Etiket: yasa

Etiket: yasa

Çağrımızdır: TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda Buluşuyoruz!
11/02/2015 Anasayfa oktay

Odamıza, Birliğimize Sahip Çıkacağız! Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) da bir bileşeni olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” uyarınca faaliyet gösteren Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kurumu niteliğinde, özerk bir meslek kuruluşudur. Kurulduğu 1954 yılından bugüne ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, kamu yararı ve meslektaşlarının

Details
Türk Telekom Anayasal Suç İşliyor
08/07/2014 Duyurular oktay

Türk Telekom’un MA-0051-03-2014 numaralı sözleşme ile ihale yaptığı ve gözetim donanımları satın aldığı çeşitli basın kuruluşlarında yer aldı. Sözleşmede belirtilen hedefler, yurttaşların anayasal hakları, temel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkelerini çiğniyor. Sözleşmede satın alınacak donanımın amacı “şebeke üzerinden taşınan trafiğin paket bazında detaylı olarak analiz edilmesi, yatırım plan ve önceliklerinin belirlenmesi, taşınan trafiğin uygulama

Details