11ocak_afisArtık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.

Aylardır “Bu daha başlangıç” diyoruz.

Önümüzdeki dönem AKP‘nin hesap verme dönemi olacak. Gün, hesap sorma günüdür! Gün, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudu daha da büyütme günüdür! Gün, isyanı hep bir ağızdan haykırma günüdür! Gün, mücadeleyi büyütme günüdür! KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak; Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye; 11 Ocak 2014‘te Ankara‘da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ‘ni ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz! ARTIK YETER! Bu pisliği halk temizleyecek! DİSKKESKTMMOBTTB