BMO Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme

1. BMO 4. Olağan Genel Kurulu 10 – 11 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecektir. BMO 4. Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluklu (toplam üye sayısının yarısının bir fazlası) toplanma tarihi 3 – 4 Mart 2018’dır. Türkiye’nin birçok farklı ilinden yaklaşık 6000 üyenin salt çoğunluğunun söz konusu tarihlerde toplanması fiilen mümkün olmadığından Genel Kurul 10 – 11 Mart 2018 tarihlerinde çoğunluk aranmadan, ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde toplanacaktır. 2. Seçim 11 Mart Pazar 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul’un ilk günü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek, ikinci gün yani 11 Mart Pazar günü ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu saatlerin dışında oy kullanılamayacaktır. 3. Seçimde tüm üyeler oy kullanabilir. Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın her üyesi seçimlerde aday olabilir ve oy kullanabilir. Üyenin aidat borcunun olması oy kullanmasına engel değildir. Oy kullanabilmek için TC Kimlik Numarası bulunan bir kimlik belgesinin üyenin yanında olması yeterlidir. 4. Genel Kurul ve seçimler Ankara’da olacaktır. Odanın Genel Merkezi Ankara’da olduğu için Genel Kurul toplantısı ve seçimler Ankara’da gerçekleştirilecek. Diğer illerde sandık kurulmayacaktır. 5. Her üye bizzat katılarak oy kullanabilir. Hazirun listesinde ismi yer alan her üye bizzat katılarak; kimliğini ibraz edip, imza atarak oy kullanabilir. Vekaletle oy kullanma işlemi gerçekleştirilemez. 6. Kurul adayları pusulaya elle yazılmalıdır. İlgili seçim mevzuat gereği, oy verme işlemi esnasında Oda ve TMMOB kurulları için aday olanların isimleri tek tek elle yazılmalıdır. Delege listesi için ise matbu liste kullanılacaktır. 7. Seçimlerde iki ayrı listenin aday olacağı öngörülmektedir. Aday listeleri 10 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul Divanı’na verilen adaylık dilekçeleri ile kesinleştirilir. Henüz duyurusu yapılmış aday listeleri olmamakla birlikte; Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin kırmızı listesinin yanı sıra...

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, içinde bulunduğumuz genel kurullar sürecine ilişkin tüm örgütlülüğe yönelik mesaj yayınladı

    GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE Türkiye’deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün demokratik yapısının güvencesi olan genel kurullar sürecine girdik. Şubelerimizde başlayan bu süreç, Oda Genel Kurullarımız ve nihayet 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde toplanacak olan TMMOB 45. Genel Kurulu ile tamamlanacak. TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, Odalarımızın ve TMMOB örgütlülüğünün iki yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemdir. Genel kurullar sürecimizin TMMOB’nin tarihsel birikimine ve demokratik değerlerine yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum. Sevgili Arkadaşlar, Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık ettik. Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde kararnameler, belediyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz. Yaşadığımız bu derin krizin tek sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarıdır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. Geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere,...

BMO 3. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

12 – 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen BMO 3. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi, Genel Kurul delegeleri arasından oluşturulan bir komisyonca hazırlanmış ve Genel Kurul’a sunulmuş; oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz… Yaratılan kaos koşullarında, Anayasa Mahkemesi kararları bile hiçe sayılarak, hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı bir düzen hızla tesis edilmeye çalışılıyor… Bir yaşam tarzı iktidar eliyle kamusal alana ve tüm ülkeye dayatılırken, kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimler sindirilirken, özgür düşünce ve laik-seküler yaşam özel alanlara itiliyor ve kendi içimize kapanmaya zorlanıyoruz… Piyasacı politikalar sonucu yapılan özelleştirmeler, taşeronlaştırma uygulamaları ve kamusal denetimdeki yetersizlikler nedeniyle iş kazaları, iş cinayetlerine, iş cinayetleri ise toplu katliamlara dönüşürken, bizler madenlerde, şantiyelerde; Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da ölüyoruz, öldürülüyoruz… Bilimsel düşünceye ve onun taşıyıcıları olan; eğitimli, düşünen, sorgulayan, barış ve kardeşlikten yana herkese, halkı bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilere karşı tahammülsüzlük ve “düşünen insana düşman” anlayış “politik” linç kampanyalarına dönüştürülürken, itibarsızlaştırılıyor, yalnızlaştırılıyoruz… Kadınlar, iktidar politikalarıyla hayatın dışına itilirken, Özgecan’lar, Tuğçe’ler, Cansel’ler olup katlediliyor, yaşamdan koparılıyoruz… Ortadoğu halkları kan gölüne çevrilmiş coğrafyalarında yaşatılmaz, göçlere savrulurken, sahillerimizde kıyıya vuran sadece Aylan bebeklerin bedenleri değil, insanlığın vicdanı oluyor, utanıyoruz… Ülkemiz, Ortadoğu’daki savaşın tarafı haline getirilerek bir bataklığa sürüklenirken, 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara, 12 Ocak 2016 Sultanahmet, 17 Şubat 2016 Ankara ve tüm yurtta yaşanan saldırılarda, katlediliyoruz… Silahlar sussun, insanlar ölmesin, artık yeter diye haykırırken, memleketin Güneydoğu’sunda yiten her çocukla, gençle, askerle, polisle, her “Elçi”yle  geleceğimizi, gülüşümüzü yitiriyoruz… Daha dün, Gezi’de ağaçlar kesilmesin isteyen fidanlarımız kırılmışken, bugün yaylalarımız yola, Cerattepe’de ormanlarımız madene kurban edilmesin diye Havva Ana, Ali Dede’yle birlikte direnmek durumunda...

BMO Genel Kurulu’nun Ardından

BMO 3. Olağan Genel Kurulu’nun ardından, Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak yayınladığımız mesaj aşağıda yer almaktadır. 13 Mart Pazar günü yapılan Oda seçimlerini Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin kırmızı listesi kazanmıştır. Sizlerin desteği ve emeği olmadan bu sonucu almamız mümkün değildi. Odamıza ve mesleğimize sahip çıktığınız için hepinize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. “Siz varsanız, BMO var” demiştik. İyi ki varsınız. Varlığınız Odamıza ve Ülkemize dair umudumuzu büyütüyor. Bundan sonraki zorlu süreçte de bizi yalnız bırakmayacağınıza olan inancımız tamdır.   “Bu Odayı birlikte kurduk, birlikte üretip, birlikte yaşatacağız” derken; Oda seçimlerini kazanmış olmanın sevinci Ankara’dan gelen acı haberle içimizde düğümlenip kaldı. Bu katliama karşı içimizdeki öfkeyi ve acıyı tariflemek için kınama, lanetleme sözcükleri artık yetersiz kalmaktadır.   Terörle yaşamadığımız, yaşamaya alışmayacağımız bir ülkeyi birlikte yaratmak dileğiyle. Tüm halkımızın bir kez daha başı sağ olsun.   “Yaşamak görevdir bu yangın yerinde, Yaşamak, insan kalarak..”   Sevgi ve dostlukla, Demokrat Bilgisayar...

BMO Genel Kurulu’na Son Çağrı!

Değerli Üyelerimiz, 2012 Haziran’ında kurduğumuz Odamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nu 12-13 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. Daha önce farklı kanallardan sizleri bilgilendirmeye çalıştık ve yoğun e-posta ve telefon trafiğiyle belki biraz  da yorduk. Ancak Oda’nın geleceği ve ülkedeki bilişim politikalarının şekillenişi açısından bu genel kurulun oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve anlayışınıza sığınıyoruz. Kendimizi neden Demokrat olarak nitelediğimizi ve gerçekleştirmek istediklerimizi Odamızın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğumuz ilkelerimiz ve hazırladığımız çalışma programlarıyla detaylı olarak paylaştık. Özetle, özelde mesleği ve meslektaşlarını, daha genelde ülkesini ve insanını dert edinen Bilgisayar Mühendisleriyiz. Aldığımız eğitimi bizi ayrıcalıklı kılan değil, bize topluma karşı sorumluluk yükleyen bir edinim olarak düşünürüz. Buradan hareketle, sorunlarımızın ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız değerlendirmeyiz ve ülkede yaşananlara kayıtsız kalamayız. Bilişim politikalarının toplum yararını esas alması gerektiğini savunuruz. Sanal ortam da dâhil olmak üzere yaşamın her alanının özgürleştirilmesi gerektiğine inanırız. Meslektaşlarımızın ve bilişim meslek alanında çalışan tüm dostlarımızın insanca koşullarda çalışması mücadelesini veririz. Bilimin ve aklın yol göstericiliğine inanır, iktidarlara göre şekillenen bir yönetim anlayışını, iktidar içindeki ortaklaşmaların ve ayrışmaların Oda politikalarına yansımalarını reddederiz. Arkadaşlar, Bilgisayar Mühendisleri Odası, hepimizin ortak talebi ve ortak iradesi doğrultusunda bu değerler üzerine kuruldu.  Ve bilişim meslek alanında çalışandan yana var olan boşluğu ortadan kaldırmak, mesleğe dair sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek gibi bir hedefi ortaya koydu.  Ancak bugün, mevcut haliyle bu talebin ve bu amacın çok gerisine düştüğünü görüyor ve kurucu kadroları olarak Odamız adına endişeleniyoruz. Odamız iktidarın bir alanı haline getirilip, işlevsizleştirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yanlış politikalarla oda üye ilişkisi zayıflatılmakta,  üyelerimiz odalarından koparılmaktadır. Bu gidişe son vermek, Odamızı içine sürüklendiği karanlıktan çıkarmak, temeline attığımız değerler üzerinde yükseltmek ve geleceğe taşımak artık tarihsel bir zorunluluktur.  Odayı yeniden üyeleriyle buluşturacak ve...

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

  Her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da dünyanın her yerinden tüm renkleri ve çeşitliliğiyle kadınlar bugüne coşkuyla, heyecanla, inadına mücadele inadına dayanışmayla giriyoruz. Geçtiğimiz yıl kadınlara yine baskı, zulüm, şiddet, ayrımcılık ve ölüm getirdi. Ancak 1857’de sömürgeci iş koşullarına direnen 40.000 dokuma işçisi kadından  bu yana olduğu gibi kadınlar yine yaşam, özgürlük ve emek mücadelesini aynı kararlılık ve azimle sürdürdü, sürdürüyor ve gelecek yıllarda da sürdürecek. Gelecek yıla dair umutlarımız ve gerçekleşmesi için var gücümüzle direneceğimiz birçok isteğimiz var. 2017 yılının 8 Mart’ında kadınların öldürülmediği, yaşam haklarının hiçbir bahaneyle gasp edilmediği, şiddetin hiçbir türüne maruz kalmadığı, çocuk yaşta gelin olmadığı, namus/töre kisvesi altında katledilmediği, savaşlarda yok edilmediği, emeklerinin sömürülmediği, yaptıkları işin cinsiyet ayrımı  gözetmeksizin değerlendirildiği ve karşılığının verildiği, evde, işte, sokakta, okulda var oldukları hiçbir yerde tacize, tecavüze, mobbinge maruz kalmadığı, kadınların kendilerine karşı işlenen bu suçların cezasız kalmadığı, suçluların iyi hallerden faydalanmadığı, yarı zamanlı çalışma değil kreş haklarının gözetildiği, geceleri de gündüzleri kadar rahat gezebildiği, giyimine kuşamına yaşam tarzına müdahale edilmediği,  bir kadın olarak susturulmadığı ve özgürce kahkahasını atabildiği, eğitim hakkından kolayca yararlanabildiği, hayatın her alanında özgür, eşit bir birey olarak var olabildiğini görmeyi diliyoruz. Bilgisayar mühendisi kadınların da hayatın her alanında olduğu gibi mühendislikte de var olduğu bilinciyle Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak tüm dünyadaki kadınlarla birlikte Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Yaşasın Kadın...