Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşundan bu yana belirli ilkeler ve anlayış çerçevesine faaliyet göstermesi ve gelişmesi için çaba içerisinde olmuştur. Kişilere bağlı, dönemsel hedef ve uygulamalar yerine, Oda çalışmalarının geçmişten geleceğe bir bütün içerisinde, uzun vaadeli plan ve anlayışla sürdürülmesine özen gösterilmiştir.

BMO’nun 8 yıllık süreyi kapsayan dört döneminin üçünde Oda organlarında görev alan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, her dönem oluşturdukları çalışma programını tüm üyelerin katkı ve katılımıyla uygulamıştır. Bu programlar doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, yapılan toplantılar, hazırlanan yayınlar ve tüm diğer faaliyetler BMO’nun kurumsallaşmasını, işleyişinin şekillenmesini ve bir Oda kültürü oluşmasını sağlamıştır.

Bu anlayışla ve bir çok BMO üyesinin, akademisyenin, öğrencinin, diğer dernek ve kurumların önemli katkılarıyla hayata geçen çalışmaların listesi ve ayrıntıları Oda Çalışma Raporları‘nda yer almaktadır.

BMO’nun kuruluşundan bu güne kadar, Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin aşağıdaki çalışmaların öncüsü ve uygulamasında önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir.

    – 2012 yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşu.

    – BMO’nun hukuki zeminini ve örgütlenme yapısını oluşturan BMO Ana Yönetmeliği’nin hazırlanması ve güncellenmesi.

    – BMO’nun faaliyetlerinin tüm Türkiye’ye yayılması için İl Temsilciliklerinin oluşturulması ve aktif çalışma yürütmelerinin sağlanması.

    – Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, BMO-Genç Yaz Kampı, Sinyal ve Görüntü İşleme Günleri gibi pek çok etkinliğin düzenlenmesi.

    – Üyelere düzenli hukuki destek sağlanması, haklarının savunulması.

    – Meslektaş haklarıyla ilgili hukuki mücadele yürütmesi, kamuoyu açıklamaları yapılması, resmi makamlarla yazışmalar ve görüşmeler yürütülmesi.

    – Meslektaşlara yönelik eğitim, yayın, bilirkişilik alanında çalışmalar yapılması.

    – Türkiye’de ilk kez bilgisayar mühendisliği için “Bilgisayar Mühendisi En Az Brüt Ücreti” çalışmasının yapılması ve duyurulması.

    – Türkiye’de ilk kez “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması” çalışmasının yapılması.

    – Türkyie’de ilk kez “Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Durumu Raporu”nun hazırlanması.

    – Meslek alanı ile ilgili konularda kamuoyunun aydınlatılması.

    – Üniversite ve sektör bileşenleri ile güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi.

    – Türkiye’de bilimsel, aydınlık ve çağdaş düşünce eksinde demokrasi, laiklik ve özgürlüklerin gelişimi için etkin çaba sarfedilmesi, eylem ve etkinliklerin parçası olunması.

Yukarıda özetlediğimiz ana başlıklarda yürüttüğümüz çalışmaların parçası olan, katkıda bulunan tüm üye, meslektaş ve dostlarımıza teşekkürü borç biliriz. Yaptıklarımızın etkisi ve önemini bilmekle birlikte, eksiklerinin de farkındayız; tüm üyelerimizin katkısıyla daha iyisini hayata geçirmek için durmak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz.