam da bu eksende, insan odaklı, bilim odaklı, toplum odaklı, doğaya saygılı bir mühendislik anlayışımızla Odamıza ve mesleğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, TMMOB bünyesinde 1970’lerden başlayarak gelişen “toplumcu mühendislik” anlayışı içerisinde, “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak” amacıyla ortak ilkeler çerçevesinde hareket eden bilgisayar mühendislerinden oluşan bir platformdur.

Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokratlık, yurtseverlik ve adalet değerlerinin mesleki çalışmaların da zeminini oluşturması gerektiğini savunan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, Oda çalışmalarında tüm üyelerin hakları için çalışmalar yürütür, tüm üyelerinin sorunlarını çözmeye çalışır, öneri ve taleplerini dikkate alır. Çalışmalarda ve alınan kararlarda tüm bileşenlerin eşit söz hakkı olduğunu savunur. Kararlar her durumda tartışma-uzlaşma-ikna yöntemleriyle alınır. Kişiler ve makamlar değil, ortak akıl ve ortak üretim esastır. Bununla birlikte yalnız meslektaşlarının değil, bütün bilişim emekçilerinin haklarının gözetilmesi ve tüm bilişim çalışanlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunur.

Bu anlayışla, meslek alanında ayrım gözetmeksizin kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle beraber çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran faaliyetler belirler, tasarlar ve gerçekleştirir. Sadece meslek alanında değil, aynı zamanda ülkemizdeki güncel gelişmelere bağlı olarak gerek bilgilendirme gerekse tartışma ve yeni politikalar üretmek amacıyla kongre, kurultay, sempozyum, forum, çalıştay gibi etkinlikler düzenler. Yaptığı tüm çalışmalarda, yürüttüğü tüm faaliyetlerde kişisel verilerin mahremiyetinin korunması ilkesini göz önünde tutarak kamusal verinin oluşturulmasını, oluşturulan bu veriden elde edilen tüm çıktıların yine kamuyla paylaşılmasını savunur.

 • Yönetim kurulu toplantıları çalışma takvimi oluşturularak belirli periyotlarla, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Toplantı organizasyonlarında çevrimiçi toplantı olanakları azami ölçüde kullanılacak, fiziksel toplantıların yanı sıra çevrim içi toplantılar ile karar alma süreçleri işletilecektir.
 • Çalışma anlayışı uyarınca Oda İdari İşleyişi, Oda faaliyetleri ve komisyon çalışmalarıyla ilgili Yönetim Kurulunda görev paylaşımı yapılacak, asıl ve yedek tüm üyelerin yönetim kurulunda etkin rol alması sağlanacaktır.
 • Önceki dönemlerdeki gibi Yönetim Kuruluyla Temsilcilik Kurullarının bir araya geldiği fiziksel ve çevrimiçi toplantılar yapılacak, bu toplantılarda Oda’nın ve yerel birimlerin gündemleri birlikte ele alınacaktır.
 • Oda ana yönetmeliğince tanımlanmış olan Danışma Kurulu’nun düzenli olarak toplanması sürdürülecek, Kurul üyelerinin görüş ve önerileri Yönetim Kurulu öncelikli gündemleri arasına taşınacaktır. 
 • Oda organ, kurul ve komisyonlarının faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımını ve eşgüdümü sağlamak, Oda çalışmalarında ortak politikalar geliştirmek amacıyla kurulan, Oda organlarında ve komisyonlarında görev alan üyelerden oluşan Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 6. dönemde de düzenli olarak toplanacaktır.
 • BMO ana yönetmeliğinde açıkça belirtilen mühendislik eğitimi ve akademisyenlere ilişkin amaçlar doğrultusunda üniversiteler ile işbirliğini artırmak, eğitim alanına ilişkin çalışmalara yön vermek, bu alanda organize edilen etkinlikler ve Oda faaliyetlerine danışmanlık yapmak, katkı sunmak amacıyla, bilgisayar mühendisliği ve ilgili disiplinlerden, BMO çalışmalarına destek olmak isteyen akademisyenlerden oluşan Akademik Danışma Kurulu kurulacaktır.
 • Oda organlarının ve komisyonlarının tüm çalışmalarının tutanak, rapor ve belgelerinin belirli bir disiplinle oluşturulması, tutulması ve paylaşılması için oluşturulan ve uygulanan işleyişe devam edilecek, gereksinimler doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacaktır.
 • Üyelerin kayıtlarının tutulduğu ve işlendiği veri kayıt sisteminde ve ilgili üyelik süreçlerinde, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlayan işleyiş ve altyapı düzenlemeleri için yaşama geçirilen uygulamalar, KVKK ile uyumlu güncellemeler yapılarak sürdürülecektir.
 • Oda süreçlerinin düzenlenmesi, dokümante edilmesi, gerekli yönerge ve yordamların oluşturulması/güncellenmesi suretiyle, tüm süreçler için bir Tanımlı Süreçler Kütüphanesi oluşturulacaktır. 
 • Odanın ürettiği her türlü belge ve rapor, kurumsal belleğin oluşmasını sağlayacak biçimde yapısallaştırılıp kayıt altına alınmaya devam edilecek, kurul ve komisyonların etkin erişim ve kullanımı için bilişim altyapısı iyileştirilecektir.
 • Odanın gerçekleştirdiği ve katıldığı tüm etkinliklerin, yayımladığı duyuru ve açıklamaların belirli bir yapısallıkla kaydedilmesi için hayata geçirilen ve uygulanan işleyiş, bilişim uygulamalarından yararlanılarak iyileştirilecektir.
 • Oda iletişim kanallarının işlerliğini ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan Kurumsal İletişim Birimi, 6. dönemde daha verimli kılınacak; üyelere ve kamuoyuna yönelik duyuru, açıklama ve paylaşımları hazırlayarak yayımlamanın yanı sıra geri bildirimlerin derlenmesini de sağlayacaktır.
 • Kurumsal İletişim Birimi içerisinde, Oda sosyal medya hesaplarının etkin yönetimi, kanala uygun standartlarda içeriklerin paylaşılması, yeni kanalların oluşturulması, temsilcilik, komisyon ve diğer resmi yayın kanallarının eşgüdümünün sağlanması gibi konularda çalışma yürütecek bir Sosyal Medya Alt Birimi oluşturulacaktır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı mesleki/sektörel örgütler ile kurumsal ilişkilerin oluşturulması, güçlendirilmesi, işbirliklerinin artırılması gibi faaliyetlerde çalışma yürütecek, Oda Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal İlişkiler Birimi kurulacaktır.
 • Üyelerin, üyelik ve Oda süreçleri ile ilgili sorularını, taleplerini ve sorunlarını iletebildikleri, hukuki danışma hizmetinden kolayca faydalanabilecekleri danışma hattı / kanalı oluşturulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına başlanacak, 6. dönem içerisinde üyelerin kullanımına açılması hedeflenecektir.
 • 5. dönemde başlatılan, üyelerin farklı alanlarda faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarca sunulan hizmetlerden çeşitli ayrıcalıklarla faydalanmalarını sağlayan kurum anlaşmaları, genişletilerek devam ettirilecektir.
 • 6. dönem için çalışma programında planlanan faaliyetlerin üyeler tarafından takip edilmesi ve denetlenmesini sağlayacak mekanizmalar iyileştirilecek, Oda yönetim süreçlerinde şeffaflık anlayışı bu dönemde de her kademede benimsenecektir.
 • Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın görüş, öneri, gereksinim ve beklentileri belirlenerek farklı illerde de temsilciliklerin açılması çalışmalarına devam edilecek, il temsilciliği olmayan veya açılamayacak yerellerde Oda Temsilcileri görevlendirme çalışmaları sürdürülecektir.
 • Temsilcilik kurullarının belirlenmesi ve temsilcilik faaliyetlerinin yürütülmesinde ilk günden bu yana çalışmalarımızın temelinde bulunan katılımcı çalışma ilkesiyle yol alınacaktır.
 • Temsilciliklerimizin üyelerimiz ile iletişimini, birlikte yapılan çalışmaları ve üretkenliği artırmak için temsilcilik fiziki koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
 • Temsilcilik ve bağlı komisyonlarında alınan kararların, yürütülen faaliyetlerin, üretilen çıktıların Genel Merkez çalışmaları ile eşgüdümünü sağlayan mekanizmalar güçlendirilecektir.
 • Temsilciliklerde ve bölgelerinde üye toplantıları, çevrimiçi veya fiziksel olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Bu toplantılar ile üyelerden alınan görüş ve öneriler, temsilcilik ve genel merkez çalışmalarında hedeflerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir.
 • Temsilci veya Temsilciliklerimizin kapsadığı bölgelerde yer alan kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi organizasyonlar ile başta faaliyet alanımıza giren konular olmak üzere işbirlikleri artırılarak devam ettirilecektir.
 • Temsilciliklerimizin ve temsilcilerimizin bulunduğu iller ve bölgelerdeki yerel yönetimlerle iletişim ve iş birlikleri arttırılacak, yerel yönetimlerin başta meslek alanımızla ilgili çalışmaları olmak üzere faaliyetleri takip edilecek katkı sunulacaktır.
 • Oda bilişim altyapısının, güncel gereksinimler doğrultusunda yeni işlevsellikler katılarak; güvenlik, nitelik, kullanılabilirlik gibi ölçütler göz önünde bulundurularak yenilenmesine ve geliştirilmesine devam edilecektir.
 • Yeni mimari, teknoloji ve kullanıcı deneyimi yaklaşımı ile Oda Üye Yönetim Sisteminin güncellenmesi çalışması başlatılacaktır. 
 • Oda süreç ve hizmetlerinin üyelere e-devlet üzerinden sunulabilmesi için e-devlet entegrasyon çalışmaları başlatılacaktır.
 • Üye portalının üyelerin daha etkin ve etkileşimli kullanımı için yeni teknoloji ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi çalışmaları başlatılacaktır.
 • Üyelere yönelik 5. dönemde başlatılan mobil uygulama geliştirme çalışmaları 6. dönemde devam ettirilecek, üyelerin kullanımına açılacaktır.
 • Üyelerin çalışma alanlarının ve uzmanlıklarının uluslararası standartlar çerçevesinde alt uzmanlıkları da belirtecek biçimde kayıt altına alınacağı “Uzmanlık Veri Tabanı”nın oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.
 • Oda birimlerince yüz yüze gerçekleştirilen üyelik işlemlerinin, özel durumlarda uzaktan gerçekleştirilebilmesini sağlayacak, TMMOB ve BMO mevzuatlarına uygun, süreçsel ve teknik olanakların sağlanması için çalışma başlatılacaktır.
 • Odanın üyelere sağladığı belgelerin (etkinlik katılım, üyelik, ihale katılım, bilirkişilik yetki vb.) elektronik ortamda üretilmesi ve üyelere sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
 • BMO resmi web sitesi, yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenecek, güncellenecek, temsilcilikler için ayrıca yeni bölümler eklenecektir.
 • 6. dönem itibariyle kurulması planlanan BMO Akademi için Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) altyapısı oluşturulacak, eğitimlerin, ders içeriklerinin ve materyallerinin LMS altyapısı ile sunulması sağlanacaktır.
 • Üyelerden gelen Oda süreçleri ile ilgili soru ve sorunlar için yapay zeka tabanlı bir üye iletişim kanalı oluşturulacak, mobil uygulama ve Üye Portal üzerinden erişimi sağlanacaktır.
 • Oda çevrimiçi toplantı altyapısı olan “bmocevrimici” platformunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.
BM Dergi’nin özellikle web sitesinin etkinliğini sağlamak, güncel konularla içeriğini zenginleştirmek, derginin görünürlüğü ve okunurluğunu artırmak amacıyla tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarının yürütülmesi sürdürülecektir.
 • BM Dergi’de çevrimiçi olarak yayınlanan yazılardan oluşturulan seçkiler ile “BM Dergi Yıllık Özel Sayısı” basılarak üyelerle paylaşılacaktır. 
 • 5. dönemde yayın hayatına başlayan SıfırBir Bülten’in 6. dönemde de çıkarılmasına ve yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 
 • Meslek alanıyla ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve e-kitapların hazırlanması sağlanacaktır.
 • Odanın; üyeler, işletmeler ve akademi ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi için gerek mesleştaşlarımız, gerekse de meslek alanlarımızda araştırma ve çalışma yapan bilim insanı ve akademisyenlerin daha fazla içerik üretmeleri için çaba sarf edilecektir.
 • 5.dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de meslek alanı ve güncel gelişmelerle ilgili ayrıntılı rapor ve açıklamalar hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 • 3.dönemden başlayarak düzenli hale getirilen Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın videoları ve sonuç raporları dijital ortamda üyelerimizle paylaşılmaya devam edecektir.
 • Oda ve meslek alanıyla ilgili haber, bilgi ve duyurular için sesli, yazılı ve görsel araçlardan etkin biçimde yararlanılacak, üyelerimize ve kamuoyuna kitle iletişim araçları kanalıyla erişmek için gereken girişimlerde bulunulacaktır.
 • Oda çalışmaları ve meslek alanındaki gelişmeler başta olmak üzere, meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda video ve sesli (podcast) içerik oluşturulup paylaşılacaktır.
 • Oda kurum ve komisyonlarınca üretilen çevrimiçi içerikler ve düzenlenen etkinlikler, BMO TV çatısı altında, yayın ve etkinlik faaliyetine dönüştürülecek ve bu kapsamda bir birim oluşturulacaktır.
 • Başta dijital ve sosyal medya olmak üzere yeni yayın kanallarının oluşturulması ve etkin kullanımı için çalışmalar yapılacaktır. 
 • Kurumsal medya ve basın ile ilişkiler sürdürülerek ortak çalışmalar devam ettirilecektir.

Türkiye’de bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendisliği eğitiminin güncel durumunu kapsamlı biçimde ortaya çıkarmak amacıyla alanyazın çalışması, kurum ve kuruluşlardan sağlanan verilerle hazırlanan “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama Raporu”, mezun olma aşamasındaki öğrenciler, mezunlar, öğretim üyeleri ve sektöre anketler uygulanmış olup bunların değerlendirilmesi ve raporun hazırlanmasına devam edilmektedir. Ayrıca aynı çalışma Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği eğitimleri için de yapılacaktır.

  • “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptama” çalışmasının sonuçları UBMK ve BMO BMK platformlarında kamuoyu ile paylaşılmış olup ayrıca üniversitelerde oturumlar, forumlar, çalıştaylar düzenlenerek tartışılması sağlanacaktır.
  • Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinin müfredat çalışmalarını gerçekleştiren kurullarında görev alınarak ders programlarının ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaya devam edilecektir. 
  • MÜDEK değerlendiricisi olarak görev alan altı üyemizin yanı sıra üyelerimizden yeni değerlendiricilerin de görev alması konusunda çalışma yapılacaktır.
  • Eğitim içerikleri konusunda üniversitelerle işbirliği yapılması; çalışan meslektaşlarımızın konuk olarak derslere katılıp güncel bilgileri öğrencilerle paylaşılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda IEEE/ACM CC2020 adlı ders içeriği BMO Eğitim Komisyonu tarafından çevirisi yapılarak ilgililerle paylaşılmıştır. Bu çevirinin bir yayın olarak da hazırlanması sağlanacaktır. Bu yayının Türkiye’de eğitim veren tüm bölümlere resmi yazı ile gönderilmesi yönünde çalışma yürütülecektir.
  • Üniversite eğitim süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri araştırılacaktır.
  • Öğrencilerin meslek bilincini kazanması, yaratıcılıklarının ve motivasyonlarının artırılması için çalışmalar yürütülecektir. Profesyonel olarak çalışan meslektaşlarımız ile öğrencilerin bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
  • Bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendisliği öğrencilerinin zorunlu staj süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bir rapor hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  • Gelecekte meslektaşımız olacak öğrencilerin daha yetenekli ve nitelikli olmalarını hedefleyerek son sınıf bitirme projeleri de içinde, her konuda destek olacak “Yönderlik (Mentorlük)” çalışması yürütülmüş olup hızla yaşama geçirilecektir.
  • Üniversite bölüm başkanları ile yakın işbirliğine devam edilecektir. Bu kapsamda yeni kurulan Akademik Bilişim Vakfı ile kurumsal işbirliği sürdürülecektir. 
  • Üniversitelerde ilgili bölümlere girebilmek için BMO Genel Kurulu tarafından kabul edilen 120 bin başarı sıralaması sınırının uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 
  • BMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (BMO AKADEMİ-MİSEM) kurulması için gerekli yönetmelik taslağı hazırlanmış olup uygulamaya alınması için adımlar atılacaktır. 
  • Meslek içi eğitim uygulamalarının; üyelerin, akademisyenlerin ve uzmanların görüşleriyle geliştirilmesine ve eğitim içeriğinin zenginleştirilmesine, taslak yönetmeliği hazırlanmış olan BMO AKADEMİ ile devam edilecektir.
  • Meslek içi eğitimler başta BMO birimleri olmak üzere diğer illerde gerçekleştirilmiş olup işyerleri ve üniversitelere de yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.
  • Kısa süreli meslek içi eğitimlerin yanı sıra konunun uzmanları ve ilgililerin katılımıyla oluşturulacak ve uzun süre devam edecek atölye çalışmaları planlanacaktır.
 • Ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “Temel Bilirkişilik” eğitimleri ile kamusal sorumluluğumuzu yerine getirme çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir. 
 • Bilirkişilik Komisyonu ile ortak Adli Bilişim alanında kullanılan yöntemler ve metotlar ile ilgili bir eğitim içeriği hazırlanarak sertifikasyon eğitimlerine dahil edilmesi yönünde çalışma yürütülecektir.
 • Eğitimde sayısal (İng.: digital) dönüşüm konusunda çalışmalar yapılacaktır. 
 • Eğitimin her ortamda (uzaktan eğitim dahil) ulaşılabilirliği konusunda çalışmalar yürütülecektir.
 • Son dönemde yaşadığımız Covid-19 Salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan eğitim konusundaki girişimlere yönelik izleme çalışmaları yürütülecektir. 
 • Odamızca verilen eğitimler konusunda da uzaktan eğitim için gereken teknik ve yönetsel önlemler alınmış olup bu yöntemle eğitimlerin sürmesi sağlanacaktır.
 • Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarında, örgün eğitime destek olacak tamamlayıcı eğitim ve seminerler uzaktan erişim yoluyla da verilmeye devam edilecektir.
 • Yeni teknolojiler konusunda üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirme seminerlerinin TMMOB bünyesindeki diğer odalar başta olmak üzere, ilgili dernek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte düzenlenmesine devam edilecektir.
 • İş kurarak mesleğini girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımızın yararlanması amacıyla kamu kaynaklı teşvik ve destekler, teknokentler ve diğer iş mevzuatıyla ilgili bilgilendirici eğitim içerikleri oluşturulması yönünde çalışma yürütülecektir.
 • Yurtdışındaki şirketlere iş yapan meslektaşlarımızın dikkat edeceği mali ve teknik konulara ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecektir.
 • Düzenlenen seminerlerin video kayıtlarının yayınlanmasının yanı sıra eğitimlerin de video kayıtları, sunuları ve bazı eğitim içerikleri üyelerin çevrimiçi erişimine açılmış olup yenilerinin de yayınlanması sağlanacaktır.
 • Meslek bilincinin daha erken yaşlarda kazanılması için lise ve dengi okullarda bilgisayar mühendisliği konusunda tanıtıcı ve bilgilendirici eğitimler ve seminerler yapılmaya devam edilecektir.
 • Bilgisayar mühendisliği, yazılım ve kodlama alanlarına ilişkin konuların soyut yapılardan oluşması ve soyut düşünce yapısının büyüklüğü ile bu alanların ilişkili olması sebebiyle daha lisans eğitimini beklemeden ortaokul ve lise seviyesinde sembolik mantık, mantığın gelişimi, analitik düşünme gibi dersler ile lisans seviyesinde ise dilbilim (linguistic), anlambilim (semantic) ve bilgi felsefesi (epistomoloji) gibi derslerin yer almasının sağlayacağı yararlar göz önünde bulundurularak bu derslerin müfredatlara eklenmesi konusunda çalışmalar başlatılacaktır.
 • Eğitim ile ilgili çalışmalar diğer komisyonların temsilcileri ile iş birliği içinde sürdürülmekte olup bu işbirliğine devam edilecektir.
Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışıldığı, sonuçlarıyla BMO’nun öncelikli hedef ve stratejilerinin belirlendiği “Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı”nın düzenlenmesine devam edilecektir.
 • Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının sonuçları göz önüne alınarak meslektaşlarımızın öncelikli beklentileri ve toplumsal sorumluluklarımızın gerektirdiği özel gündemli ve içerikli çalıştaylar, buluşmalar, oturumlar düzenlenecektir.
 • Meslek alanında aynı sorunları yaşayan çalışanların bir araya gelebileceği ve çözüm önerileri geliştirebileceği üye buluşmaları düzenlenecektir.
 • Teknokentler başta olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan düzenli toplantılar ve etkinlikler sürdürülecek, ortak platformların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.
 • “BMO Genç Yaz Eğitim Kampı”nın sağlık koşulları gözetilerek, Türkiye genelini kapsayacak biçimde katılımcılarının etkileşimiyle, atölye ve sunumlarla zenginleştirilerek yapılmasına devam edilecektir. 
 • BMO 4. döneminde İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen Yapay Zeka Yaz Atölyesi, 5. döneminde Adana temsilciliği tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Meslek Tanıtım Kampı benzeri özgün etkinlikler Oda Genel Merkez ve temsilcilikleri tarafından düzenlenecektir. 
 • 2 Haziran 2012 tarihinde kurulan Odamızın 10.yılını dolduracağı 2022 yılında, bu yıldönümüne özel mesleki ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir. 
 • Dr. Necdet Bulut ve Prof. Dr. Mustafa Akgül başta olmak üzere ülkemizde bilişim alanına büyük katkı sunan değerlerimizi anma etkinlikleri sürdürülecek ve zenginleştirilecektir. 
 • Liselerde meslek seçimine yönelik mesleği tanıtıcı etkinliklerin eğitim komisyonu ile birlikte düzenlenmesine devam edilecektir.
 • Üniversitelerde mesleği ve Odayı tanıtıcı toplantılar düzenlenmesi sürdürülecektir.
 • Yeni üyelerle ve yeni mezunlarla düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenecek, Oda faaliyetleri konusunda geri bildirimleri alınarak üye ile Oda arasındaki etkileşimin arttırılması sağlanacaktır. 
 • Çevrimiçi olarak düzenlenecek düzenli “SorBana” etkinlikleri ile üyelerin meslek alanı ve Oda ile ilgili sorularına Oda yetkilileri, müşavirleri ve çalışanlar tarafından yanıt verilecek, bu yolla görüş alışverişi için yeni bir kanal oluşturulacaktır. 
 • Üyeler arası iletişimi artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi sürdürülecektir.
 • Pandemi koşullarına ve üyelerin talebine bağlı olarak, koro, tiyatro çalışması, sinema atölyesi, plastik sanatlar kursu vb. sürekli etkinlikler düzenlenecektir. 
 • Diğer kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen, Oda politikalarına uygun etkinliklere aktif katılım sağlanacak ve destek verilecektir.
Meslek alanımızın tüm bileşenlerine ilişkin araştırmalar yapılarak meslektaşlarımızın ve meslek alanımızın öne çıkan sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması, raporlar hazırlanması için çalışma yürütülecek ve üretilecek raporlar meslektaşlarımızla, ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılacak, kamuoyuna sunulacaktır.
 • 5. dönem itibariyle başlatılan, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı çevrimiçi işyeri toplantılarına devam edilecek, bu toplantılarda Oda çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacak, üyelerin Odadan beklentileri öğrenilecek, mevcut Oda çalışmalarına (komisyonlar, çalışma grupları vb.) katılmaları için üyelerimiz teşvik edilecektir. 
 • Yeni üye kazanmaya dönük faaliyetlere hız kesmeden devam edilecek, üye olmayan meslektaşlarımızın üyelikten uzak durma sebepleri araştırılarak bu sebepleri ortadan kaldıracak ve meslektaşlarımızın Odaya üye olmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 
 • TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin ve Odamız tarafından hazırlanan “En Az Ücret Yönergesi”nin meslektaşlarımız arasında bilinirliliğinin artırılması, geniş kapsamda uygulanması ve takibi için çalışmalar yürütülecektir. Üyelerimizi ve meslektaşlarımızı bilgilendirici çevrimiçi etkinlikler düzenlenecektir.
 • Meslek alanımızda karşılaşılan sorunların (fazla mesai, bezdiri/yıldırı (mobbing) vb.) ortaya konması, bilinç oluşturulması, hakların korunması ve sorunların giderilmesine dönük çalışmalar yapılacaktır. 
 • İş yaşamımızı etkileyebilecek yasal düzenlemeler, hukuksal süreçlerle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Temel iş hukuku konusunda ve meslek alanımızı ilgilendiren özel başlıklarda meslektaşlarımızın bilgilerini artırmak için hukukçulardan destek alınarak etkinlikler düzenlenecek, yazılı materyaller hazırlanacaktır. Odamızın üyelerimize sağladığı hukuksal danışmanlık desteğinin üyelerimiz tarafından bilinirliğinin artırılması sağlanacaktır.
 • Uzaktan çalışma ve Hibrit çalışma düzeni başta olmak üzere, meslektaşlarımızın tüm çalışma koşulları, ortamı ve standartları konusunda düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılacak, üyelerin ve işyerlerinin bu konularda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
 • Deneyimli üye ve meslektaşlarımızın birikimlerini genç üyelerle paylaşabileceği sosyal ortamların yaratılması, mesleğimizin sözlü ve yazılı arşivinin oluşturulması sağlanmaya devam edilecektir.
 • Üyelerimizin Oda çalışmaları ve meslek alanımızdaki gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilenmeleri için yapılan çalışmalar artırılarak sürdürülecektir. E-posta bültenleri, sosyal medya paylaşımları ve çevrimiçi etkinliklerle üye ve meslektaşlarımıza bu bilgiler düzenli olarak sunulacaktır.
 • Üyelerin Oda faaliyetlerine katılımlarını artırabilmek ve üye olmayan meslektaşlarımıza Odayı tanıtabilmek için Oda çalışmalarının mesleki, bireysel ve toplumsal yararları hakkında bilgilendirme çalışmaları artırılacak, bu bilgilendirme çalışmalarında Odanın yasal konumu ve gönüllülük esaslı çalışma biçimi vurgulanacaktır.
 • Çalışma hayatına yurtdışında devam eden ve üyelik ilişkisini koruyan meslektaşlarımızın, Odamız ile bağlarını güçlendirecekleri, Odamınızın yurtdışı organizasyonları kapsayan çalışmalarına katkı koyabilecekleri, farklı ülkelerde yaşayan veya yaşamak üzere plan yapan üyelerimiz ile dayanışma sağlayabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir yurtdışı üye ilişkileri ve dayanışma alt komisyonu kurulacaktır.
 • Farklı profillerdeki üyelerimizle düzenlenen, Odamızın yapısı, faaliyetleri, üyelere sunduğu olanakların aktarıldığı, aynı zamanda üyelerimizin Odadan beklentilerini, soru ve sorunlarını aktardıkları, tartıştıkları, çalışmalarımıza yön verecek geri bildirimlerin alındığı çevrimiçi buluşmalar devam ettirilecektir.
 • Odamızın gerek meslek alanı içerisinde, gerekse kamuoyunda tanınırlığını artırmaya dönük kampanyalar organize edilecektir.


BMO üyelerinin önerileri göz önünde tutularak oluşturulan komisyonlarda somut ürünler vermeye yönelik verimli, üretken ve katılımcı anlayışın temel alındığı çalışmalar yürütülecektir. Dönem içinde yapılacak Komisyon Yürütmeleri toplantılarıyla komisyonların eşgüdümü sağlanacak, ortak iş üretme ortamı yaşama geçirilecektir.


Aşağıdaki komisyonlar 6. dönemde de çalışmalarını sürdüreceklerdir.

 • Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
 • BMO Öğrenci Üye Komisyonu (BMO-Genç)
 • Eğitim Komisyonu
 • Kadın Mühendisler Komisyonu
 • Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
 • Özgür Yazılım Komisyonu
 • Siber Güvenlik Komisyonu
 • Toplum için Mühendislik Komisyonu
 • Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
 • Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
 • Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu
 • Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu
 • Yapay Zeka Komisyonu


Yukarıdaki komisyonların yanı sıra meslek alanımızla ilgili güncel gelişmeler ile üyelerimizden, Oda organ ve kurullarından gelen istem ve öneriler değerlendirilerek belirli konu başlıklarında çalışmalar yürütmek, raporlar üretmek amacıyla “Çalışma Grupları” oluşturulmaktadır.


Kamuyu yakından ilgilendiren ve etkileyen güncel gelişmeleri “Çalışma Grupları” yakından takip eder. Örneğin, 2017 yılında ülkemizde anayasa değişikliği üzerine gerçekleşen referandum öncesi seçim sistemi üzerine yaptığı çalışmaları sonrası, rapor yayınlayıp, farklı yerlerde çeşitli söyleşiler ve açıklamalar yayınlayan “SEÇSİS Çalışma Grubu”, 2023 yılında da ülkemizde gerçekleşecek olağan bir genel seçim ya da öncesinde gerçekleşebilecek bir olağanüstü genel seçimde çalışmalarına devam ederek mevcuttaki raporlarını yenileyip yeni raporlar üretecek, kamuoyu ile paylaşılacaktır. 


Benzer şekilde, “En Az Ücret Çalışma Grubu”, “İnternet Çalışma Grubu”, “Bülten Çalışma Grubu” gibi diğer çalışma gruplarının 6. dönemde de etkin ve etkili çalışmalar yapması ve raporlarını güncellemesi hedeflenmektedir. Ayrıca, üyelerimiz, yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi 6. dönemde de TMMOB’nin çalışma gruplarında yer alarak BMO’nun temsil edilmesini sağlayacaklar; Birlik çalışmalarına, sistemci yaklaşımlarıyla, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle katkıda bulunacaklardır.

Oda birimlerinin olduğu illerde, güz ve bahar döneminde en az birer kez olmak üzere öğrencilerin bir araya geleceği, serbest kürsüde fikirlerini paylaşabilecekleri etkinlikler düzenlenecektir.
 • “StajYeri Destek Programı” her yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de firma ve öğrenci katılımı artırılarak sürdürülecektir.
 • Çalışma hayatına yeni adım atacak öğrenci üyelerimiz için, mesleğe ilk adım programı oluşturulacak, bu program çerçevesinde tecrübeli üyelerimizin desteği ile koçluk mentorluk programı başlatılacak, öğrenci üyelerimizin meslek hayatında karşılaşabilecekleri durumlar, zorluklar veya gerek duydukları yetkinlikler ile ilgili eğitim ve etkinlikler düzenlenecek, üye öğrenci buluşmaları organize edilecek, öğrencilerimizin meslek hayatına hazırlanmaları için çalışmalar yapılacaktır.
 • Öğrenci üyelere dönük, eğitim, seminer programları oluşturulacak, ücretsiz katılabilecekleri bu eğitim ve seminer içerikleri, öğrenci üyelerimiz arasında yapılacak anketler ile belirlenecektir. 
 • Üniversitelerle ilişkileri güçlendirmek ve Odayı tanıtmak amacıyla üniversite uyum (oryantasyon) toplantılarına, mezuniyet törenlerine, bitirme projesi sergilerine ve yarışmalara katılım devam edilecektir.
 • “Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi”nin (BİLMÖK’ün) düzenleme çalışmalarının öğrencilerin talepleri doğrultusunda desteklenmesine devam edilecektir.
 • Üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği öğrenci topluluklarıyla iletişim güçlendirilerek ortak etkinlikler gerçekleştirilecektir.

4. dönemde başlayan BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim çalışmaları kapsamında BMO’ya bağlı mühendislik dallarındaki başat meslek alanları olarak saptanan 10 meslek alanı için tanım taslakları oluşturulmuş, yetkilendirilecek meslektaşlarımızca imza altına alınması beklenen zorunlu çıktılar belirlenmiştir. Uygulanması önerilen mesleki denetimin yasal altyapısını oluşturan “BMO Mesleki Denetim Yönetmeliği” taslağı hazırlanmıştır. Meslek tanımları ve mesleki denetim yöntemine ilişkin öneriler, akademik çevrelerle ve üyelerimizle paylaşılmıştır. 

5. dönemde yapılan çalışmaların ardından “BMO Mesleki Denetim Yönetmeliği” taslağı Mart 2022’de düzenlenecek BMO 6. Olağan Genel Kurulunda genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

Mesleki denetim kapsamda 6. dönemde aşağıdaki çalışmaları yapacaktır:

 • “Meslek Alanı Tanımları” dokümanı BMO Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve Odanın kurumsal sitesinde erişime açılacaktır.
 • Genel kurul onayından geçen “Mesleki Denetim Yönetmeliği” TMMOB Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır
 • “Mesleki Denetim Yönetmeliğinin” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır
 • Mesleki denetim uygulamasının akademik çevrelerce, kamu kurumlarınca, üye ve meslektaşlarımızca tanınması amacıyla çeşitli etkinlikler (çalıştaylar, toplantılar, açıkoturumlar, söyleşiler vb.) düzenlenecektir.
 • Önerilen mesleki denetim uygulamasının yaşama geçirilmesi için ilgili kurul ve komisyonların işbirliğiyle, Oda bünyesinde BMO Akademi’nin (MİSEM: Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) ve BMO Mesleki Denetim Birimi’nin kurulması sağlanacaktır.
 • Mesleki denetim yetkilendirme eğitimlerinin içeriklerinin oluşturulması, eğitmenlerin yetiştirilmesi, eğitim dokümanlarının hazırlanması çalışmaları yürütülecektir.
 • Mesleki denetim düzenlemesi kapsamında meslek alanları için oluşturulması gereken “Mesleki Denetim Eğitimi ve Belgelendirme Usul ve Esasları” yönergeleri, ilgili kurul ve komisyonların yakın işbirliğiyle hazırlanacaktır.
 • Yürürlüğe girecek olan mesleki denetim düzenlemesinin başta kamu kurumlarının bilişim projelerinde olmak üzere hem kamuda hem de özel kesimde uygulanması amacıyla girişimlerde bulunarak yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır.
Önceki dönemde taslakları oluşturulan aşağıdaki yönetmelikler, Odamızın ilgili birimleri ve komisyonlarıyla eşgüdüm içinde son biçimlerine getirilecek, Resmi Gazetede yayımlanmaları ve yürürlüğe girmeleri sağlanacaktır.
 • BMO Mesleki Denetim Yönetmeliği
 • BMO Eğitim Yönetmeliği 
 • Mesleki denetim uygulamalarının yaşama geçirilmesi için gereken yönergeler oluşturularak yürürlüğe konulacaktır.
 • BMO Eğitim Yönetmeliğinin işlerliğe kavuşması için gereken düzenlemeler saptanarak ilgili yönergeler hazırlanacaktır.
 • Bilirkişilikle ilgili yürürlükteki yasal düzenlemeler incelenecek, BMO Bilirkişilik Yönetmeliği, Odamızın ilgili birim ve komisyonları ile birlikte çalışılarak yürürlükteki düzenlemelerin gerektirdiği biçimde güncellenecektir. 
 • Bilirkişilik uygulamalarında meslek alanımıza giren uzmanlık ve alt uzmanlıklar tanımlanacak, bu uzmanlık alanlarının Odamızca verilmesi amacıyla ilgili yönergeler oluşturulacaktır.
 • Siber güvenlik alanındaki mühendislik hizmetleri, Odanın ilgili birim ve komisyonları ile birlikte çalışarak tanımlanacak, söz konusu mühendislik hizmetlerinin BMO’ca yerine getirilmesi için gereken eğitim, belgelendirme ve uygulamalara ilişkin yasal düzenlemeler belirlenerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin oluşturulması sağlanacaktır.
 • BMO’nun yayımladığı en az ücret tanımlarının, meslek alanları tanımları ile bütünleştirilerek, bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinlere ilişkin meslek alanlarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik hizmetleri için aylık-günlük-saatlik ücretlerin belirlenmesi sağlanacaktır.
 • Önceki dönemlerde hazırlıkları yapılan aşağıdaki yönetmelik ve yönergeler son biçimlerine getirilecektir:
 • Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği
 • İşyeri Temsilciliği Yönergesi
 • Bilgi Güvenliği Yönergesi
Oda üyelerinin TMMOB kurul, komisyon ve çalışma gruplarında etkin görev almasına devam edilecek, TMMOB’nin ve odalarının tüm eylem, etkinlik ve faaliyetlerine etkin katılım sürdürülecektir. Meslek alanımızdaki önemli gelişmeler ve düzenlediğimiz etkinlikler TMMOB ve diğer odaların gündemine taşınacaktır. 
 • Meslek alanımızla ilişkili konularda başta TMMOB’ye bağlı odalar olmak üzere oda, dernek, sendika v.b. demokratik kitle örgütleri ile ortak etkinlikler düzenlenecek, geçmiş dönemlerde düzenlenen “Sinyal ve Görüntü İşleme Günleri” ve “Yapay Zeka Seminerleri” gibi etkinlikler çeşitlendirilecektir.
 • Bilişim alanında faaliyet gösteren diğer örgütler ile işbirliği sürdürülecek, gereksinime göre çalışma grupları oluşturulacak ve ortak etkinlikler düzenlenecektir. 
 • Meslek alanımızın bileşeni olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim içinde olunacak, ortak çalışma zeminleri yaratılması için çaba gösterilecektir. 
 • Üniversitelerle ilişkiler güçlendirilerek her alanda ortak çalışma ve etkinlikler sürdürülecektir. Meslek alanındaki akademisyenlerin Odaya katkıları artırılacak, öğrencilerin Odaya ilgisinin artırılması için öğrenci kulüp ve toplulukları ile ilişkiler geliştirilecektir.
 • Genel Merkez ve temsilciliklerimizin yerel yönetimlerle işbirlikleri güçlendirilecek, başta kent yoksulları olmak üzere tüm vatandaşların bilişim alanına ilişkin okuryazarlık düzeyi ve meslek edindirme amaçlı ortak etkinlikler düzenlenecektir.
 • Yurtdışında bilişim alanı ile ilgili faaliyet gösteren yapılarla işbirliği olanakları aranacak, teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacak etkinlikler düzenlenecektir. 
 • Meslek alanımızla ilgili konularda diğer oda, dernek, sendika gibi yapılara mesleki destek vermeye devam edilecektir.
Öncelikle büyük ölçekli kamu bilişim projeleri ve uygulamalarındaki durum ve gelişmeler, meslektaşlarımız ve yurttaşlarımız adına izlenecek, projelerin etkin proje yönetim araçları ile yönetildiği, modern ve güncel yaklaşımlar ile tasarlandığı ve şeffaf bir şekilde uygulandığı konusunda raporlar oluşturulacaktır.
 • Bilişim alanını ilgilendiren plan ve stratejilerin oluşturulmasında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın etkin yer alması sağlanacak, kamu kurumlarınca yürütülen ilgili faaliyetler yakından izlenecek ve bu konularda söz sahipliği etkinleştirilecektir.
 • Özgür yazılım felsefesi ve teknolojilerinin özellikle kamu uygulamalarında yaygınlaştırılması için başlatılan çabalar sürdürülecektir.
 • İnternet kullanımının bir yurttaşlık hakkı olarak tanınması, sayısal uçurumun azaltılması ve tüm yurttaşlara hızlı, güvenli ve sansürsüz İnternet erişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda fikirlerin özgürce ifadesine getirilmeye çalışılan kısıtlama, engelleme ve izlemeye yönelik Merkezi Yönetimin uygulamaları karşısında etkin bir duruş sergilenecektir.
 • Bilişim alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknolojik gelişme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kısa erimli, yalnızca kâr odaklı AR-GE faaliyetleri yerine uzun erimli, insan ve toplum odaklı AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için akademi, sektör ve ilgili kamu kurumları bileşenleriyle ortak çalışmalar yürütülecektir.
 • Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı bir çalışma şeklidir. Henüz yasal düzenlemesi tamamlanmamış bu çalışma şeklinin, çalışanların gerek sosyal hakları gerekse de sağlık ve çalışma koşulları açısından takip edilerek, etkin rol alınacaktır.
 • Uzaktan çalışma seçeneği ile beraber Bilişim firmalarına verilen teşviklerin coğrafi konumdan bağımsızlaştırılması gerekmektedir. Bu konudaki düzenlemeler takip edilerek, etkin rol alınacaktır.
 • İnternet’in yaygınlaşması ve küresel ticaretin artması sebebi ile yazılım üretmek, bilişim alanında danışmanlık ve destek vermek artık coğrafi konumlardan bağımsız hale gelmiştir. Dolayısı ile meslektaşlarımızın hak ve tercihleri çerçevesinde Türkiye sınırları dışına verilen hizmetlerin yasal düzenleme, sosyal haklar ve vergilendirme yönüyle en iyi şartlarda yönetildiğinin takip edilerek, etkin rol alınacaktır.
 • Adalet mekanizmalarının en önemli öğelerinden biri de bilirkişiliktir. Gerek bilişim suçlarının yaygınlaşması gerekse de bilişim alanındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda bilişim alanındaki bilirkişilik her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Meslektaşlarımızın bu kamu görevini en iyi şekilde icra etmesi için bu dönem de adalet organları ile yakın takibimizi sürdürecek ve bilişim bilirkişiliği konusunda eğitim, sertifikalandırma ve uzman rapor desteği sürdürülecektir.
 • Bilirkişilik Temel ve Güncelleme eğitimlerinin yeniden başlatılmasına yönelik Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile yakın temasta olup bunların en doğru şekilde yapılması için öneriler sunulacak ve gelişmeler Oda üyesi bilirkişiler ile paylaşılacaktır.
 • BMO üyesi bilirkişilerin daha çok bilgi paylaşımı içinde olması sağlanacak, UYAP ve Bilirkişilik Daire Başkanlığı içindeki tüm gelişmeler yakından takip edilecek ve gerekli düzenlemeler için çalışmalar yürütülecektir.
 • Bilişim hukuku konusunda yapılan çalışmalar arttırılacak, özellikle kamunun bilişim hukuku konusunda daha bilinçli olmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Demokrat Mühendisler olarak, kadın meslektaşlarımızın çalışma yaşamı, istihdam, kariyer olanakları, ücret politikaları ve yasal haklar bakımından maruz kaldıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığın farkındayız ve gelecek dönemde bu koşulları iyileştirmek ve temel insan hakları bağlamında değiştirmek adına aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz.
 • Çalışma hayatı içindeki kadın meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek, çözüm önerileri geliştirilecek ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için mücadele edilecektir.
 • Toplumda, kamuda ve özel işyerlerinde, bilgisayar mühendisliğinin erkek mesleği olarak görülmesi, kadınların mühendislik ve diğer teknik mesleklerde yetersiz görülmesi algısının değiştirilmesi için çeşitli platformlarda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılacaktır.
 • Kadın öğrencilerimizin üniversite yaşamı boyunca karşılarına çıkan sorunları konuşmak ve birlikte aşmak, onları iş hayatına hazırlamak adına öğrenci üyelerimizle birlikte çalışmalar yürütülecektir.
 • Sorunlarımızı ancak kolektif şekilde çözebileceğimizin bilinciyle daha fazla bir araya gelerek, deneyim paylaşımı, bilinç yükseltme ve farkındalık geliştirme çalışmaları yapılacak, hibrid etkinlikler düzenlenecektir. 
 • Kadınların işe alım süreçlerinde ve sonrasında çalışma yaşamı boyunca uğradıkları haksızlıklar (eşitsiz kariyer imkanları, mobbing, çalışma koşullarının kadınlara uygun düzenlenmemesi, vb.), ayrımcılıklara (aynı
 • iş tanımlarına daha düşük maaş ve kariyer imkanlarından mahrum bırakılma vb.) yönelik sorunların tartışılması, etkin çözüm yollarına birlikte karar verilmesi ve uygulanması adına çalıştaylar organize edilecektir.
 • Tüm meslektaşlarımızın çalışma yaşamını kolaylaştıracak olan kreş, doğum izni vb. uygulamaların yaygınlaşması için çaba gösterilecek, teknokent bölgeleri başta olmak üzere birçok işyerinde bu talepler doğrultusunda imza kampanyaları yürütülecek ve taleplerimizin yasallaştırılması için hukuki çalışmalar gerçekleştirilecektir.
 • Kadınların hayatını doğrudan etkileyecek olan yasal düzenlemeler mutlaka konunun muhatabı olan pek çok farklı sektörden ve kurumdan kadınla birlikte yapılmalıdır. Demokrat Bilgisayar Mühendisi Kadınlar, bu düzenlemelerin tarafı olacak, etkilerinin ve sonuçlarının birlikte tartışabileceği çalıştaylar düzenleyecek, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütecektir.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda internet ve bilişim teknolojilerine erişim sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli bireylerin de en önemli hakları arasındadır.

Sağlıklı bireylerin bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlayan teknoloji ve hizmetler engelli bireyler açısından bir sorun olabilmektedir. Kentsel iç ve dış mekân kullanımlarında erişilebilirlik açısından kısıtlamalar ile karşılaşan engelli bireyler, toplumsal yaşama katılım açısından da pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Bilişim teknolojileri ve internet engelli kişilere, farklı aktivitelere katılabilme adına önemli açılımlar getirmektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı ile birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim kavramları gündeme gelmiştir. Bu yeni eğitim ve çalışma fırsatları ile engelliler eğitim ve çalışma hayatına aktif ve tam katılım fırsatına sahip olabileceklerdir. Özellikle, ağır engelli ve yatağa bağımlı kişiler için bu gelişmeler büyük öneme sahiptir. Fırsatların değerlendirilebilmesi için engellilerin engel gruplarına göre farklılaşan ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

 • Başta kamu kurumları olmak üzere engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri konusunda kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanması için çalışmalar yapılacaktır
 • Engellilere yönelik bilişim ile ilgili faaliyetlere katılınacak, gerek web sayfası gerekse sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler yapılacaktır
 • Türkiye’de engelsiz bilişim konusundaki yaklaşımları algıları ve uygulamaları irdelemek ve engelliler açısından teknoloji faktörünün ve uygulamalarının önemini arttırmak üzere çalışmalar yapılacaktır
 • Engelli bireyler için teknolojik gelişmelerin takibi yapılacak yerel yönetimler ile iş birliği içinde yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarında etkin rol alınacaktır
 • Bu konudaki yasal düzenlemeler takip edilecek ve amacına uygun sonuç odaklı yasal mevzuat düzenlemeleri için öneriler getirilecektir.

Değerli Demokrat Bilgisayar Mühendisi Meslektaşlarımız; BMO’nun kurulduğu günden beri emekten yana ve demokrat çizgisi ile bir araya gelmiş olan bizler BMO’nun 6. Dönem Çalışma Programından beklentilerimizi sıraladık. Bu beklentilerin tüm meslektaşlarımız için önemli ve takip edilmesi gerekli amaçlar olduğunu düşünüyoruz.

Taslak olarak hazırladığımız bu programı Yönetim Kurulu, Oda Üyeleri ve kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine sunmaktayız.

Raporumuzun bütününden de anlaşılacağı üzere, BMO’nun eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, tüm ilerici, çağdaş, yurtsever mühendislerin ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var. Raporumuzun içindeki tasarılarımız ancak üyelerimizin etkin katkı ve katılımları, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle, düşünce, görüş ve emekleriyle Oda çalışmalarında yer almalarıyla gerçekleşebilecektir.

Gerek yeni dönem yönetim kurulumuzun gerekse de Oda Üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancımız tamdır.