dm_cagri

Çağrımızdır; TMMOB’nin toplumcu mühendislik anlayışını benimseyen, mesleğimizle ve meslektaşlarımızla ilgili sorunları halkın sorunlarından ayrı görmeyen bizler; ilkin 1987’de başladık BMO maceramıza. O yıllardan itibaren, mesleğine sahip çıkanların emeği ve tüm bilgisayar mühendislerinin iradesi ile olgunlaşan BMO’nun, kuruluş heyecanını birlikte yaşadığımızda tarih 2012 Haziranı idi.
BMO’yu kuran kadrolar olarak “Asıl İş Şimdi Başlıyor” diyerek katıldığımız, 2012 Eylül ayında gerçekleştirilen 1. Genel Kurul’da sizlerden aldığımız yetki ve sorumluluğun bilincinde ve aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bilgisayar mühendisleri olarak birçoğumuz bilişim sektöründe ücretli çalışan olarak çalışma yaşamımızı sürdürmekteyiz. İnsanı ve doğayı tahrip eden tüketim ekonomisinin içinde bulunduğu yapısal kriz ve bu krizi aşmak için yaklaşık 30 yıldır uygulanan “yeni” liberal politikalar ve taşeronlaşma sonucu; özelde bilgisayar mühendisleri genelde de bilişim çalışanları olarak, gittikçe ağırlaşan çalışma koşulları, işsizlik, mesleksizleştirilme ve yabancılaşma ile yüz yüze kalmış durumdayız. Siyasi iktidarların popülist/piyasacı eğitim politikaları sonucu neredeyse her ilde ve üniversitede, kadro ve altyapı eksikliklerine rağmen açılan bölümlerde verilen niteliksiz eğitim, “sürekli” ve “yaşam boyu” eğitimin arkasına gizlenen uzaktan eğitim, ve bu politikaların son halkası olarak YÖK’ün teknik öğretmenlere kısa yoldan mühendislik yolunu açan uygulaması ile mesleğimizin vasıfsızlaştırılması ve diplomamızın değersizleştirilme süreci son hızla devam ediyor. Diğer yandan mesleki haklarımızı korumak, mesleğimizin kamu yararı doğrultusunda gelişmesini sağlamak için kurduğumuz, emek ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olan Oda(ları)mızın ve TMMOB örgütlülüğünün AKP iktidarı tarafından yetkisizleştirilerek zayıflatılması süreci de adım adım ilerliyor. Mesleğimize ve örgütlülüğümüze yapılan tüm bu saldırılar sürerken; kamusal olana, yani bize ait olana, Gezi Parkı’na sahip çıkmak üzere başlayan direniş, aydınlık yarınlara olan umudumuzu çoğalttı. “Kızlı-Erkekli” büyütülen direniş ateşi; bedenimize, mesleğimize el uzatanlara, doğal kaynaklarımızı ve tarihi zenginliklerimizi ranta açanlara sokakları dar etti. İşte bu nedenle, tam da şimdi; 2012 Haziran’da “Asıl İş Şimdi Başlıyor”, 2013 Haziran’da “Bu Daha Başlangıç” diyenlerin mesleğine, örgütüne, ülkesine sahip çıkmalarının zamanıdır. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya, birlikte üretmeye, örgütlenmeye, mücadeleye çağırıyoruz! Tarih : 30 Kasım 2013 Saat : 14.00 Yer : Ankara Barosu Eğitim Merkezi – Kafeterya 8. Kat