BMO 7. Olağan Genel Kurulu ve Delege Seçimleri Hakkında Bilgilendirme

1. BMO 7. Olağan Genel Kurulu delege sistemi ile gerçekleştirilecektir.
BMO 7. Olağan Genel Kurulu ilgili mevzuat gereği delege sistemi ile gerçekleştirilecektir. Delege Sistemi ile detaylı bilgiyi  Delege Sistemi Hakkında Bilgilendirme yazısında bulabilirsiniz.

2. BMO 7. Olağan Genel Kurulu için delege seçimleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacaktır.
BMO 7. Olağan Genel Kurulu’nda görev alacak delegeler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de aşağıda belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır.

Ankara Bölgesi Delege Seçimleri
Tarih: 11 Şubat 2024
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu
(1540. Sok. No. 58 100. Yıl-ANKARA)

İzmir Bölgesi Delege Seçimleri
Tarih: 18 Şubat 2022
Yer: BMO İzmir İl Temsilciliği
(Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No. 53/9 Konak-İZMİR)

İstanbul Bölgesi Delege Seçimleri
Tarih: 18 Şubat 2024
Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği
(Rıhtım Cad. İskele Sok. No. 27 Kadıköy-İSTANBUL)

2. Cumartesi günü Genel Kurul Gündemi ile toplanılacak, Pazar günü seçimler gerçekleştirilecektir.
Cumartesi günü yapılacak oturumda seçim işlemlerini yürütmek üzere Divan ve delege adayları belirlenecektir.

3. Seçimde, seçim bölgesinde ikamet eden tüm üyeler oy kullanabilir.
Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın her üyesi seçimlerde aday olabilir ve oy kullanabilir. Üyenin aidat borcunun olması oy kullanmasına engel değildir. Oy kullanabilmek için TC Kimlik Numarası bulunan bir kimlik belgesinin üyenin yanında olması yeterlidir. Seçim bölgeleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve İlçe Seçim Kurulları’nın onayı ile hazirun listeleri kesinleştirilmiştir. Hazirun için üyelerin ikamet adresleri veya yazılı beyanları esas alınmıştır.
 
4. 7. Olağan Genel Kurul Mart ayında Ankara’da olacaktır.

7. Olağan Genel Kurul, delege seçimleri sonucu belirlenecek 500 delege ile Mart ayında, Ankara’da toplanacaktır.

5. Her üye bizzat katılarak oy kullanabilir.
Hazirun listesinde ismi yer alan her üye bizzat katılarak; kimliğini ibraz edip, imza atarak oy kullanabilir. Vekaletle oy kullanma işlemi gerçekleştirilemez.
 
6. Delege adayları matbu liste olarak oylanacaktır.
Delege adayları, liste şeklinde Divan’a sunulacak ve yine matbu liste olarak zarflara konularak oy kullanılacaktır.