kapak

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 2 Haziran 2012’de, TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kuruldu. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin büyük çabasıyla ve tüm meslektaşlarımızın iradesiyle kurulan odamızın 8-9 Eylül 2012’de düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu’nda, üyelerimizin desteğiyle çok önemli bir sorumluluk üstlendik.

Görevde olduğumuz süre boyunca; meslek etiği, ilkelerimiz ve çalışma programımız çerçevesinde birçok çalışmaya imza atarak odamızın kurumsallaşması sürecinin başlamasını sağladık. Aldığımız görevi layığıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık. Aynı kararlıkla odamızı 8-9 Mart 2014 tarihinde düzenlenen 2. Genel Kurula taşıdık. Bu Genel Kurulda da Demokrat Bilgisayar Mühendislerine yakışır bir üretkenlikle mesleğimiz ve odamız ile ilgili bağlayıcı kararların alınmasını sağladık.

2. Genel Kurul’dan bu yana geçen süre boyunca, odamızın resmi kurullarında görev alamasak da, çalışma programımız ve ilkelerimiz çerçevesinde mesleğimizi ve odamızı bir adım daha ileriye taşıyacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettik. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak kolektif çabayı, geniş katılımla ve tartışmalarla çalışmalarımızı şekillendirmeyi, ortak bir aklı ve iradeyi geliştirmeyi önemsiyoruz. Bugün sadece güncele dair faaliyetlerin ötesinde, yarına devredecek bir geleneği oluşturduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz.

Yine bu bilinçle, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 3. Dönemi için hazırlıklarımızı uzun zamandır sürdürüyoruz. Bu hazırlıkların önemli bir parçası da, bu çalışma programıdır. Geçmiş döneme dair değerlendirmelerimizi ve geleceğe dair planlarımızı sizlerin katkılarıyla zenginleştireceğimizi; daha güçlü bir BMO, daha örgütlü Bilgisayar Mühendisleri için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeyi umut ediyoruz.

Meslek Alanındaki Gelişmeler

BMO’nun 2. Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı 2014 Mart ayından bu yana meslek alanımız ve ilişkili konularda yaşanan başlıca gelişmeler ve  değerlendirmelerimiz bu bölümde yer almaktadır.

Geçtiğimiz dönem içerisinde ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzlukla, örneği ancak diktatörlüklerde görülecek bir ifade ve iletişim özgürlüğünün kısıtlanması uygulanmasına maruz kaldı. Gezi sürecinden sonra tüm tepkilere rağmen İnternet Yasası olarak bilinen 5651 No’lu yasada değişikliklerle, önce DNS tabanlı, sonrasında IP tabanlı erişim engellemesine ek olarak URL tabanlı bir erişim engelleme hayata geçirilmiş oldu. Twitter, Youtube vb. siteleri de kapsayan, mahkeme kararı olmaksızın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) direktifi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği üzerinden yapılan hukuki olmayan erişim engellemeleri ve anti demokratik uygulamalarla iktidar tarafından İnternet’te -bir nevi- sıkıyönetim tesis edilmiş oldu.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Unesco iş birliği ile kurulan “Dijital Gelişme için Genişbant Komisyonu” tarafından hazırlanan 2015 İnternet raporunda sabit İnternet ve mobil İnternet alanında gerilememiz olanca hızıyla devam ederken yirmiye yakın ülke -genişbant- İnternet erişiminin hukuki bir hak, temel insan hakkı ya da vatandaş hakkı olduğunu yasal güvence altına almıştı.

Çalışma koşullarımızın daha da ağırlaştığı, bedelsiz fazla mesailerin, güvencesiz ve esnek çalışmanın, taşeronlaşmanın ve bunların sonucu olarak da ucuz iş gücünün bilişim meslek alanı dahil olmak üzere tüm çalışma yaşamında sürekli hale geldiği, çalışma yasasındaki değişiklerle daha da derinleştirildiği bu dönemde, teknik altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun açılan yeni üniversitelerle mühendislik eğitimi niteliksizleştirilirken, sertifika programları daha da yaygınlaştırılıp mühendislik diplomasının alternatifi haline getirildi.

Akademik, teknolojik ve sosyolojik boyutları ele alınmadan açılan, mühendislik eğitimini nitelik olarak aşındıran Bilgisayar Mühendisliği Uzaktan Eğitim Programları kapsamında geçtiğimiz dönem içerisinde (yurt dışında faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi hariç) kontenjan açılmadı. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak kararlı bir duruş gösterdiğimiz bu konuda da mesleğimiz adına bir kazanım sağlanmış oldu. Buna karşın Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına kısa yoldan “mühendis” unvanı verilmesinin önünün açılması sağlayan “Mühendislik Tamamlama Programı” uygulamaları ise devam etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yasal yetki sınırlarını aşarak meslek alanımızın belirlenmesine yönelik çalışmalarını ve oluşturduğu standartları diplomalarımızı sertifikalara eş değer tutan girişimler olarak tanımlamıştık. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri kadrolarının görev aldığı Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu tarafından ilgili standartların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava mesleğimiz lehine sonuçlandı. Bilgisayar mühendisliği meslek alanındaki bu ilk hukuki kazanım mesleki örgütlenmenin ve meslek odasının, haklarımız açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Türk Telekom’un MA-0051-03-2014 numaralı sözleşme ile ihale yaptığı ve kapsamlı gözetim donanımları satın aldığı haberleri basına yansıdı. TİB talimatıyla kurulması istenen sistemle, HTTPS protokolünü de kapsayan detaylı paket bazlı analizler yapılması, gereken durumlarda ise iletişimin sansürlenmesi vb. işlevlerin kurulacak olan sistemin teknik gereksinimleri olarak planlandığı ortaya çıktı. İletişim ve bilgiye erişim özgürlüğünü yok sayan, anayasal bir suç kapsamında değerlendirilen bu türlü girişimlerin açığa çıkması nasıl bir denetim-gözetim toplumu içerisinde olduğumuzun açık bir göstergesiydi.

5 Temmuz 2015 tarihinde İtalyan yazılım şirketi Hacking Team’in kirli dosyaları, 400 gigabyte veri, ortalığa saçıldı. Belgeler, şirketin çeşitli devletlere kullanıcı bilgisayarlarına erişen casus yazılım sattığını belgeliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yüz binlerce Euro harcayarak; sahte delil yerleştirilebilme, kişilerin tüm iletişimini izleyebilme, cihazları uzaktan kontrol edebilme özelliğine sahip bu casus yazılımların kadim bir müşterisi olması ülkemizdeki iletişim özgürlüğünün ve hukuksuzluğun ne durumda olduğunun açık bir göstergesiydi. Ek olarak, Wikileaks tarafından kamuoyu ile paylaşılan belgelerde, gözetleme yazılımı üreticisi FinFisher ürünlerini kullanan ülkelerin arasında Türkiye’nin de yer alması tehlikenin boyutu hakkında bizlere önemli ipuçları veriyordu.

İktidarın “stratejik sefalet” olarak adlandırılabilecek dış politikasına, içte ve dışta girdiği savaş konseptine tepki olarak, Anonymous tarafından 14 Aralık’ta başlayan ve yaklaşık 10 gün süren siber saldırılar uzun bir süre boyunca İnternet trafiğini felç etti. Geçmişte “Bulut Bilişim” yorumuyla “çığır açan” bakanımızın saldırının politik nedenlerini ve gerçek sorumlularını görmezden gelerek çözüm adına yaptığı ilk şey ise alan adlarının yönetimi ve koordinasyonunu sağlayan ODTÜ’yü suçlamak oldu.

İşte bu noktada bilginin toplumsallığı konusunda farkındalık yaratma, İnternet dahil yaşamın her alanında sansür, denetim ve gözetim uygulamalarına karşı politikalar oluşturma, bilişim teknolojilerinin toplumun çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin temel sorumlulukları olarak şekilleniyor.

Meslek alanımızla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili tüm bu gelişmelere ilişkin yaptığımız tespitler ile çözüm önerileri yeni dönemdeki Demokrat Bilgisayar Mühendisleri çalışma programımızın ana omurgasını oluşturuyor.

Çalışma Başlıkları
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 3. döneminde hayata geçirmeyi planladığımız çalışmaları aşağıdaki başlıklarda topladık. Üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla, hep birlikte hayata geçirmeyi umduğumuz bu çalışmalar, mesleğimizin ve Odamızın geleceği için büyük önem taşıyor.

Meslek alanımızdaki, en temel problemlerden biri de ülkemizin bütünlüklü, uzun vadeli bir bilişim politikasının oluşturulmamış olmasıdır. Ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, bilimsel bir planın hazırlanması için yürüteceğimiz faaliyetlerin yanı sıra, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapılacaktır.

– Öncelikle büyük ölçekli kamu projelerinin meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız adına takibi gerçekleştirilecek, dönemsel olarak durum raporu oluşturulacaktır.
– Başta “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”, “Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” ve “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı” olmak üzere tüm plan ve stratejilere ilişkin Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın etkin rol alması için çalışma yürütülecek, kamu tarafından yürütülen ilgili faaliyetler yakından izlenecektir.
– Özgür yazılım felsefesi ve teknolojilerinin bilhassa kamuda yaygınlaştırılması için çaba gösterilecektir.
– Dünyada İnternet erişimi temel haklar arasında yer alırken, ülkemizde yürürlükte olan sansür ve gözetim mevzuatlarının değiştirilmesi için etkin mücadele yürütülecektir.
– Ülkemizde abone sayısı 30 milyonun üstünde olmasına karşın, sayısal uçurum artmaktadır. İnternet erişiminin hızlı, kaliteli, ucuz ve güvenli olarak sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.
– Yurttaşlarımızın İnternet’i güvenli kullanımını sağlayacak, sanal dolandırıcılıklara karşı farkındalık yaratmak için sosyal ve görüntülü medyada yayımlanmak üzere kamu spotu ve benzeri projeler gerçekleştirilecektir.
– İnternet’in yaygınlaşmasıyla, İnternet özel şirketler ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Başta veri koruma araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime karşı ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde her türlü çalışma etkin bir biçimde yürütülecektir.
– Gizlilik, güvenlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ve demokratik, katılımcı bir zeminde oluşturulacak Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kanun ve Veri Koruma Yönetmeliği vb. ilgili kanunu destekleyecek yönetmeliklerin/yönergelerin yasal güvenceye alınması için etkin bir çalışma yürütülecektir.
– Bilişim alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknolojik gelişme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kısa vadeli, sadece kâr odaklı AR-GE faaliyetleri yerine uzun vadeli, insan ve toplum odaklı AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için akademi, sektör ve ilgili kamu kurumları bileşenleriyle ortak çalışmalar yürütülecektir.
– Üyelerin çalışma alanlarının ve uzmanlıklarının uluslararası standartlar çerçevesinde kayıt altına alınacağı uzmanlık veritabanının oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

Dünyada ve ülkemizde üniversite eğitimi akreditasyon ve Bologna süreci gibi programlarla, “üniversite – sanayi işbirliği” adı altında yürütülen politikalarla piyasalaştırılmakta; “standartlaştırma” ve “kalite” gibi kavramlarla eğitimin bilimsel niteliği yok edilmektedir. Ülkemiz özelinde ise akademik ve teknik alt yapısı oluşturulmadan açılan bölümlerle, teknoloji fakülteleriyle, teknik eğitim fakültesi mezunlarına mühendislik unvanı verilmesiyle, kar odaklı uzaktan eğitim programlarıyla bilgisayar mühendisliği niteliksizleştirilmekte, bilgisayar mühendisliği diploması değersizleştirilmekte ve meslektaşlarımız sertifikalara mahkum edilmektedir. Bu zorlu sürece karşı bütünlüklü bir mücadelenin yanı sıra, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütülecektir.

– Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitiminin güncel durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyen eğitim raporu hazırlanacak, uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla nitelikli ve bilimsel bir eğitim için öneriler geliştirilecektir.
– Meslek içi eğitim programı üyeler, akademisyenler ve uzmanların görüşleriyle geliştirilecek ve zenginleştirilecektir.
– Meslek içi eğitim uygulamalarının, başta Oda birimleri olmak üzere diğer illere, işyerlerine ve üniversitelere yayılması için çaba gösterilecektir.

– Çalışmalarda ve alınan kararlarda tüm bileşenlerinin eşit söz hakkı olduğunu savunur. Kararlar her durumda tartışma-uzlaşma-ikna yöntemleri ile alınır. Kişiler ve makamlar değil; ortak akıl ve ortak üretim esastır. Bununla birlikte yalnız meslektaşlarının değil, bütün bilişim emekçilerinin haklarının gözetilmesi ve tüm bilişim çalışanlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunur. Bu anlayışla, meslek alanında ayrım gözetmeksizin kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle beraber çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran faaliyetler(toplantı, çalıştay vb.) yürütür/gerçekleştirir.

– Sadece meslek alanında değil, aynı zamanda ülkemizdeki güncel gelişmelere bağlı olarak gerek bilgilendirme gerekse tartışma ve yeni politikalar üretmek amacıyla kongre, kurultay,sempozyum, forum, çalıştay gibi etkinlikler düzenler. Yaptığı tüm çalışmalarda, yürüttüğü tüm faaliyetlerde  kişisel verilerin mahremiyetinin korunması ilkesini göz önünde tutarak kamusal verinin oluşturulmasını, oluşturulan bu veriden elde edilen tüm çıktıların yine kamuyla paylaşılmasını savunur.

Meslek alanımızdaki görev ve yetki tanımsızlığından kaynaklanan karmaşa, hem meslektaşlarımızın hem meslek alanımızdaki diğer çalışanların meslek hayatını olumsuz etkilemekte, rol ve sorumlulukların belirlenmemiş veya değişken olması meslek alanımızda büyük bir karmaşa yaratmaktadır. Buna karşı, geçmiş dönemlerde başlanmış olan meslek alanlarının tanımlanması çalışması aşağıda belirtilen faaliyetlerle geliştirilecektir.

– Bilgisayar mühendisliği hizmetlerinin belirlenmesi ve meslek alanının tanımlanması amacıyla, uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır.
– Meslek alanımızdaki kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran bir anlayışla ortak toplantı, çalıştay ve etkinlikler düzenlenecek, raporlar oluşturulacaktır.
– Yapılan çalışmalar ve yürütülen tartışmalar ışığında, ilgili yasa ve yönetmelik düzenlemeleri için çalışmalar başlatılacaktır.

Bilgisayar mühendisleri, meslek alanlarında diğer çalışanlarla ortak sorunlar yaşamaktadır. Kimi zaman taşeronlaşma, fazla mesai, kıdem tazminatı gibi tüm çalışma hayatını kapsayan bu sorunlar, meslek hastalıkları, çalışma ortamı gibi meslek alanımıza özgü de olabilmektedir. Bu kapsamda diğer emek ve meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde hak mücadelesi yürütülmesinin yanı sıra, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütülecektir.

– TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında belirlenen mühendislik asgari ücretinin daha geniş kapsamda uygulanması için girişimlerde bulunulacaktır.
– Meslektaşlarımıza verilen hukuki destek hizmeti, artırılarak sürdürülecek, “İş Hukuku” seminerleri yaygınlaştırılarak devam edecektir.
– Meslek alanında aynı sorunları yaşayan çalışanların bir araya gelebileceği ve çözüm önerileri geliştirebileceği etkinlikler düzenlenecek, ortak platformların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. Meslek hastalıkları konusunda farkındalık yaratan, bilgilendirici yayın ve seminerlerin yanı sıra paydaşların geniş katılımı ile Meslek Hastalıkları Çalıştayı düzenlenecektir.
– Çalışma ortamı koşulları ve standartları konusunda çalışmalar yürütülecek, konuyla ilgili üyelerimize ve işyerlerine bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.
– Kamuya personel alım süreci, kamu personelinin çalışma koşulları, sorunları, personel politikaları üzerine kamu çalışanı üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla uzun vadeli bir program hazırlanacak ve bu kapsamda faaliyetler yürütülecektir.
– Kıdem tazminatının çalışanlar lehine kazanımlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemelere, kiralık işçilik ve taşeron çalışma gibi güvencesiz çalışma rejimlerine karşı, sendika ve demokratik örgütlerle işbirliği içinde bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi, Oda – üye ilişkisinin güçlendirilmesi, üyelerin kendi aralarında daha sıkı ve hızlı iletişim kurarak harekete geçebilmesi veya gerektiğinde Oda bütünlüğünde, geniş kapsamlı ortak faaliyet ve eylemlerin yürütülmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir.

– Bilgisayar Mühendisleri Profil araştırması düzenleyerek, ülkemizde bilgisayar mühendisliğinin durumu hakkında detaylı bir rapor hazırlanacaktır.
Ülke çapında İl ve İlçe temsilciliklerinin açılması için çalışmalar sürdürülecektir. Mevcut temsilciliklerin çalışmaları gözden geçirilerek etkin hale gelmeleri için çalışma yürütülecektir.
– İşyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri açılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
– Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla BMO’nun hedef ve stratejilerini belirleyecek Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı düzenlenecektir.
– BMO üyelerinden gelen talep doğrultusunda komisyonlar oluşturulacak, komisyon çalışma koşulları ve ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir.
– Üyelerin Oda ile iletişimini güçlendirecek, Oda süreçlerine etkin katılımını ve çalışmalar üzerinde daha fazla söz hakkına sahip olmasını sağlayacak teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
– Tecrübeli meslektaşlarımızın birikimlerini genç meslektaşlarımızla paylaşabileceği sosyal ortamlar yaratılacak, bu sayede mesleğimizin bir sözlü ve yazılı arşivini oluşturmak üzere adımlar atılacaktır.

Gerek Oda öğrenci komisyonuna üye olan öğrencilerin, gerekse üye olmayan bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin Oda çalışmalarına katılması, sorunlarının çözülmesi, taleplerinin karşılanması için aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir.

– Yeni dönemde yeniden öğrenci komisyonunun oluşturulacak ve gelecek talepler doğrultusunda işletilecektir.
– Öğrencilerin ve bilgisayar mühendisliği eğitiminin sorunlarıyla alakalı öncelikli olarak üniversitelerde oturumlar, forumlar, çalıştaylar düzenlenecektir.
– Üniversitelerde düzenlenen etkinliklerden sonra, alınacak geri dönüşlere uygun olarak Türkiye genelini kapsayan bir öğrenci kurultayı düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
– Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun, akademik eğitimlerini destekleyen eğitimler düzenlenecektir.
– Öğrencilerin Odanın diğer komisyonlarında aktif görev alması sağlanacaktır.
– Öğrenciler arasında özgür yazılım geliştirilmesi ve kullanımı teşvik edilecektir.

Demokrat Mühendisler olarak, kadın meslektaşlarımızın çalışma yaşamı, istihdam, kariyer olanakları, ücret politikaları ve yasal haklar bakımından maruz kaldıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığın farkındayız ve gelecek dönemde bu koşulları iyileştirmek ve temel insan hakları bağlamında değiştirmek adına aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz.

– Kadın Mühendisler Komisyonu oluşturulacak ve aktif çalışmalar yürütülecektir.
– 16.03.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanan işverenin yurt ve kreş açma yönetmeliğinde 150’den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu vardır. Personel sayıları dikkate alındığında bu oran sadece %1 işyerini kapsamaktadır. Kreş açma için gerekli personel sayısının azaltılması, bu sayıya sadece kadın çalışanların dahil edilmemesi, teknokentler gibi kadın mühendislerin yoğun olarak çalıştığı bölgelerde aynı binayı, kampüsü paylaşan firmaların çalışan sayılarının birlikte dikkate alınması gibi kreş açılmasını sağlayacak şartların yönetmeliğe eklenmesini, bundan sonraki açılacak olan teknokent bölgeleri için bunun zorunlu tutulmasını veya kreş açamayan işyerlerinin kadın çalışanlarına kreş desteği vermesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla teknokent bölgeleri başta olmak üzere birçok işyerinde bu talepler doğrultusunda imza kampanyaları yürütülecek ve bu talebimizin yasallaştırılması için hukuki çalışmalar gerçekleştirilecektir.
– Ailenin ve Nüfusun Dinamik Yapısının Korunması Paketi gibi özellikle kadınların hayatını doğrudan etkileyecek olan yasal düzenlemelerin kadınlar ile birlikte yapılmasını sağlamak, bu düzenlemelerin etkilerini ve sonuçlarını birlikte tartışmak adına panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenecektir. Kadın meslektaşlarımıza yönelik bu uygulamalarla ilgili düzenli olarak farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.
– Kadınların işe alım süreçlerinde ve sonrasında çalışma yaşamı boyunca uğradıkları haksızlıklar (eşitsiz kariyer imkanları, mobbing, çalışma koşullarının kadınlara uygun düzenlenmemesi, vb.), ayrımcılıklara (aynı iş tanımlarına daha düşük maaş ve kariyer imkanlarından mahrum bırakılma vb.) yönelik sorunların tartışılması, etkin çözüm yollarına birlikte karar verilmesi ve uygulanması adına “Kadın Bilgisayar Mühendisleri Çalıştayı” düzenlenecektir.
– Toplumda, kamuda ve özel işyerlerinde, bilgisayar mühendisliğinin erkek mesleği olarak görülmesi, kadınların mühendislik ve diğer teknik mesleklerde yetersiz görülmesi algısının değiştirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılacaktır.
– Kadın meslektaşlarımızla kadın sağlığına yönelik sorunları birlikte tartışmak adına sağlık alanından uzman kişilerin de desteğiyle çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
– Kadın öğrencilerimizin üniversite yaşamı boyunca karşılarına çıkan sorunları konuşmak ve birlikte aşmak, onları iş hayatına hazırlamak adına öğrenci üyelerimizle birlikte çalışmalar yürütülecektir.
– Sorunlarımızı ancak kolektif şekilde çözebildiğimize inanarak birlikte daha fazla zaman geçirmek, birbirimizi tanımak ve dayanışmak adına kahvaltı, yemek, piknik, film gösterimi, tiyatro oyunlarına gitmek gibi sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Tüm bu çalışmalar, dönem başında kurulacak olan Kadın Mühendisler komisyonunun önerileri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Meslektaşlarımızın mesleğimizin bilimsel yönüyle olan ilişkisini güçlendirmek, meslek alanımızdaki bilimsel gelişmelerin paylaşılması, tartışılması ve bu alanda çalışmaların özendirilmesi amacıyla üniversite ve araştırma enstitüleriyle ortak faaliyetler yürütülecektir.

– BMO bünyesinde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve yayınların hazırlanması amacıyla bir Bilim Kurulu oluşturulacaktır.
– Bilim Kurulu’nun koordinatörlüğünde, bilimsel yayınların üretilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.
– Bilim Kurulu’nun koordinatörlüğünde, uzmanlık alanlarında çalıştaylar düzenlenecektir.

Meslek alanımızda doğrudan meslektaşlarımıza hitap eden, süreli, süresiz ve özgün yerel içerik çok sınırlıdır. Bir yandan mesleğimizin hafızasını oluştururken, yarını şekillendirmek amacıyla yapılacak tartışmalar ve bilgi paylaşımı da önümüzdeki dönem yayın politikamızın belirleyici unsurları olacaktır.

– Yayını devam etmekte olan BM Dergi’nin içerik kalitesini artırmak ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürütülecektir.
– Meslek alanımızla ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve basılı hale getirilmesi sağlanacaktır.
– Meslektaşlarımızın özgün teknik ve sosyal içerikli yayınlarıyla, bilgisayar mühendisliği alanındaki Türkçe kaynakların sayısı artırılacak ve ülkemizde bilgisayar mühendisliğinin tarihçesini oluşturulacaktır.
– Sosyal medya ve diğer dijital medya araçları, üyelerle iletişim ve toplumu bilgilendirme amacıyla daha etkili bir şekilde kullanılmak üzere değerlendirilecektir.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak; 4 yaşını dolduracak olan odamızın kurumsal çalışma yapısının kurulması, kurumsal kimliğin inşa edilmesi ve hizmet süreçlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve odanın üyelerine nitelikli hizmet sağlaması çalışmalarının önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz.

– Odamızın vizyonunu ve değerlerini yansıtacak olan Kurumsal Kimlik oluşturma çalışması başlatılacaktır.
– Hizmet süreçleri (ISO 9001:2015) ve odamızın bilgi varlıklarının güvenliğine (ISO 27001:2013) ilişkin yönetim sistemi kurulumlarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak ve düzenli olarak raporlanacaktır.
– Oda’nın teknik altyapısı geliştirilecek, Oda otomasyon uygulaması Oda ve üye ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecektir.
– Oda üyesi bilgisayar mühendislerinin karşılıklı birikimlerini paylaşabileceği uzmanlık alanlarına göre ayrılmış forum biçiminde bir portal oluşturulacaktır.
– Üyelere yönelik BMO mobil uygulaması geliştirilecektir.
– Oda’da görev yapacak personellerin görev ve kadro tanımlarının yapılacağı, çalışma esaslarının yazılı hale getirileceği bir Oda Personel Yönetmeliği hazırlanması sağlanacaktır.
– 2.Genel Kurul’da kabul edilen bilirkişilik yönetmeliğinin, gözden geçirilerek mevcut mevzuata uyumlu hale getirilip kurumsallaştırılarak Yönetim keyfiyetinden çıkartılması, kamuya açık yönergeler ile yürütülmesi sağlanacaktır.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, bilişim teknolojilerinin kullanımında TMMOB ailesi içinde de öncü rol almayı hedeflemektedir. Üye odaklı hizmet anlayışına yönelik uygulamalar bu dönemde gerçekleştirilecektir.

– Oda tarafından üyelere sağlanan belgelerin (etkinlik katılım, üyelik, ihale katılım, bilirkişilik yetki vb.) e-devlet kapsamında üyelere sağlanması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
– Sanal Kütüphane: Üyelerin ve öğrenci üyelerin erişimine açık, çevrimiçi ve matbu kaynakların bulunduğu bir çalışma kütüphanesi için çalışmalar başlatılacaktır.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, meslektaşlarının serbest mühendis olarak mesleklerini icra etmelerini ve/veya kendi işletmelerini kurarak yeni işler başlatmalarını, yeni iş olanakları ortaya çıkarmalarını, mevcut işlerini geliştirebilecek koşulları hazırlamasını desteklemektedir. Mesleğini serbest mühendis ve/veya girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımıza aktif bir destek sağlanacaktır.

– Teknoloji Startup’ı olsun veya olmasın, iş kurarak mesleğini girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımıza yönelik olarak, işletme kuruluşu öncesinden itibaren yararlanabilecekleri kamu kaynaklı teşvik ve desteklerden yararlanma, teknokentler, diğer iş mevzuatı ile ilgili olarak bilgilendirici eğitimler gerçekleştirilecektir.
– Bağımsız mühendislik hizmeti üretme amacıyla büro tescilini gerçekleştiren serbest mühendis üyelerimizin meslektaş ve ülke yararına hizmetler üretebilmeleri ve mesleklerini bu kapsamda icra etmeleri için gereken standart ve yönetmelik v.b. düzenlemeler yapılacaktır.
– Serbest mühendis ve girişimci meslektaşlarımızın sağladıkları hizmetler ve geliştirdikleri teknolojilerden edindikleri mesleki deneyimin paylaşımına ve aktarımına yönelik olarak sektör buluşmaları vb. etkinlikler düzenlenecektir.
– Bilişim sektöründe serbest mühendislik, girişimcilik ve sorunları ile ilgili bölgesel buluşmalar ve etkinlikler düzenlenecektir.

Bilgisayar teknolojileri hayatın pek çok alanında yansımalar bulmakta, bu da Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın mesleki ve sosyal faaliyet alanını daha da genişletmektedir. Bu kapsamda yukarıda yer alan ana başlıkların haricinde aşağıda açıklanan başlıklarda da çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

– Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, hayatın dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Dava süreçlerini etkileyen bu konular hakkında bilimsel temelde, sağlıklı bir yaklaşım üretilmesi için ilgili hukuk birimleriyle yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra, ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “Bilişim Bilirkişiliği” eğitimleriyle kamusal sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere çalışmalar yürütülecektir.
– Bilişim Hukuku alanında bilgisayar mühendislerinin çalışma hayatı ve çalışma biçimlerini etkileyen düzenlemeler konusunda aktif görev almaya devam edilecektir. Bilişim Hukuku ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatma ve farkındalığın artmasını sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir.
– Bilgi ve iletişim teknolojilerini ekonomi, üretim ve örgütlenme süreçleri, hukuk, bilim, tıp, psikoloji vb. alanlardaki etkileri ve bu alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinlik ve yayınlarla, meslektaşlarımıza daha bütünlüklü bir bakış kazandırırken, diğer disiplinlerin de mesleğimiz ile ilgili konuları odak alan çalışmalar yürütmeye teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
– Teknik ve örgütsel faaliyetlerin yanı sıra, üyelerimize yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlenecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın üçüncü döneminde aşağıdaki komisyonların kurulmasını ve aktif bir şekilde çalışmasını hedefliyoruz.

– Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
– Kadın Mühendisler Komisyonu
– Basın – Yayın Komisyonu
– Eğitim Komisyonu
– BMO Öğrenci Üye Komisyonu
– Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu
– Bilişim Bilirkişiliği Komisyonu
– Özgür Yazılım Komisyonu

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın üçüncü döneminde aşağıdaki yönetmelik ve yönerge çalışmalarının yürütülmesini hedefliyoruz.

– Oda Personel Yönetmeliği
– Bilirkişilik Yönetmeliği
– Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
– Temsilcilikler Yönetmeliği
– Bilim Kurulu Yönergesi
– Bilgi Güvenliği Yönergesi
– Yazılım Etiği Yönergesi
– Öğrenci Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi
– Sözleşme Örnekleri

Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz…

Yaratılan kaos koşullarında düzenlenen seçimlerle çoğunluk diktası, daha ötesi Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayacak boyuta gelmiş, merkezinde tek bir kişinin olduğu saray diktatörlüğü hızla tesis ediliyor…

Muhafazakar yaşam tarzı iktidar eliyle kamusal alana ve tüm ülkeye dayatılırken, kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimler sindirilirken, özgür düşünce ve laik-seküler yaşam özel alanlara itiliyor ve biz kendi içimize kapanmaya zorlanıyoruz…

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları ile derinleşen iktidar bloğundaki kavga ve bu kavganın görünür sonuçları olarak kendisini gösteren emniyet, istihbarat, yargı ve devlet bürokrasisindeki tasfiyeler, Cumhuriyetimizin ne türden kirli ilişkilere alet edildiğini apaçık ortaya koyarken, şaşırıyor, ülkemizin geleceği için endişeleniyoruz…

Piyasacı politikalar sonucu yapılan özelleştirmeler, taşeronlaştırma uygulamaları ve kamusal denetimdeki yetersizlikler nedeniyle iş kazaları, iş cinayetlerine, iş cinayetleri ise toplu katliamlara dönüşürken, bizler madenlerde, şantiyelerde; Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da ölüyoruz, öldürülüyoruz…

Bilimsel düşünceye ve onun taşıyıcıları olan; eğitimli, düşünen, sorgulayan, barış ve kardeşlikten yana akademisyenlere, halkı bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilere karşı tahammülsüzlük ve “düşünen insana düşman” anlayış “politik” linç kampanyalarına dönüştürülürken, itibarsızlaştırılıyor, yalnızlaştırılıyoruz…

Kadınlar, iktidar politikalarıyla hayatın dışına itilirken, Özgecan’lar, Tuğçe’ler, Cansel’ler olup katlediliyor, yaşamdan koparılıyoruz…

Ortadoğu halkları kan gölüne çevrilmiş coğrafyalarında yaşatılmaz, göçlere savrulurken, sahillerimizde kıyıya vuran sadece Aylan bebeklerin bedenleri değil, insanlığın vicdanı oluyor, utanıyoruz…

Ülkemiz, Ortadoğu’daki savaşın tarafı haline getirilerek bir bataklığa sürüklenirken, 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara, 12 Ocak 2016 Sultanahmet, 17 Şubat 2016 Ankara ve tüm yurtta yaşanan saldırılarda, katlediliyoruz…

Silahlar sussun, insanlar ölmesin, artık yeter diye haykırırken, memleketin Güneydoğu’sunda yiten her çocukla, gençle, askerle, polisle, her “Elçi”yle geleceğimizi, gülüşümüzü yitiriyoruz…

Daha dün, Gezi’de ağaçlar kesilmesin isteyen fidanlarımız kırılmışken, bugün yaylalarımız yola, Cerattepe’de ormanlarımız madene kurban edilmesin diye Havva Ana, Ali Dede’yle birlikte direnmek durumunda bırakılıyoruz…

Birliğimiz TMMOB’ye yönelik, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporlarıyla, kanun hükmünde kararnamelerle başlayan saldırılar ve tasfiye girişimleri, torba yasalarla, yönetmelik değişiklikleriyle, yandaş basındaki kalemşörlerin tehditleri ile sürüyorken, bir başımıza bırakılıyor, örgütsüzleştiriliyoruz…

BMO’nun 2.Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı 2014 Mart ayından bu yana geçen dönem boyunca bunları yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Öyle ki, ülkenin bu ağır gündemi içinde çoğu kez, mesleğimize dair söyleyeceklerimizin, insan kimliğimizle söylememiz gerekenlerin yanında tali kaldığını biliyoruz.

Hep ifade ettiğimiz gibi, ne bilgisayar mühendislerinin ne de meslek örgütümüz olan BMO’nun bu süreçlerden bağımsız/yalıtık olduğunu düşünmedik/düşünmüyoruz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak, bu ülkenin aydınlık insanlarının yaratacağı ortak iradenin bu zorlu zamanları aşacağına ve bu iradenin yanında yer almanın, onun bir parçası olmanın tarihsel bir zorunlluk/sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Bu iradeye olan inanç ve umudumuzla;

Kamudan yana, toplumcu bilişim politikaları için,

Sansürsüz ve gözetimsiz bir yaşam için,

Diplomalarımızın, sertifikalara; bilimin, piyasaya yenilmemesi için,

Bedelsiz fazla mesailerle emeğimizin sömürülmemesi, hak mücadelesi için,

Vasıfsızlaştırmaya karşı, nitelikli üniversite eğitimi için,

Meslek onurumuza, odamıza sahip çıkmak için,

Bu ülkede özgür ve eşit bireyler olarak yaşamak için,

Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için,

Gezi’de yeşerttiğimiz düşü Odamızda büyütmek için,

Güneşin gökyüzünden hiç eksik olmadığı bu güzelim ülkeyi karanlığa teslim etmemek için,

Tüm üyelerimizi biz olmaya,

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri ile birlik olmaya çağırıyoruz!

Geleceği birlikte derlemeye var mısınız?