AKP iktidarı bir kez daha hedefine TMMOB’yi aldı.

Devlet Denetleme Kurulu raporlarıyla, basındaki kalemşörleriyle TMMOB’yi itibarsızlaştırmaya kalkanlar, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, torba yasalarıyla işlevsizleştirmeye çalışanlar,  Bakanlıkların güdümüne sokarak özerkliğini elinden almak isteyenler,  bu kez de odaları odacıklara çevirerek Birlik’i bölüp ortadan kaldırmak, yasadaki kamu kurumu niteliği vurgusunu çıkararak mücadelesini kırmak niyetindeler.

AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığında.  “3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TMMOB Yasası’nda değişiklikleri içeriyor.   TMMOB Yasası’nda yapılacak değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla  demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanıyor.

Kısacası Odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak isteniyor!

Neden açıktır; bu örgüt ve kadroları susmadı, susturamadılar!

Yaşamın gerçeği de, sanalı da  denetim altına alınmaya sansürlenmeye çalışılırken, susmadılar.

Kamu kurumları bir bir özelleştirilirken, susmadılar.

Derelerin önüne HES’ler kurulurken, susmadılar.

İnsanlar, ağaçlar Gezi’de direnirken kırılırken, koparılırken,  susmadılar.

Ergene’de, Soma’da madenciler ölüme , Yırca’da zeytinleri sökülen köylüler madene mahkum edilirken, susmadılar.

Tersanelerde, inşaatlarda, madenlerde işçiler katledilerken susmadılar.

Önce halkın çıkarları dediler, önce toplumsal fayda dediler, önce yaşam dediler …

Biz bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmak için varız dediler..

Ve gün geldi  öyle rahatsız edildi ki padişah, yeni sarayına rahat rahat yerleşemedi, yazık. Çünkü bu kez halkın arazisine saray yapamazsınız dediler.

Tüm meslektaşlarımıza açık çağrımızdır:

TMMOB AKP iktidarınca bölünüp parçalanmak, bitirilmek istenmektedir. AKP, TMMOB yasasından kamu kurumu niteliğini çıkararak, TMMOB’nin bu ülkenin talan edilmesine karşı direnişini bitirmek niyetindedir.

TMMOB’siz bir ülke;

Gözü yaşlı Soma, Ergene demektir.

Akmayan Munzur, Fırtına demektir.

Zeytinliksiz Yırca demektir.

Korusuz Validebağ demektir.

TMMOB’siz bir ülke; 

Cumhuriyet’ten halka miras kalan toprakların işgal edilmesi, saraylar inşaa edilmesi demektir.

Bugün TMMOB’yi savunmak;

Bu ülkenin aydınlık geleceğini savunmaktır.

Bilimin ve aklın ışığını savunmaktır.

Doğayı, insanı, yaşamı savunmaktır.

İktidarın bu saldırısına karşı TMMOB’ye omuz vermek hepimiz için zorunluluk, sorumluluktur.

Dostlar şühpe duymasın; TMMOB ve kadroları vazgeçmiş değil… Direniyor… Ve direnecek her gün…

Ve bilsinler ki;  Elbet o saraylar da, saltanatlar da çökecek bir gün!

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri

Not: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni oluşturan yirmidört Oda’dan yirmiüçü, TMMOB’ye yönelik saldıraya karşı ortak bir açıklama yaparken, Atılımcı Mühendisler’in yönetimindeki Bilgisayar Mühendisleri Odası bu açıklamaya imza atmamıştır. Ayrıca, yaklaşık iki haftadır sadece mühendis ve mimarların değil, kamuoyunun da gündeminde yer tutan bu konuya dair herhangi bir açıklama da yapılmamıştır.  Eğer bu tavırlarında bir kasıt yok ise, Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Dönem Yönetim Kurulu’u “kamu kurumu niteliğindeki meslek odası” olmanın ve TMMOB’nin öneminin farkında değildir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, TMMOB’nin 70’lerden bugüne yeşerttiği toplumcu değerler üzerinde yükselmiştir. TMMOB’siz bir BMO zeminsiz, ilkesiz, amaçsızdır.  BMO 2. Dönem Yönetim Kurulu’na bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu bir kez daha hatırlatır, iktidarın TMMOB’ye yönelik saldırılarına sessiz/tepkisiz kalan, Odamızın kuruluş değerleriyle ters düşen bu tutumlarını kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Bağlantılar:

Konuyla ilgili Odaların ortak açıklaması

Torba yasa ile ilgili Bakanlığa iletilen TMMOB Görüş