“Bilgisayar Mühendisleri Odası sihirli bir değnek değildir. Yasal olarak var olması da bugün yaşanan örgütlenme problemlerinin aşılacağının garantisi değildir.

Ancak çok derdin ilacı bellidir. O ilaç: Tüm meslektaşlarımızı kucaklayan, üyelerinin mesleki ve özlük haklarının geliştirilmesini hedefleyen, ülkenin bilişim politikalarında etkin ve söz sahibi, mesleki demokratik kitle örgütü Bilgisayar Mühendisleri Odası’dır.”

(BMO Kuruluş Raporu, Ekim 2011)

Değerli meslektaşımız;

Bilgisayar Mühendisleri Odası ilk dile getirildiği 1987 yılından beri bilgisayar mühendislerinin ortak talebi ve beklentisi oldu. Bu talep 2012 yılında bilgisayar mühendislerinin çabası ile gerçeğe dönüştü, Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruldu. Aradan geçen üç yıla rağmen hala birçok meslektaşımızın Oda’dan haberdar dahi olmadığını, Oda’nın kuruluşu ile heyecan duyan birçok meslektaşımızın ise hayal kırıklığına uğradığını biliyoruz. Daha BMO kurulmadan yayımladığımız raporda bu günleri “Bilgisayar Mühendisleri Odası sihirli bir değnek değildir” şeklinde ifade etmiştik.

Bugün hala bilgisayar mühendislerinin Bilgisayar Mühendisleri Odası’na, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın bilgisayar mühendislerine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bunun için sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız.

Neden Bilgisayar Mühendisleri Odası var?

Meslek odaları, ilgili yasalarca meslek gruplarının meslek alanlarını düzenlemeleri ve mesleki örgütlenmeleri gerçekleştirmeleri amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğindeki yapılardır. Bugün sayıları 70.000’i bulan bilgisayar mühendislerinin hem mesleki haklarının korunması ve geliştirilmesi, hem meslek alanının gelişiminde söz sahibi olması ancak mesleki örgütlenme ile mümkündür.

Benim BMO’ya ihtiyacım yok ki?

İşsizseniz ve kolayca istediğiniz koşullarda iş bulabileceğinizi düşünüyorsanız veya güzel bir işiniz varsa ve işinizden memnunsanız, mesleki olarak kendinizi geliştirirken hak ettiğiniz gelir ve imkanlara sahipseniz, mesleki eğitiminizi yeterli buluyor ve işinizde mühendisliğin gereklerini uyguluyorsanız, Türkiye’nin bilişim politikalarının daha iyi olamayacağına inanıyorsanız, haklı olabilirsiniz. Ama şimdilik!

Türkiye’de 5 yılda bölüm sayısının 2 kat, mezun sayısının 3 kat arttığını, önümüzdeki beş yılda verilecek mezun sayısının bugünkü toplam bilgisayar mühendisi sayısına eşit olduğunu biliyor muydunuz? Eğer geleceğinizden endişe ediyorsanız, aldığınız eğitimi yeterli bulmuyor, Türkiye’nin bilişim politikalarında bir şeylerin yanlış gittiğini görüyor ve başka türlü bir mühendisliğin mümkün olduğunu düşünüyorsanız, dediğimiz gibi; sizin BMO’ya, BMO’nun da size ihtiyacı var.

Ben üye olmasam olmaz mı?

Olmaz! Bilgisayar Mühendisleri Odası ancak bilgisayar mühendislerinin emeği ve dayanışmasıyla büyüyecektir. Bu süreçte mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz için gerekli politikaları üretmek, bu politikaları hayata geçirmek bilgisayar mühendislerinin geniş çaplı katılımı ve ortak iradesi ile mümkün olabilir.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri kimdir?

Odaların yönetim kurulları, üyeler arasından üyelerin oylarıyla seçilir. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen genel kurullarda yönetim kurulu, üyelere hesap verir ve sonrasında yeni dönem için yönetim organları belirlenir. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri de, BMO kuruluş çalışmalarını yürüten ekip olarak BMO Kurucu Yönetim Kurulu’nda,  BMO 1. Olağan Genel Kurulu sonucu 2012-2014 yılları arasında Odanın 1. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev almıştır ve şu an 3.Dönem Yönetim Kurulu görevini sürdürmektedir.

Neden Demokrat Bilgisayar Mühendisleri?

Bizler, mesleki haklarımıza sahip çıkmak ve ülkenin bilişim politikalarına müdahale edebilmek için bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla uzun süre EMO altında çalışmalarımızı sürdürdük ve sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızın destekleriyle Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı kurduk. BMO kuruluş sürecinde ve sonrasında hazırladığımız rapor ve çalışma programlarıyla yaklaşımımızı, amaçlarımızı ve planlarımızı anlatmaya çalıştık. Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın ancak inandığımız ilkeler doğrultusunda ve demokratik bir işleyiş ile meslektaşlarının çağrısına cevap verebileceğini düşünüyor, mesleğimize ve ülkemize karşı sorumluluğun bir gereği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz nelerdir?

Bize dayatılanı kabul etmiyoruz; sorguluyor, eleştiriyor ve daha iyisi için mücadele ediyoruz. “Kariyer” uğruna birbirimizi ezmeyi değil; dayanışmayı önemsiyoruz. Birilerinin daha fazla para kazanması için değil; topluma faydalı teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimizin sadece teknik değil, toplumsal boyutuyla ilgilenmeyi mesleğin bir parçası olarak görüyoruz. Özetle; daha iyi bir dünyada daha iyi bir mühendisliğin ancak bir araya gelerek, dayanışarak, üreterek mümkün olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla hazırlanan ilkelerimizin tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Peki nereden başlayacağız?

Aslında başlayalı epeyce oldu, bugün ise çağrımız tüm meslektaşlarımıza; BMO’ya üye olmak, Odasına ve mesleğine sahip çıkmak. Bizler şikayetçi olduğumuz her şeyi değiştirmek için bir araya gelmedikçe, harekete geçmedikçe; başkaları şikayetçi olacağımız başka şeyleri yapmaya devam edecekler. 

Üye olmak için ne yapmam gerekiyor?

Lisans diplomanızın (onaylı) sureti, iki adet vesikalık fotoğrafınız ve de kimliğinizle BMO birimlerine (Ankara, İstanbul ve İzmir) başvurmanız yeterli olacaktır.