Odamıza, Birliğimize Sahip Çıkacağız!

izin vermeyeceğiz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) da bir bileşeni olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” uyarınca faaliyet gösteren Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kurumu niteliğinde, özerk bir meslek kuruluşudur. Kurulduğu 1954 yılından bugüne ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, kamu yararı ve meslektaşlarının haklarını savunarak çalışmalar yürüten TMMOB, AKP iktidarı döneminde darbe dönemlerinde dahi görülmemiş bir baskı politikasıyla karşılaşmıştır.

TMMOB ve bağlı odalarının, toplumsal faydayı esas alan çalışmaları her dönem iktidarların keyfi, bilimsellikten uzaktan, kişisel çıkarları önceleyen girişimleri karşısında tepki çekmiştir. Fakat hiçbir iktidar döneminde TMMOB bu kadar sistematik bir saldırıya maruz kalmamıştır. Devlet Denetleme Kurulu raporları, KHK’ler ve gece yarısı TBMM’den geçirilen torba yasalardan sonra, önümüze 6235 sayılı TMMOB yasasının da dahil ediliği bir torba yasa taslağı geldi. TMMOB Yasası’nda yapılacak değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla  demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Rant politikalarını akıl almaz boyutlara taşıyacak olan ve yapı denetim, iş güvenliği süreçlerinde mühendis ve mimarların yetkilerini tırpanlayan düzenlemeleri de içeren yasayla istenen doğanın, çevrenin ve yaşamın yağmasına karşı çıkan mühendis ve mimarları susturmak ve onların meslek örgütünü dağıtmaktır.

TMMOB ve bağlı odaların işte bu taslağa karşı yürüttükleri mücadele, mühendislerin ve mimarların mesleki ve toplumsal sorumluluklarının gereğidir. Bunun bir parçası olarak bilgilendirme videoları hazırlanmış, broşür ve bildiri dağıtımıları, eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 9 Şubat 2015 günü itibariyle de TMMOB üyeleri 14 Şubat 2015’te Ankara’da TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda bir araya gelmek üzere Türkiye’nin dört bir yanından yürüyüşe geçmişlerdir.

TMMOB’nin en genç Odası BMO’nun kuruluş sürecinde, BMO’nun TMMOB’nin ilkeleri üzerine temellendiğini, 1970’lerden bugüne getirilen “toplumcu mühendislik” yaklaşımının BMO’nun ruhunu oluşturduğunu sürekli dile getirmiş, BMO’nun ancak TMMOB bütünlüğünde etkisinin ve anlamının olacağını söylemiştik. EMO ve TMMOB Genel Kurulları’nda BMO kuruluş kararı kabul edildiğinde sloganımız belliydi; “Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!”

Bir kez daha ifade ediyoruz; bu ülkenin TMMOB’ye ihtiyacı var. Biz mühendis ve mimarların TMMOB’ye ihtiyacı var. Ve bugün örgütümüzün ve ülkemizin üstündeki kara bulutları dağıtmak, baskıları boşa çıkarmak için dayanışmaya, direnişe ve birbirimize  ihtiyacımız var. Tüm BMO delegelerini, meslektaşlarımızı, dostlarımızı bu ülkeyi, yaşamı ve insanı savunmaya 14 Şubat 2015 tarihinde saat 10.00’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonunda başlayacak TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’na çağırıyoruz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri

Not: İlgili yasa ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiye kampanya.tmmob.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Odamıza ve TMMOB’ye yönelik bu saldırılara karşı bugüne kadar kayıtsız kalan BMO Yönetim Kurulu’nu acilen bulundukları konumun sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz!