Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın artan üye sayısı nedeniyle, mevzuat gereği delegeli olarak gerçekleştirilecek ilk Genel Kurulu için delege seçimleri tamamlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan seçimlerde Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin Kırmızı Listesi kazandı ve tüm BMO üyelerini temsil edecek toplam 500 delege belirlenmiş oldu. 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da toplanacak BMO 5. Olağan Genel Kurulu’nda delegeler önergeleriyle, sözleriyle ve oylarıyla BMO’nun 5. Dönem çalışmalarını ve kurullarını belirlemiş olacak.

Delege seçimlerine baktığımızda ise, öncelikle BMO Yönetim Kurulu ve İl Temsilcilik Kurulları tarafından ilk kez üç ilde gerçekleştirilen delege seçimlerinin titizlikle ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun için ilgili kurullarda görev alan arkadaşlarımıza ve Oda çalışanlarına teşekkür ederiz. 3 ilde sandık kurulmuş olması, bugüne kadar Oda seçimlerine katılma imkanı olmayan üyelerin katılımına imkan yaratmış, Ankara’da yaşanan seçim coşkusu ve heyecanını diğer illere de taşımıştır. Delege listesinin oluşturulması süreci de ayrıca örgütleyici olmuş; üyeler arasındaki iletişim ve dayanışmanın artmasını ve üyelerin Oda aidiyetinin güçlenmesini sağlamıştır.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri açısından, delege seçim süreci BMO’nun kuruluşundan bu güne yükselen örgütlenme ve faaliyetler açısından yeni bir aşama olmuştur. İç işleyişi, üyeyle iletişimi ve organizasyon becerisi olgunlaşan DBM’nin ilkeleri, çalışma anlayışı, çalışma programı ve görev aldığı Oda Kurullarındaki faaliyetleriyle üyede uyandırdığı güvenin yansıması olarak, Ankara’da ve tek listeyle girilen İstanbul ve İzmir seçimlerinde önemli bir katılım oranı yakalanmıştır.

Öte yandan, Çalışma Programı’nda da belirtildiği üzere katedilen yol önemli olmakla birlikte gelinen nokta mesleğimiz ve güncel görevlerimiz açısından yeterli değildir. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, BMO’nun 5. Döneminde bir yandan daha fazla meslektaşımızın Oda çalışmalarının ve karar süreçlerinin parçası olması için çaba sarf ederken, öte yandan mesleğe, meslektaşa ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gayret gösterecektir.

Tüm meslektaşlarımızı ve delegelerimizi bu anlayışla, önce BMO’nun 5. Olağan Genel Kurulu’nun sonrasında ise BMO 5. Döneminin aktif bir bileşeni olmaya davet ediyoruz.