Değerli Meslektaşlarımız; Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 2. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 8-9 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. BMO 1. Döneminde yapılan çalışmaların sunulduğu, odamızın ve mesleğimizin geleceği için bağlayıcı görüş ve politikaların belirlendiği verimli bir Genel Kurul yaşadık. Ardından gerçekleştirilen seçimlere biz Demokrat Bilgisayar Mühendisleri ve bir diğer grup olarak da Atılımcı Mühendisler grubu katıldı. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak seçimi kazanamadık. Seçimlere katılarak odasına sahip çıkan, Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin ilkelerine ve kadrolarına inanarak destek veren tüm meslektaşlarımza teşekkür ederiz.

BMO’nun kurulmasında büyük çaba gösteren Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, 2 Haziran 2012 tarihinde yapılan 42. Olağan TMMOB Genel Kurulu’ndan Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulma kararının çıkmasını sağlamıştır. TMMOB tarafından kurucu kurul olarak atanan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri odamızı başarılı bir şekilde 1. Olağan Genel Kurul ve seçimlere taşımıştır. Bu seçimde üyelerimizce tercih edilerek yönetime gelen Demokrat Bilgisayar Mühendisleri çalışmalarına oda bünyesinde hızla devam etmiştir. Görevde olduğumuz sürece meslek etiği ve TMMOB geleneklerine bağlı bir yönetim anlayışıyla mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çalışmalar yürüten bizler, bu kapsamda tüm meslektaşlarımızın sorunlarına, mesleki ve teknik beklentilerine çözümler üretecek girişimlerde bulunmanın yanı sıra meslek onurunu ve saygınlığını artırıcı çalışmalarda da bulunduk. Bu çalışmaları kısaca özetleyecek olursak;
 • Meslektaşlarımıza Hukuki Destek Sağladık: Oda üyesi meslektaşların iş hayatında karşılaşacağı sorunlara karşın hukuksal danışmanlık hizmeti verildi.
 • Meslek ve Bilirkişilik Eğitimlerini Düzenlendik: Oda üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda Scrum, NoSQL, İş Zekası ve İş Hukuku gibi birçok farklı başlıkta eğitimler düzenledik. Bilirkişilik Eğitimleri düzenledik ve bu eğitimlerden başarılı olarak geçen meslektaşlarımız “Bilirkişilik/Adli Bilişim Bilirkişiliği Yetkilendirme Belgesi” aldılar.
 • BM Dergi’yi Çıkardık: Oda üyesi olan ve olmayan meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve sosyal içerikli yazılarını diğer meslektaşlarla paylaşabileceği BM Dergi’yi hem dijital hem de basılı olarak yayımlamaya başladık.
 • Meslektaşlarımızla Buluştuk: Kolektif aklı bir örgütlülüğün olmazsa olmazı olarak gören bizler üyelerimizle buluşabileceğimiz çalıştaylar, forumlar ve toplantılar gerçekleştirdik.
 • Öğrencilerle Buluştuk ve Bilgilendirdik: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören meslektaş adaylarımıza hem kendi okullarında hem de oda bünyesinde  gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın tanıtımını yaptık ve onlarla fikir alışverişinde bulunduk.
 • Demokratik Oda Yönetimi ve Çalışmaları Gerçekleştirdik: Hem yeni hem de eski üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz  periyodik toplantılarla katılımcı yönetimi her zaman ön planda tuttuk.

Odamız ve mesleğimizin onuru için canla başla çalışırken yurdumuzda yaşanan özgürlük, eşitlik, adalet ve emek mücadelesine de Demokrat Bilgisayar Mühendisleri  olarak seyirci ve sessiz kalmadık; yaşamın her alanındaki sorumluluğumuzu mühendis olarak, birey olarak, yurttaş olarak yerine getirmek için çabaladık, çabalamaya da devam edeceğiz…

Farklıyız, çünkü:

 • Çalışma Programımız ve meslek etiğine bağlı ilkelerimiz var,
 • Demokratız, eşitlikçi, katılımcı, uzlaşmacı ve çok sesli bir kültüre sahibiz,
 • Odanın tüm etkinlik ve komisyonlarında aktif olarak yer alıyoruz, katkı veriyoruz,
 • Odanın yerini bilen ve tüm oda süreçlerine hakim üyelerden oluşuyoruz,
 • TMMOB geleneklerinin yanı sıra BMO kural ve yöntemlerini biliyoruz ve uyguluyoruz,
 • Hür irade sahibi bireyleriz,
 • Mesleğimizi ve ülkemizi seviyoruz…

Meslek odaları çağdaş demokrasilerde özgür ifadenin örgütlü bir şekilde dile getirildiği yerlerdir. Bilgisayar mühendisliği de tıpkı diğer mühendislik dalları gibi toplumu ve yaşamı dönüştüren bir mühendislik disiplinidir ve meslek odamız da diğer meslek odaları gibi topluma bilimsel bilgiyi ülke ve toplum çıkarları çerçevesinde değerlendirerek vermek ve uyarılarını yapmakla yükümlüdür. Ayrıca biz mühendisler, aynı zamanda bu halkın bir parçası olarak; halkımızla aynı süreçlerden geçiyor ve aynı duyguları paylaşıyoruz. Onlardan kopuk, ofislere hapsolmuş, sokağı unutmuş mühendisler değiliz, olmayacağız.

Biz Demokrat Bilgisayar Muhendisleri olarak tüm fikirlerimizi ve çalışma planlarımızı tartışarak oluşturuyor ve açıkça duyuruyoruz. Bu fikirlerimiz, geçmiş dönem çalışmalarımız ve geleceğe dair planlarımız belli odakları rahatsız etmiş olacak ki; çeşitli kamu kurumları ve özel sektör üzerinden, talimatla bir araya gelen bir liste BMO seçimlerine katıldı. Tamamen siyasal bir zeminde örgütlenmiş Atılımcı Mühendisler’in, “siyaset yapılmayan bir oda istiyoruz” söylemini de meslektaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Her zaman mesleğimiz ve ülkemiz hakkında farklı fikir, yaklaşım ve çalışma önerilerinin bizleri zenginleştireceğine inandık. Fakat üzülerek gördük ki bugüne kadar oda kuruluş sürecinde ve oda çalışmalarında yer almayan “Atılımcı Mühendisler” Genel Kurul toplantısında da hiçbir varlık göstermemiş, mesleğimizin ve odamızın geleceğine dair hiçbir söz söylememişlerdir. Sadece seçim sonucuna odaklı bir Genel Kurul anlayışını ne odamızın ne meslektaşlarımızın hak ettiğini düşünmüyoruz. Değerli meslektaşlarımız, Her anını ilmek ilmek ördüğümüz Bilgisayar Mühendisleri Odası hepimizin meslek odasıdır. Geçmişte mesleğimiz ve ülkemiz için nasıl çalıştıysak; Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olarak ortaya koyarak kurulması için nasıl canımızı dişimize taktıysak, bugün de odamızı AYDINLIK GELECEĞİMİZİN IŞIĞI OLARAK TUTMAK için sonuna kadar çabalayacağız! Çalışma programımızda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda, ara vermeden faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Heyecanlıyız, inançlıyız, umutluyuz ve kararlıyız. Çağrımız geçerlidir; VAR MISINIZ? BİZ VARIZ! Demokrat Bilgisayar Mühendisleri – 14/03/2014