Demokrat Bilgisayar Mühendisleri; TMMOB bünyesinde 1970’lerden itibaren gelişen “toplumcu mühendislik” anlayışı içerisinde, “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak” amacıyla ortak ilkeler çerçevesinde hareket eden bilgisayar mühendislerinden oluşan bir platformdur.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin bileşenleri Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmadan önce, Elektrik Mühendisleri Odası’nın farklı birimlerinde Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonları (MDK) ve Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) içerisinde ortak çalışmalar yürütmüş, EMO organlarında görevler almış ve bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesi ve sorunlarının çözümü için uzun yıllar çaba sarfetmiştir. 2010 yılından itibaren daha geniş çaplı bir örgütlenmeyi önüne koyan bilgisayar mühendisleri; üyeler arasında, EMO organları, MDK’lar ve MEDAK’ta yürütülen tartışmaların sonucu olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması için gereken şartların oluştuğuna kanaat getirerek bu yönde çalışmalara başlamıştır.

EMO’nun resmi organları üzerinden Demokrat Bilgisayar Mühendisleri kadroları ile yürütülen özverili çalışmaların bir sonucu olarak önce 24 Mart 2012’de EMO 43. Olağan Genel Kurulu’nda, daha sonra 2 Haziran 2012’de TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlar ile Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmuştur.

Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokratlık, yurtseverlik ve adalet değerlerinin mesleki çalışmaların da zeminini oluşturması gerektiğini savunan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, ilk kez bu isimle 8 – 9  Ekim 2012’de gerçekleştirilen BMO’nun 1. Olağan Genel Kurul’da “Kırmızı Liste”yle Oda Yönetimine aday olmuş ve oyların büyük çoğunluğunu alarak göreve gelmiştir.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri ilkesel bir birlikteliktir. Ortaya konmuş ilkeleri benimseyen tüm BMO üyeleri, Demokrat Bilgisayar Mühendisleri çalışmalarına katılabilir. Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin tüm bileşenlerinin eşit söz hakkı vardır. Kararlar her durumda tartışma-uzlaşma-ikna yöntemleri ile alınır. Kişiler ve makamlar değil; ortak akıl ve ortak üretim esastır.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri Oda çalışmalarında tüm üyelerin hakları için çalışmalar yürütür, tüm üyelerinin sorunlarını çözmeye çalışır, tüm üyelerinin öneri ve taleplerini dikkate alır. Oda çalışmalarına üyelerin en geniş katılımı  hedeflenir.