gkcagri

Değerli Üyelerimiz,

2012 Haziran’ında kurduğumuz Odamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nu 12-13 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. Daha önce farklı kanallardan sizleri bilgilendirmeye çalıştık ve yoğun e-posta ve telefon trafiğiyle belki biraz  da yorduk. Ancak Oda’nın geleceği ve ülkedeki bilişim politikalarının şekillenişi açısından bu genel kurulun oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve anlayışınıza sığınıyoruz.

Kendimizi neden Demokrat olarak nitelediğimizi ve gerçekleştirmek istediklerimizi Odamızın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğumuz ilkelerimiz ve hazırladığımız çalışma programlarıyla detaylı olarak paylaştık. Özetle, özelde mesleği ve meslektaşlarını, daha genelde ülkesini ve insanını dert edinen Bilgisayar Mühendisleriyiz. Aldığımız eğitimi bizi ayrıcalıklı kılan değil, bize topluma karşı sorumluluk yükleyen bir edinim olarak düşünürüz. Buradan hareketle, sorunlarımızın ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız değerlendirmeyiz ve ülkede yaşananlara kayıtsız kalamayız.

Bilişim politikalarının toplum yararını esas alması gerektiğini savunuruz. Sanal ortam da dâhil olmak üzere yaşamın her alanının özgürleştirilmesi gerektiğine inanırız. Meslektaşlarımızın ve bilişim meslek alanında çalışan tüm dostlarımızın insanca koşullarda çalışması mücadelesini veririz. Bilimin ve aklın yol göstericiliğine inanır, iktidarlara göre şekillenen bir yönetim anlayışını, iktidar içindeki ortaklaşmaların ve ayrışmaların Oda politikalarına yansımalarını reddederiz.

Arkadaşlar,

Bilgisayar Mühendisleri Odası, hepimizin ortak talebi ve ortak iradesi doğrultusunda bu değerler üzerine kuruldu.  Ve bilişim meslek alanında çalışandan yana var olan boşluğu ortadan kaldırmak, mesleğe dair sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek gibi bir hedefi ortaya koydu.  Ancak bugün, mevcut haliyle bu talebin ve bu amacın çok gerisine düştüğünü görüyor ve kurucu kadroları olarak Odamız adına endişeleniyoruz. Odamız iktidarın bir alanı haline getirilip, işlevsizleştirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yanlış politikalarla oda üye ilişkisi zayıflatılmakta,  üyelerimiz odalarından koparılmaktadır.

Bu gidişe son vermek, Odamızı içine sürüklendiği karanlıktan çıkarmak, temeline attığımız değerler üzerinde yükseltmek ve geleceğe taşımak artık tarihsel bir zorunluluktur.  Odayı yeniden üyeleriyle buluşturacak ve ürettikleriyle meslektaşlarımız için kendisini bir ihtiyaç olarak hissettirecek dönüşümü yaratmak durumundayız. Birlikte kurduğumuz bu yapıyı birlikte yaşatma sorumluluğumuz olduğuna inanıyor, tüm üyelerimizi, 12-13 Mart’ta yapılacak genel kurula ve seçimlere katılmaya davet ediyoruz.

Bu çağrı, Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’ne bir destek talebinden öte, odaya rengini veren Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin “Odamıza sahip çıkalım“ haykırışıdır.

Unutmayalım ki, Siz varsanız BMO Var!

Her gelmeyenle bir eksik değiliz… Her gelmeyenle çok eksiğiz…

Hep söylediğimiz gibi ne BMO, ne de güneşin gökyüzünden eksilmediği bu güzelim ülke daha fazla karanlığı hak etmiyor.

Ve onları “hürriyet gibi aydınlık” kılacak da “hürriyet gibi aydınlık” yürekli sizlersiniz.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri


                                                                                                                                        BMO 3. Olağan Genel Kurulu 

Genel Kurul Toplantısı

12 Mart 2016 Cumartesi 10.00

Seçimler:

13 Mart 2016 Pazar 09.00 – 17.00

Yer: TOBB-ETU Sosyal Tesisleri