103311_11_48_590 bmo_secim

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs – 1 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şehir Plancıları Odası delegesi Nevzat Uğurel’in Divan Başkanlığı’nda yürütülen Genel Kurul Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi, 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimle TMMOB Kurulları seçildi. Açılış konuşmaları ile başlayan Genel Kurul’da, Yönetmelikler Komisyonu, Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturuldu. 42. Dönem Çalışma Raporunun sunulduğu ve TMMOB Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aklandığı Genel Kurul’un ikinci gününde Madenci Anıtı’na bir yürüyüş gerçekleştirilerek Soma’da hayatını kaybeden emekçiler anıldı ve özelleştirmeye karşı direnen Yatağan İşçilerine bir ziyaret gerçekleştirildi. Genel Kurulda Soma’da 301 madencinin ölümüne yol açan katliam, Gezi direnişinin yıldönümü, TMMOB’ye yönelik operasyonlar ve iktidarın baskıcı politikalarına karşı birlikte mücadele çağrısı öne çıktı. Ülke ve mühendislerin gündemi üzerine önergelerin verildiği ve önemli tartışmaların yürütüldüğü Genel Kurul’da TMMOB ve bağlı Odalarda kurullardaki görev süresinin üç dönem ile sınırlandırılması ve TMMOB Delegeleri için 10 yıllık mesleki deneyim şartının kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konularını içeren önergeler oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Haziran 2014 Pazar günü TMMOB Öğrenci Evi’nde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre TMMOB Kurulları belirlendi. TMMOB Yönetim Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri Odası adına görev almak üzere Gölay Şakiroğulları seçildi. Bilgisayar Mühendisleri Odası delegeleri olarak bizler de üç gün boyunca Genel Kurul’u takip ettik ve seçimlere meslektaşlarımızı temsilen katılım gösterdik. Seçim sonuçlarına göre TMMOB Kurullarına seçimler isimler şöyle; TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu
Bilgisayar Mühendisleri Odası Gölay Şakiroğulları
Çevre Mühendisleri Odası Zeyneti Bayrı Ünal
Elektrik Mühendisleri Odası Neriman Usta
Fizik Mühendisleri Odası Ekrem Poyraz
Gemi Mühendisleri Odası Hakan Aydoğdu
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Hakan Günay
Gıda Mühendisleri Odası Kemal Zeki Taydaş
Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Ali Fahri Özten
İç Mimarlar Odası Feyyaz Ataç
İnşaat Mühendisleri Odası Züber Akgöl
Jeofizik Mühendisleri Odası Murat Fırat
Jeoloji Mühendisleri Odası Ercan Bayrak
Kimya Mühendisleri Odası Mehmet Besleme
Maden Mühendisleri Odası Mehmet Torun
Makina Mühendisleri Odası Mehmet Soğancı
Metalurji Mühendisleri Odası Cemalettin Küçük
Meteoroloji Mühendisleri Odası A.Deniz Özdemir
Mimarlar Odası Bahattin Şahin
Orman Mühendisleri Odası İsmet Aslan
Petrol Mühendisleri Odası Mehmet Çelik
Peyzaj Mimarları Odası Ozan Yılmaz
Şehir Plancıları Odası Necati Uyar
Tekstil Mühendisleri Odası Murat İlhan
Ziraat Mühendisleri Odası Tevfik Kızgınkaya
TMMOB Yüksek Onur Kurulu
Elektrik Mühendisleri Odası Cengiz Göltaş
İnşaat Mühendisleri Odası Ahmet Göksoy
Makina Mühendisleri Odası İlter Çelik
Mimarlar Odası Erkan Karakaya
Şehir Plancıları Odası Ümit Nevzat Uğurel
TMMOB Denetleme Kurulu
İnşaat Mühendisleri Odası Köksal Şahin
Kimya Mühendisleri Odası Ramazan Tümen
Maden Mühendisleri Odası Cemalettin Sağtekin
Makina Mühendisleri Odası Ahmet Kirami Kılınç
Ziraat Mühendisleri Odası Abdullah Melik
TMMOB 42. Dönem Çalışma Raporu TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi