TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşundan bu yana oda çalışanı olan, BMO’yu bir iş yeri olmanın ötesinde bir hak ve mücadele örgütü olarak benimsemiş Sevil Ulaş BMO 2. Genel Kurulu’nda BMO Yönetimine gelen Atılımcı Mühendisler tarafından, 24 Ekim Cuma günü tüm hakları gasp edilerek işten atılmıştır. 3 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da Oda önünde yapılacak açıklamaya tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

bmo

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklama ile; TMMOB mirasının ülkemiz ve mesleğimiz için önemi dile getirmiş, TMMOB’nin emekten, haktan ve hukuktan yana tavrına dikkat çekmiştik. 24 Ekim 2014 tarihinde, BMO’nun kuruluşundan beri çalışanı olan Sevil Ulaş, TMMOB tarihinde eşi ve benzeri görülemeyecek bir biçimde tüm hakları gasp edilerek Atılımcı Mühendisler ekibinden oluşan BMO Yönetimi Kurulu tarafından işten atılmıştır.

2014 Mart ayında gerçekleşen BMO 2. Olağan Genel Kurulu sonrasında yönetime gelen Atılımcı Mühendisler, göreve geldikleri ilk günlerden itibaren sendika üyesi ve iş yeri temsilcisi de olan Sevil Ulaş’ı baskı ve yıldırma politikalarıyla işten ayrılmaya zorlamıştır. Büro çalışanı olarak yürüttüğü görevler kendisinden alınmış, angarya işler verilerek, üye ve oda ile ilgili iş süreçlerinden bütünüyle yalıtılmıştır. Görevini yerine getirmesi için gereken araç ve imkanların kısıtlanmasının yanı sıra 2. Dönem Yönetim Kurulu’nun Odanın iş süreçleri konusundaki bilgisizlikleri sonucunda yapılan hatalardan kendisi sorumlu tutulmuştur. Tüm bu tavır ve davranışlar sonucunda Sevil Ulaş BMO 2. Dönem Yönetim Kurulu’na mobbing davası açmıştır. Söz konusu dava bildiriminin Odaya ulaşmasından bir hafta sonra ise BMO 2. Dönem Yönetim Kurulu Sevil Ulaş’ı işten atarak dava konusu iddiaları bir anlamda doğrulamıştır.

Öte yandan yaşanan bu hukuksuzluk, Danışma Kurulu toplantısından sonra yaptığımız açıklamada işaret ettiğimiz kritik eksiklikler ve yanlış uygulamaların bir uzantısı olup, var olan sorunları daha da derinleştirecektir. Temsilcilikler kapatılırken ve işlevsizleştirilirken, Odanın üye ile birlikte üretme kanalları olan komisyonlar işletilemezken, örgütlenme ile ilgili hiç bir adım atılmamışken, Odanın en deneyimli çalışanına karşı baskı uygulanarak pervasızca işten atılması Odanın zaten sorunlu olan üye ilişkileri üzerinde telafisi mümkün olmayan sorunlar yaratacağı aşikardır.

Çalışanının haklarını gasp eden bir Oda Yönetiminin, üyelerinin haklarını korumasını beklemiyor; Oda yönetimindeki Atılımcı Mühendislere BMO’nun bir özel şirket değil, meslek örgütü olduğunu ve Odanın asıl sahiplerinin de Oda üyeleri olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak, BMO Yönetim Kurulu’nun Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın adını lekeleyen bu tutumunu kınıyoruz. Sevil Ulaş’ın derhal işine iade edilmesini talep ediyoruz. Yaşanan hak gaspı ve hukuksuzluğun karşısında Sevil Ulaş’ın yanında yer alarak tüm sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

Not: Tüm meslektaşlarımızı Sevil Ulaş’ın üyesi olduğu Tez-Koop-İş Ankara 2. Nolu Şubesinin 3 Kasım 2014 Pazartesi günü sat 12.30’da BMO önünde yapacağı basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.