Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın ve bir bütün olarak bilgisayar mühendislerinin mesleki birlikteliğinin 2012’den bu yana önemli bir yol kat ettiğini söylenebilir. Bunu geçmiş dönem üye sayıları, yapılan etkinlikler, açıklamalar ve hazırlanan raporlar gibi pek çok somut çıktıda gözlemlemek mümkündür. Öte yandan bizim için uzun ve önemli sayılabilecek 8 yıl, kurumlar açısından çok uzun bir süre sayılmaz. Ne var ki; mesleğimiz, meslek alanımız ve ülkemizdeki gelişmeler, bu gelişmelere zamanında müdahele edebilmek için daha çok ve daha hızlı çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

Yaptığımız etkinlikler, yürüttüğümüz tartışmalar ve hazırladığımız raporlardan çıkan sonuçlar doğrultusunda, aşağıda belirlediğimiz öncelikli hedefleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

    – Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın meslek alanında ve meslektaşlar arasında etkisini, gücünü ve bununla ilişkili olarak üye sayısını artırmak.

    – Bilgisayar mühendisliğinin üniversite eğitiminden başlayan bir süreç olduğu bilinci ile, üniversiteler ile yakın ilişkiler kurarak ortak çalışmalar yürütmek; meslektaş adaylarımızla öğrenciliğinden itibaren bağ kurmak.

    – Bilişim çalışanlarının örgütlenmesine katkıda bulunmak.

   – Bilgisayar mühendislerinin aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilmesi ve bilgisayar mühendisliği ürünlerinin niteliğinin ve kalitesinin güvence altına alınması için mesleki denetimi uygulamak.

    – Üyeler arasında paylaşımı ve dayanışmayı artırmak, bu amaçla atölyeler, çalışma grupları oluşturmak, çalıştaylar düzenlemek.

    – Meslek alanımızla ilgili Türkçe yayınları zenginleştirmek ve sayısını artırmak.

    – Meslek alanımızla ilgili konularda toplumu bilgilendirmeye yönelik yeni olanak ve kanallar oluşturmak.

    – Bilişim alanındaki kamu projelerini takip etmek, gelişmeleri ve sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.

    – Bilişim her alanında özgür yazılımın kullanımını özendirmek, özgür yazılım felsefesinin bilişim çalışanları arasında yayılmasını ve kabul görmesini sağlamak.

    – Kadınların bilişim meslek alanında daha fazla katılımını sağlamak, her türlü ayrımcı uygulama ve eşitsizliğe karşı mücadele etmek.

    – Toplumun ve meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir meslek odası için; üyelerin Oda çalışmalarına katılım imkanlarını artırmak, çeşitlendirmek ve Oda içerisinde demokratik bir iç işleyişi sürdürmek.

    – Yaşanabilir bir dünya; özgür, laik ve demokratik bir Türkiye için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.