Geleceği derlemeye var mısın?

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 8 – 9 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu’nda, meslektaşlarımızın desteği ve güveniyle, önemli bir görev ve sorumluluk üstlendik. Toplumun çıkarlarını esas alan, insanı, doğayı, yaşamı önceleyen, emekten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrımız, ürettiğimiz politikaların ve yürüttüğümüz faaliyetlerin temel eksenini oluşturdu. Çalışmalarımızı, mümkün olan en geniş katılımla, üretken tartışmalarla, kolektif akıl ve iradenin ürünü olarak şekillendirmeye gayret ettik. 8  – 9 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek BMO 2. Olağan Genel Kurulu’na, BMO’nun kuruluşunun ilk günlerindeki o heyecanla hazırlandık. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak; Heyecanlıyız; birlikte gerçekleştirdiğimiz hayallerimiz, meslektaşlarımızın inancı ve özverisi ile birlikte gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var! İnatçıyız; TMMOB’ye, mesleğimize, meslek alanlarımıza, haklarımıza, özgürlüklerimize yönelik saldırılara, artan baskılara ve susturma çabalarına rağmen, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz! Umutluyuz; BMO’nun birinci yaşında, 2013 Haziran’ında ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özgürlüklerimiz ve geleceğimiz için birlikte direndiğimiz insanların omuzlarını yine yanı başımızda hissediyoruz! Ve evet, kararlıyız; insana ait tüm değerleri geri almaya, insanca bir yaşam için mücadelemizi büyütmeye, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin hâkim olduğu bir ülkede, bilimi ve teknolojiyi halkımızın hizmetine sunmaya kararlıyız! Biliyoruz, zorlu bir dönem bizi bekliyor. Ama şunu da biliyoruz;  bu ülkenin en karanlık zamanlarında ayağa kalkan, “Biz Varız!” diyen, başka bir dünyayı, başka bir Türkiye’yi kendi elleriyle kurabileceğine inanan aydınlık insanları var. İşte bu karanlığı aşacak ve yarını kuracak olanın, bu aydınlık irade olduğunun da bilincindeyiz.

Bu heyecan, umut ve kararlılıkla; Kamudan yana, toplumcu bilişim politikaları için, Sansürsüz ve gözetimsiz bir yaşam için, Diplomalarımızın, sertifikalara; bilimin, piyasaya yenilmemesi için, İnsanca çalışma koşulları için, Vasıfsızlaştırmaya karşı, nitelikli üniversite eğitimi için, Meslek onurumuza, Odamıza sahip çıkmak için, Bu ülkede özgür ve eşit bireyler olarak yaşamak için, Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için, Gezi’de yeşerttiğimiz düşü Odamızda büyütmek için, Güneşin gökyüzünden hiç eksik olmadığı bu güzelim ülkeyi karanlığa teslim etmemek için, Tüm üyelerimizi biz olmaya, Demokrat Bilgisayar Mühendisler ile birlik olmaya çağırıyoruz!

Geleceği derlemeye var mısınız? BİZ VARIZ!