Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kurulunu Ankara, İzmir ve İstanbul Seçim Bölgelerinde yapılacak delege seçimleri sonucu belirlenecek toplam 500 delege ile gerçekleştirecek. Delege sistemi ile ilgili en çok sorulan soruları toparladık ve yanıtlamaya çalıştık.

1. Delege sistemine neden geçildi?
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 2012 yılında Elektrik Mühendisleri Odasından ayrılan 2600 üye ile kurulmuş, 6 yılda üye sayısı iki katına çıkmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nun Ana Yönetmeliği’nde yer alan 57/a maddesindeki “Üye sayısı 5000’in (beşbin) üzerinde olan her Oda, Genel Kurulunu delege sistemiyle oluşturur.” hükmü gereğince BMO için de delege sistemine geçiş zorunlu hale gelmiştir. İlgili çalışmayı yapan BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu, BMO 4. Olağan Genel Kurulu’na Ana Yönetmelik değişikliği önergesini sunmuş ve taslak Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmiştir. Delege sistemi ilgili hükümler BMO Ana Yönetmeliği’nin 18. Maddesinde yer almaktadır.

2. Delege sistemi nasıl işliyor?
BMO Ana Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre varsa Şubeler ve Oda Yönetimi tarafından belirlenen seçim bölgelerinde, delege seçimleri yapılır. Toplam delege sayısı 500 olacak şekilde, delege sayıları Şube veya seçim bölgesinde ikamet eden üye sayısına oranla dağıtılır (Örneğin üyelerin %10’u İzmir seçim bölgesinde ise 50 delege). Şube veye seçim bölgelerinde, İlçe Seçim Kurulları tarafından yürütülen seçimlerle delegeler belirlenir. Olağan Genel Kurul seçilen delegeler ve doğal delegelerle toplanır; ilk günkü oturumda gündem kapsamında Oda’nın işleyişi ve faaliyeti ilgili kararlar alınır, ikinci gün yapılan seçimlerle ise Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile TMMOB delegeleri ve TMMOB kurulları için adaylar belirlenir.3. BMO 6. Olağan Genel Kurulu Delege Seçimleri için belirlenen seçim bölgeleri nerelerdir?
BMO’nun henüz bir şubesi olmadığı için, Ankara, İstanbul ve İzmir BMO 5. Dönem Yönetim Kurulu tarafından seçim bölgeleri olarak tanımlanmış ve duyurulmuştur.4. Delegenin görevleri nelerdir?
Delegeler üyeleri temsilen, üyeler adına Oda’nın en üst yetkili organı Genel Kurulu oluşturmak üzere seçilirler. BMO’nun bugünkü üye sayılarına göre, her delege yaklaşık 14 üyeyi temsil etmektedir. Delegeler bu sorumluluk bilinciyle, Odanın demokratik işleyişini sağlamak üzere ilk gün gerçekleşen Olağan Genel Kurul oturumuna aktif katılım sağlamalı ve ikinci gün yapılan seçimlerde ise oy kullanarak ilgili kurulların teşkilinde rol almalıdır. Dönem içerisinde herhangi bir Olağanüstü Genel Kurul yapılmadığı sürece, delegenin resmi görevi seçimlerle sonlanmış olur. Öte yandan, seçilen 500 delegenin dönem içerisinde de temsiliyet sorumluluğunu taşıyarak, Oda çalışmalarına etkin katılım sağlaması veya en azından çalışmaları yakından takip etmesi beklenir.

5. Delege olabilmek için ne yapmam lazım?
Delegeler çarşaf liste usulü ile belirlenir. Aday olan delegelerin listesi seçim zarfına konularak sandığa atılır ve sayılır. Şubat ayında BMO 6. Olağan Genel Kurulu için yapılacak delege seçimlerine, Demokrat Bilgisayar Mühendisleri üç seçim bölgesinde de kırmızı liste ile katılacaktır. Eğer Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin ilkelerini paylaşıyor ve çalışma programını kabul ediyorsanız, delege adaylığı için başvuruda bulunabilirsiniz.