Etiket: hukuk

Etiket: hukuk

Mesleğimiz Kazandı: MYK 6. Seviye Düzenlemeleri Durduruldu!
13/08/2014 Duyurular oktay

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu tarafından; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) düzenlenerek 26/02/2013 tarih 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekler kısmında yer alan, Sistem Yöneticisi (Seviye 6), BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7) standartlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle

Details