Kategori: Duyurular

Kategori: Duyurular

Mesleğimiz Kazandı: MYK 6. Seviye Düzenlemeleri Durduruldu!
Duyurular

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu tarafından; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) düzenlenerek 26/02/2013 tarih 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekler kısmında yer alan, Sistem Yöneticisi (Seviye 6), BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7) standartlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle

Details
Türk Telekom Anayasal Suç İşliyor
Duyurular

Türk Telekom’un MA-0051-03-2014 numaralı sözleşme ile ihale yaptığı ve gözetim donanımları satın aldığı çeşitli basın kuruluşlarında yer aldı. Sözleşmede belirtilen hedefler, yurttaşların anayasal hakları, temel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkelerini çiğniyor. Sözleşmede satın alınacak donanımın amacı “şebeke üzerinden taşınan trafiğin paket bazında detaylı olarak analiz edilmesi, yatırım plan ve önceliklerinin belirlenmesi, taşınan trafiğin uygulama

Details
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Duyurular

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs – 1 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şehir Plancıları Odası delegesi Nevzat Uğurel’in Divan Başkanlığı’nda yürütülen Genel Kurul Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi, 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimle TMMOB Kurulları seçildi. Açılış konuşmaları ile başlayan Genel Kurul’da, Yönetmelikler Komisyonu, Kararlar Komisyonu,

Details
BMO’nun İkinci Yaşında Umudu Büyütüyoruz!
Duyurular

Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin 1981 yılında başlayan yol hikayesi çeşitli zorlu dönemlerden geçerek, gel-gitler yaşayarak 2012 yılında farklı bir evreye ulaştı. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanını dönüştürdüğü, bilgisayar mühendisliği mezunlarının sayısı artarken eğitim, çalışma hayatı, meslek hakları ve meslek alanı ile ilgili sorunların da büyüdüğü bir dönemde bilgisayar mühendisleri bir araya gelerek seslerini yükseltmeye

Details
Katili Tanıyoruz, Soma’nın Hesabını Soracağız!
Duyurular

13 Mayıs 2014 günü Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Holding tarafından işletilen madende gerçekleşen patlamayla, Türkiye’de bugüne kadar yaşanan en büyük iş cinayeti gerçekleşti. Açıklamamızın yazıldığı sırada resmi açıklamalara göre 298 maden işçisi yaşamını yitirdi; arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin ve işçilerin beyanlarında ise sayının bundan çok daha fazla olduğu ortaya konuyor. Ne yazık ki Türkiye madenlerde

Details
Dayanışmaya, Mücadeleye; 1 Mayıs’ta Alanlara!
Duyurular

1 Mayıs 2013, bilgisayar mühendislerinin Bilgisayar Mühendisleri Odası pankartıyla katılım gösterdiği ilk “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”ydü. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak BMO’nun ilk Genel Kurulu sonucu aldığımız görev ve sorumlulukla meslektaşlarımızı 1 Mayıs’ta alanlara çağırmıştık; “BMO’nun ilk “1 Mayıs”ında, “ARTIK YETER!” diyelim ve güneşli güzel günler için hep beraber haykıralım, YAŞASIN İNSANCA YAŞAM MÜCADELEMİZ! YAŞASIN

Details
İnternet’te Sıkıyönetim!
Image Duyurular

Ulusal ve uluslararası boyutta büyük tepki çeken Türkiye’den Twitter’a erişimin engellenmesinin hukuksuz olduğu ortaya çıkmışken, 27 Mart 2014 Perşembe günü itibariyle Youtube’a da erişim engellenmiştir. Çeşitli VPN servisleri ve Facebook’a erişim engellemenin gündemde olduğu bilinmektedir. Hiç bir demokratik ülkede kabul edilemeyecek bu uygulamalar, hükümetin İnternet’te hukuksuz bir sıkıyönetim ilanıdır. Ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir

Details
Ne Twitter Engellenebilir Ne Yolsuzluklar Gizlenebilir
Image Duyurular

Türkiye geçtiğimiz aylarda kabul edilen sansürü ve gözetimi artıran 5651 sayılı yasa değişikliklerinden sonra, Twitter’ı da engelleyerek, Çin’le birlikte Twitter’ın engelli olduğu iki ülkeden birisi olmuştur. Sosyal medyanın önemli bir örgütlenme aracı olarak kullanıldığı Gezi Direnişinin hemen ardından, 2007 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren ve bugün 40.000 sitenin erişime engelli olmasının hukuki zeminini oluşturan 5651 sayılı

Details
BMO 2. Olağan Genel Kurul Değerlendirmesi
Image Duyurular

Değerli Meslektaşlarımız; Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 2. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 8-9 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. BMO 1. Döneminde yapılan çalışmaların sunulduğu, odamızın ve mesleğimizin geleceği için bağlayıcı görüş ve politikaların belirlendiği verimli bir Genel Kurul yaşadık. Ardından gerçekleştirilen seçimlere biz Demokrat Bilgisayar Mühendisleri ve bir diğer grup olarak da Atılımcı Mühendisler grubu katıldı.

Details
BMO Genel Kurulu’na Çağrımızdır!
Image Duyurular

Geleceği derlemeye var mısın? Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 8 – 9 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu’nda, meslektaşlarımızın desteği ve güveniyle, önemli bir görev ve sorumluluk üstlendik. Toplumun çıkarlarını esas alan, insanı, doğayı, yaşamı önceleyen, emekten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrımız, ürettiğimiz politikaların ve yürüttüğümüz faaliyetlerin temel eksenini oluşturdu. Çalışmalarımızı, mümkün olan en geniş

Details